fbpx
Select Page

Какво ново в Robot Structural Analysis 2025

Autodesk обявиха версия Robot Structural Analysis 2025 с редица нови функции, като сред тях са:

 • Разширение за интеграция на Revit и Robot Structural Analysis 2025, която позволява безпроблемно сътрудничество и обмен на данни между двете софтуерни приложения;
 • Връзката за интегриране между Revit и Robot Structural Analysis 2025 не се инсталира автоматично по подразбиране с тази версия, а трябва ръчно да изтеглите и инсталирате Integration Extension от приложението Autodesk Access или Autodesk Accounts;
 • Възможностите за контрол на разпределението на натоварването са подобрени;
 • Добавени са допълнителни подробности към описанието на случая на натоварване в диалоговия прозорец на съобщенията за изчисление;
 • Добавено е обяснение как да се идентифицира натоварването в таблици и изгледи;
 • Подобрена графична индикация на избрания товар;
 • Автоматизирана подробна информация за произхода на товара;
(more…)

Какво ново в Autodesk InfraWorks 2025

Основните нови и подобрени функции в Autodesk InfraWorks са свързани с добавянето на тунели и мостове:

 • Параметрични входове (портали) на тунелни обекти;
 • Сегментиране на елементите на тунелните сечения;
 • Подобрено използване на Revit фамилии за тунелни рингове;
 • Улеснено отстраняване на теренните слоеве при добавяне на тунелен обект;
 • Подобрено моделиране и анализ на натегнати гредови мостове;
 • Улеснено публикуване на параметричните компоненти и модели в Autodesk Construction Cloud средата.

Вижте повече …

IFC 4.3 вече е официално ISO стандарт

Организацията създател на формата Industry Foundation Classes (IFC) BuildingSMART International обяви, че IFC 4.3 е вече официално ISO стандарт, одобрен от международната организация за стандартизация. Тази акредитация затвърждава IFC 4.3 като успешна среда за обмен на строителна информация съгласно нормативата ISO 16739.

Вижте повече …

Какво ново в Civil 3D 2025

Излезе новият Autodesk Civil 3D 2025 с редица подобрения, които ще улеснят начина на работа на инфраструктурните проектанти:

 • Възможността за настройка на ниско или високо ниво на детайлност (Reduced / High Surface LOD) на повърхнинните обекти позволява ускорено представяне на модела;
 • При големи повърхнинни обекти се създава MMS проектен файл и във версия Civil 3D 2025 той се презаписва само при промяна на повърхнината, което намалява значително допълнителното време и използваните ресурси;
 • При задаване на координатна система е добавена и NAVD 88 вертикална компонента, която подобрява работния процес при вмъкване на DEM файлове;
 • Подобренията при създаване на коридорни обекти Ви помагат да избирате с курсора много наброй оси и лесно да задавате техните нивелети и типови напречни профили в диалоговия прозорец Create Corridor;
 • Удобна функция за филтриране по име, тип или сайт позволява да позкавате много на брой Feature Line обекти, които да влязат в дефиницията на Вашия коридорен обект;
 • Значително подобрено е и представянето на Civil 3D коридорния обект при създаване или обновяване на промени;
 • Новият Dymano 3.0.3 за Civil 3D е с подобрен Package Manager за управление на библиотеки, улеснено търсене по категории, нови Gate и Remember възли за по-удобно тестване на части от кода и подобрен Watch възел за визуализация;
 • Към API програмния интерфейс е добавен последния .NET 8.0 framework, както и нови обекти за нивата на детайлност (LOD) на повърхнините;
 • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray (Тази функция е добавена и в AutoCAD 2025);

Вижте повече …

Какво ново в Revit 2025

Autodesk обявиха версия Revit 2025 с редица нови функции за архитектура, конструкции, специалности и обмен на данни:

 • Sheet Collection – Удобен начин на групиране на документацията с добавени нови параметри към изгледите за по-лесно филтриране, групиране и сортиране;
 • Масивите от елементи (Arrays) вече позволяват нулева стойност, което подобрява значително създаването на фамилии от повтарящи се елементи;
 • Background Export to PDF позволява да продължите работа в модела, докато Revit публикува PDF документация;
 • В новата 2025 версия продължават подобренията за моделиране на терен чрез функцията изкопаване (Excavate) на Toposolid обем от пресичаща плоча, покрив или друг Toposolid обект.
 • Към Boolean операциите е добавено и вертикално изрязване с Shaft, както и функция за прилепване на линейни или единични елементи към променената повърхнина.
 • Можете да използвате манупулатори за промяна на котата на горната повърхнина;
 • Бързо създаване на Toposolid от лице на Mass обект;
 • Подобрено управление на хоризонталите на терена;
(more…)

Autodesk известяване за едновременно използване

Когато закупите Autodesk лиценз, можете да го инсталирате на максимум три устройства (например офисен и домашен компютър + мобилен телефон или таблет). Не трябва обаче да използвате лицензът по едно и също време на тези машини.

