fbpx
Select Page

Oнлайн семинар за Autodesk Fusion 360 на 6.04.2023

Уважаеми колеги,
На 6 април 2023 (четвъртък) от 15:00 часа фирма КАД Пойнт – Златен Партньор на Autodesk в България, ще проведе онлайн семинар на тема:

“ Новости и приложение на Autodesk Fusion 360 в машиностроенето и мебелната промишленост “

Програмата включва:

 • Какво е новото в Autodesk Fusion 360
 • Проектирането на детайли, сглобени единици и създаване на документация – CAD
 • Якостни линейни и нелинейни анализи с Fusion 360 Simulation – CAE
 • Генеративен дизайн и производство на детайли с 3D принтиране
 • Какво е новото в CAM възможностите за машинна обработка на Autodesk Fusion 360 Manufacture

Присъединяването към онлайн семинара става след предварителна регистрация на следния линк:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rNdmxe8ERkqcl01Gq7gOkg

Участието е безплатно !

Онлайн Семинар (12 Април): Изграждане на конструктивни модели в Revit

В този безплатен едночасов семинар ще разгледаме процеса по изграждане на стоманобетонна конструкция в Revit:
– Начални настройки – шаблони, нива, оси;
– Конструктивни обекти в Revit;
– Кофражни планове;
– Армиране на елементи;
– Количества и спецификации;
– Аналитичен модел.

12 Април 2023 (Сряда) от 15:00 до 16:00
Изисква се регистрация

Онлайн Семинар (11 Април): Revit – Работа с 2D и 3D геометрия

КАД Пойнт организира безплатен едночасов семинар, в който ще разгледаме основните настройки на Revit за:
– Двумерни и тримерни изгледи в Revit;
– Създаване и използване на View Templates;
– Вмъкване и работа с 2D AutoCAD DWG подложки;
– Вмъкване и работа с 3D Navisworks модели;
– Извличане на двумерни DWG и тримерни IFC файлове от Revit.

11 Април 2023 (Вторник) от 15:00 до 16:00
Изисква се регистрация

Revit помещения (Rooms)

Обектът Revit стая се създава с Room командата в секцията Architecture и представлява част от моделното пространство, ограничена от елементи като стени, подове, покриви и тавани. Създаденият обект има параметри, представящи площта, обема и периметъра на стаята, както и такива за описване на покритието на под, стени и таван.

Помещението се създава с едно кликване в затворено пространство и се променя при редакция на геометрията на ограничителните елементи. Какво правите обаче, когато не искате стаята ви да заема цялото пространство? Revit има инструмент, наречен Room Separator, който ви позволява да начертаете ограничителна линия, за да разположите два отделни Room обекта от двете ѝ страни.

Присъствен / онлайн курс Revit за Архитектура 28 – 31 Март 2023

КАД Пойнт организира четиридневен присъствен / онлайн курс по Revit за Архитектура от 28 до 31 Март 2023 (всеки ден от 09:00 до 14:00). Курсът е в рамките на 4 дни (общо 24 учебни часа), а групата от 3 до 6 курсиста.

Цена: 390 лв с ДДС
Програма на курса

Курсът е присъствен, но ако сте от друг град или не можете да присъствате, можете да се запишете и за онлайн (платформа MS Teams)

Технически изисквания при онлайн курс:
1. Инсталиран Revit 2023:

2. Инсталиран US English Content for Revit 2023 (RVTCPENU.exe – 1.26GB)

3. Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.

Заключване на Revit обекти с команда Pin

При вмъкване на външни dwg, rvt или друг тип файлове във вашия модел, е уместно да ги фиксирате, за да сте сигурни, че тези референтни файлове няма да се изместят и да причинят неточности в моделирането. За целта можете да използвате командaта Pin.

За да заключите обекти, кликнете на иконата Pin в раздела за промяна Modify или напишете бърза команда (PN), докато обектът е избран. До него се изобразява кaрфица, а с клик върху нея можете да го върнете обратно в отключено състояние.

Когато елемент е фиксиран, той не може да бъде преместван, а ако се опитате да го изтриете, Revit Ви предупреждава чрез диалогов прозорец Warning. Чрез бутона Select Pinned Elements (в дясната част на Status лентата) можете да позволите или забраните избирането на фиксирани елементи.

Моделиране на бетон в Revit. Връзка между елементите.

