fbpx
Select Page

Autodesk Cyber Week – Промо до 01 Декември 2022

От 25 Ноември до 01 Декември 2022 можете да закупите Autodesk едногодишни / тригодишни лицензи с отстъпка до 20%:

, а с отстъпка до 25% можете да закупите едногодишни / тригодишни лицензи:

Не се колебайте да ни потърсите за конкретни оферти:
тел: 02 983 3001, 02 983 2972, 02 983 2362 или e-mail: office@cadpoints.com

Какво е новото в Revit 2023.1

Новият Revit 2023.1 представя Twinmotion for Revit, подновени инструменти за MEP моделиране, оптимизирано създаване на аналитични и физически конструктивни модели, редакция на ревизии на чертежи, подобрения в Revit Project Browser и много други.

 • Взаимната работа между Autodesk и Epic Games вече носи резултат и вече всеки Autodesk потребител на Revit (като отделен лиценз или част от AEC Collection) има достъп до Twinmotion – изключително мощно средство за фотореалистична визуализация в реално време. Това решение може значително да подобри нуждите на клиентите за преставяне на отделни изображения, анимации и VR изживяване;
 • Когато редактирате точки от геометрията на плоча или покрив, можете да ги реферирате спрямо текущото ниво или по отношение на нивото на главната проектна или геодезическа точка;
 • Редица подобрения в Generative Design функциите и нови геометрични и материални елементи (Nodes) във версия Dynamo 2.16;
 • Подобрени манипулатори на MEP елементи (стандартни и fabrication) при срязване на съществуващи и при вмъкване на нови компоненти;
 • Имате възможност да редактирате нишковия модел на дъгови структури и да асоциирате нишки към физически компоненти;
 • Споделяне на параметри в облака на Autodesk;
 • Подобрена работа с Revit чертежи – отваряне на много на брой свързани изгледи от Project Browser и автоматично вмъкване на ревизии наведнъж, което намалява вероятността за грешки.

Излезе обновяване Inventor Professional 2023.2

2023.2 Updates включва нови възможности в сглобената единица, детайла, скицата, чертежа, началния екран и транслатори за нови версии.

Вижте какво е новото на следния линк:

https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/ENU/?guid=GUID-CCB31B06-3153-4B0F-BB20-2152D6F2B1FC

или в тази публикация:

PlanGrid Build App – Свързване на проектантския офис със строителния обект

Липсата на връзка между идеята на проектанта (реализирана чрез проектния модел и свързаната с него документация) и изпълнението на строителния обект може да доведе до значителни загуби, както от преправяне на грешката, така и от забавяне на обекта.

Мобилното приложение PlanGrid Build App може да реши този проблем, тъй като строителните специалисти имат възможност да изследват проектантския модел и документация в онлайн или офлайн режим на самия строителен обект.

Когато имате абонамент за Autodesk Docs, Build или Collaborate / Collaborate Pro, можете да използвате безплатно този удобен инструмент на Вашето мобилно устройство и да достъпвате и навигирате 3D моделите и 2D чертежите, до които имате необходимите права за достъп.

Списъкът с поддържани файлови формати е дълъг и включва най-често използваните – RVT (Revit), NWD и NWF (Navisworks), DWG, IFC и много други, в които имате възможност да навигирате, правите измервания и проверявате актуалните версии на файловете.

Удобната комуникация между строителните специалисти, различните отговорни лица и проектантските екипи може да спести редица главоболия на всички участници, чрез онагледяване на проблемните зони и улеснена кореспонденция.

Вижте повече …

Присъствен или онлайн курс по Autodesk Inventor Professional – основен курс от 22 – 25.11.2022

Ще се проведе присъствен и онлайн курс по  Autodesk Inventor Professional основен курс от 22 – 25 Ноември 2022, 4 дни от 9:00 -14:00 часа

Присъствено се провежда в Учебен център на КАД Пойнт – гр. София 1750, кв. Полигона, бл. 43, офис 7

Програма на обучението

Цена 420 лева( с включено ДДС, плаща се по банков път и се издава фактура )

Записване и въпроси 0882479225, radoslav@cadpoints.com или си попълнете заявка .

След завършване на курса се издава сертификат и получавате материалите от курса.