Autodesk подобриха начина на използване на лицензите с диалогов прозорец, в който са показани работещите едновременно компютри и датата на отваряне на продукта. Имате възможност да спрете лиценза на отдалеченото устройство и да продължите работа на компютъра пред Вас.

Вижте повече …

Онлайн курс по Inventor – Машинно конструиране (CAD) от 9 – 12 Април

Ще се проведе онлайн курс по Inventor от 9 – 12 Април 2024, 4 дни от 12:30 -17:00 часа.
Програма на обучението
Цена: 550 лева без ДДС
– за клиенти 20 % oтстъпка (цената е 440 без ДДС)
– за студенти 25% oтстъпка (цената е 410 без ДДС)
( плаща се по банков път и се издава фактура с ДДС)
Записване и въпроси 0882479225, radoslav@cadpoints.com или си попълнете заявка .
След завършване на курса се издава сертификат и получавате материалите от курса.
Онлайн обучението се провежда през платформата Microsoft Teams, във всеки момент курсиста може да задава въпроси, а ако има проблем при негово разрешение може да се помогне дистанционно. Добре е да имате два монитора, за да може на единия да гледате, а на другия да правите примерите

Какво ново в Autodesk 3ds Max 2025

Излезе 3ds Max 2025 и тук можете да видите някои от основните нови и подобрени функции за моделиране, рендър, USD plug-in и интерфейс:

 • Подобреният алгоритъм на Retopology Tools функцията осигурява по-бърза и стабилна работа при обработката на Mesh обекти като в две подфункции са отделени Preprocess и OpenVDB;
 • След като в предишната версия 3ds Max 2024.2, Autodesk подобриха Boolean Mesh операциите и залепване на сплайн и мрежи към повърхнини, в новата 3ds Max 2025 Mesh оптимизацията продължава;
 • Подобрено ядро Arnold 7.3.0.0 за визуализация;
 • Новото OCIO цветово управление е вече по подразбиране с оптимизирани VertexPaint и Bake to Texture инструменти и с нов Color Space Conversion процесен оператор;
 • Подобрен USD plug-in позволява импорт на анимирани светлини и камери, както и blendShape;
 • Подобрена е функцията за търсене, като се показват последните 5 резултата, добавена tooltips информация, възможност за разширяване и вграждане на прозореца;
 • С новия Menu Editor можете да управлявате по-добре интерфейса на 3ds Max 2025.

Вижте повече …

Какво ново в AutoCAD 2025

Autodesk обявиха версия AutoCAD 2025 с редица нови функции и подобрения:

 • От проведените тестове досега AutoCAD 2025 отваря 2D чертожните файлове два пъти по-бързо от 2024;
 • Добавяне на шриховки по зададена площ или по ос с определена ширина без предварително дефинирани граници от съществуващи елементи;
 • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray;
 • AutoCAD 2025 има AI функционалност за разпознаване на повтарящи се елементи и дава предложение да ги превърнете в блок;
 • Добавен е AI-базиран Autodesk Assistant, който може да отговаря на Вашите въпроси свързани с AutoCAD функционалности;
 • Markup Import Ви позволява да визуализирате и управлявате коментари от облачната платформа Autodesk Docs, а чрез Activity Insight панела можете да разглеждате и сравнявате отделните версии на DWG файла за всяка публикация в облака на Autodesk.

Export на таблици от Revit към Excel

Генерирането на таблици в Revit е изключително полезно нещо, без което ще ни бъде трудно да завършим нашия проект. Таблиците могат да ви помогнат да валидирате данните на модела или да определите количествата на материалите и елементите в проекта. Също така с помощта на таблици можете да направите списък с чертежите на вашия проект.

В практиката често ни се налага да споделяме информацията от нашите таблици с различни хора, въвлечени в проекта. Понякога обаче се налага да извлечем информацията от самия Revit модел, използвайки някои от най-разпространените формати. За таблици това е софтуера Excel и всеки формат, поддържан от Excel, би бил подходящ. За съжаление Revit няма вградена функция за директно експортиране на таблици към Excel. Също така при стандартното експортиране на таблици в Revit нямаме възможност да експортираме няколко таблици наведнъж – това може да постигнем с генериране на Dynamo Script, който ще разгледаме на по-късен етап в друга статия.

Ще се спрем на стандартния начин за експортиране на таблици от Revit към Microsoft Excel.

вижте повече