В Revit елементите с материал бетон се присъединяват автоматично един към друг и се представят във всички изгледи като единна маса. Докато са свързани, отделните елементи могат да бъдат размествани и редактирани в собствените им граници.

Валидни комбинации от бетонни елементи, които могат да се свързват автоматично един с друг са:

 • Греда към греда;
 • Греда към колона;
 • Единичен фундамент към единичен фундамент;
 • Единичен фундамент към ивичен фундамент;
 • Плоча към ивичен фундамент;
 • Плоча към греда;
 • Плоча към колона;
 • Плоча към ръб на плоча;
 • Стена към греда;
 • Стена към колона;
(more…)

Revit Глобални Параметри

Глобалните Параметри са много мощен инструмент, който използва силата на Revit, за да донесе подобрена продуктивност на вашите проекти. Можем да прилагаме тази функция на Revit към широк набор от елементи в проекта.

Глобалният параметър е функция, която създавате в проекта и може да се използвате за промяна или отчитане на стойности на параметри в целия проект.

За използването на функцията, първо трябва да създадете параметър във вашия проект и след това да го добавите към избрания елемент. Когато се използва върху размер, вие добавяте етикет на размерът. След като размерът е етикетиран, глобалният параметър контролира стойността.

Те се създават от секцията Manage -> Settings panel (Global Parameters), необходимо е да зададем име на параметъра и за кои елементи ще се прилага същия. След като вече създадем такъв, добавяме и стойност която присвояваме към параметърът, и функцията вече е готова за прилагане.

Начини за копиране на елементи в Revit. Copy vs Copy to Clipboard

Revit има два различни начина за копиране на елементи: Copy и Copy to Clipboard

Командата Copy се използва за дублиране на обекти в рамките на един и същ изглед. Маркирайте елементите, които искате да копирате -> Кликнете на командата Copy -> Изберете начална референтна точка ->Кликнете на крайна точка

Когато трябва да копирате множество елементи на няколко нива, като например колони, греди или типова етажна плоча, ще трябва да използвате командата Copy to Clipboard.

След като изберете елементите и кликнете на Copy to Clipboard, командата Paste става избираема, а от падащото меню под нея имате следните възможни опции за поставяне на елементите:

 • Aligned to Selected Levels: Размножаване на елементите по нива. В диалогов прозорец избираме нивата, в които искаме да размножим копираните елементи. За да изберете повече от едно ниво, просто задръжте Ctr/Shift при селекция.
 • Aligned to Selected Views: Копиране на специфични за изгледа елементи (като размери), които да поставим в подобни типове изгледи.
 • Aligned to Current View: Копиране на елементите в текущ изглед. Командата е подходяща за размножаване на котировки за разстояния, номерации за армировъчни пръти и др. Изгледът трябва да бъде различен от изгледа, в който елементите са били копирани.
 • Aligned to Same Place: Можете да поставите елементите на същото място, от където сте ги копирали. Тази опция е полезна за поставяне на елементи между работни групи (worksets) или опции за дизайн (design option). Можете да използвате командата за поставяне на елементи между два файла, които имат споделени координати.
 • Aligned to Picked Level: Поставя елементите във вертикален изглед. Трябва да сте във вертикален изглед, за да поставите копираните елементи, тъй като е необходимо да изберете линията на нивото, върху която да поставите елемента.

Създаване на елементи в Revit. Греди и система от греди.

Гредите са носещи конструктивни елементи със следните характеристики в Revit:

 • Конструктивната им роля, зададена по подразбиране, може да се променя чрез настройки;
 • Могат да бъдат свързвани с всеки друг конструктивен елемент, включително шайби, но няма да се присъединят към неносещи стени;
 • Параметърът за конструктивна роля (structural usage) може да бъде включен в спецификация на рамкови елементи, позволявайки изчисляване на количествени сметки за различните видове греди (Girder, Horizontal Bracing, Purlin, Joist, Other);
 • Параметърът за конструктивна роля определя стила на линиите на гредите в изглед с груб вид (coarse view). Чрез настройките на стила на обектите (Object styles), се променят зададените предварително стилове на конструктивната роля.
 • В конструктивна ферма гредите също така имат функция на връзка.

Гредите могат да се свързват с всеки конструктивен елемент в проекта, чрез някой от следните методи:

 • Изчертаване на отделни греди;
 • Създаване на верига от греди;
 • Избиране на оси, които се намират между конструктивните елементи;
 • Създаване на гредова система.