Онлайн обучението се провежда през платформата Zoom meeting или Teams, във всеки момент курсиста може да задава въпроси,  а ако има проблем при негово разрешение може да се помогне дистанционно. Добре е да имате два монитора, за да може на единия да гледате, а на другия да правите примерите

20 000 лв безвъзмездно финансиране за Altium 365 Pro

1. Какво включва облачната платформа Altium 365 Pro?

Платформата включва 1 брой постоянен On Demand лиценз за Altium Designer + абонамент за Pro функционалностите за 12 месеца, с които можете да изградите в компанията си цялостна data management система:

 • Управление на цикъла на компоненти във Вашата фирма – от prototype през production до obsolete
 • Добавяне на роли на потребителите, както и управление на възможностите на работа, които има всяка роля – да качва информация в облачната платформа, да променя, до какви проекти има достъп и т.н.
 • Възможност за използване на темплейти, по които да добавяте бързо и с точна информация новите си компоненти или пък да въведете стандарт в проектите, който да се следва
 • Можете да следите историята на проектите си – кой кога какво е променял, да връщате стари версии на проектите, да сравнявате проектни и гербер файлове
 • Следене на компонентите от страна на производителя – актуална информация за наличност, цена, цикъл на живот (дали някой компонент няма да бъде спрян от производство скоро например) за над 500 000  компонента
 • Още много други полезни за процеса на дизайн на печатни платки функционалности – задаване на задачи към екипа, възможност за поискване на даден компонент към библиотекаря от даден член на екипа, богат набор от актуална информация за цена, даташийт, наличност на компоненти и т.н.

2. Условия за кандидатстване:

За участие в процедурата могат да участват всички кандидати, които: 

 • Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. 
 • Са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. – да имат минимум три приключени финансови години: 2019, 2020, 2021
 • Са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – съответно 0-9, 10-49 и 50 – 249 души персонал
 • Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева
 • Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

– раздел 63 „Информационни услуги“.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19 декември 2022 г.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

Излезе новият Forest Pack 8


iToo Software обявиха новия Forest Pack 8 – най-добрия инструмент за разпределение на обекти в Autodesk 3ds Max. Ето и списък на новите и подобрени функции:

 • Forest Sets – нова колекция от разнообразни обекти, които включват геометрия, повърхнини, референции и площи. Съдържанието на даден слой може да бъде динамично привързано към Forest Set;
 • Привързване на площи към Forest Pack обекти, което оптимизира контрола на родителски обекти отнесени към техните деца, разположени в различни площи;
 • Подобрен Surface UV mode за размножаване на сплайн, обекти и площи по дадена ос от UV повърхнината;
 • Есенни листа – готова библиотека със сканирани есенни листа за рендер;
 • Подобрения в ефектите – възможност за редакция на част от разпръснатите обекти независимо от площта за разпространение. Предварително готови ефекти за завъртане и накланяне на обекти по сплайн, премащабиране в зависимост от близост до сплайн и много други;
 • Филтриране на ефекти в зависимост от свойствата на групите от обекти;
 • Йерархии на разпръснатите обекти – това е разновидност на групите за по-лесно управление на родителските обекти и техните обекти-деца;
 • Случайна позиция – рандомизиране на положението на обектите по сплайн за по-реално представяне на сцената;
 • Подобрена идентификация на грешките – разпознаване на трите вида грешки чрез различни цветове за по-лесно ориентиране.

Вижте повече …

Какво ново в Autodesk Infraworks 2023.1

Autodesk обявиха новата версия Infraworks 2023.1 с няколко нови функции, които да улеснят работните процеси в инфраструктурния проект:

 • Срязваща равнина – Динамично променяща се равнина на срязване, перпендикулярна на направлението на изследвания инфраструктурен модел, което позволява по-лесното му изследване и взимане на решения;
 • Потребителски Revit параметрични фамилии – В новата версия Infraworks 2023.1 можете да използвате Revit фамилии като параметрични елементи на мостовата конструкция, а когато експортирате Infraworks моста в Revit модел, тези компоненти се разпознават като параметрични Revit фамилии;
 • Подобрен контрол на геометрията – Позволява създаване на потребителски колони, греди и устои на мостове със сложна геометрия в Inventor с възможност за прецизна настройка на позицията на елементите в Infraworks 2023.1