Menu

Civil Site Design – European Digital Conference (3 и 4 Ноември 2021)

Нашите партньори от Australian Design Company (дистрибутор на Civil Site Design за Европа) организират онлайн Civil Site Design конференция на 03 и 04 Ноември 2021. Събитието ще се проведе изцяло на английски език. Вижте програмата за двата дни на конференцията и се регистрирайте за всеки един от дните:


Програма за Ден 1 (03 Ноември 2021):

10:00 – 10:15Welcome SessionFlorin Balcu
10:15 – 10:25Developer DiscussionDr Peter Bloom
10:25 – 11:15Project Assist AIAndrew Banson
11:15 – 11:45BIM in Civil Site DesignAndrew Banson
11:45 – 12:30New Features | Part 1Jonathan Taylor
12:30 – 13:00Project ExamplesFlorin Balcu
13:00 – 13:15Closing SessionFlorin Balcu

Регистрация за Ден 1 (03 Ноември 2021)


Програма за Ден 2 (04 Ноември 2021):

10:00 – 10:15Future of Civil Site DesignAndrew English
10:15 – 10:45Survey in Civil Site DesignAndrew Banson
10:45 – 11:30New Features | Part 2Shane Ororke
11:30 – 12:15Project ExamplesFlorin Balcu
12:15 – 13:15Q&A & CloseFlorin Balcu

Регистрация за Ден 2 (04 Ноември 2021)


Какво ново в Civil 3D 2022.1

Autodesk обявиха новия Civil 3D 2022.1, който включва много нови функции и подобрения:

 1. Коридорни обекти:
  • Прилагане на шаблони – когато създавате нов коридорен обект, можете да посочите съществуващ DWG или DWT (съдържащи коридори) и да приложите техните настройки (Feature Lines, Surfaces, Slope Patterns) към новия обект;
  • Подобрен Target Mapping диалогов прозорец с разделяне в горната част на списък от елементите за уширяване и надвишение, а в долната част на прозореца – Target елементите (оси, профили и Feature линии). Избраните елементи присветват в модела, когато са избрани в списъците, а също така можете да се придвижвате в чертежа без да се налага затваряне на Target Mapping прозореца;
  • Сравняване на параметри между коридорни региони, като регионите могат да бъдат от един и същи коридор или от два различни;
  • Добавена е Rebuild All команда за ускорени промени във всички коридори;
 2. Релсови трасета:
  • Нови команди за създаване на разнообразни видове жп разминавки с представяне на траверсите, теоритичните триъгълници и границата;
  • Създаване на отклоняващи се оси и тяхното обединение със съществуващи;
  • Създаване на профили по отклоненията и обединяването им със съществуващи профили на оста;
  • Преместване на жп разминавката чрез манипулатори и обновяване на оси и профили;
 3. Тръбни трасета под налягане:
  • Подобрения при фитинги – добавяне на тапи, редуктори и тройници в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на фитинга след разполагането му;
  • Подобрения при кранове – добавяне в края на трасето и завъртане,разместване или плъзгане на крана след разполагането му;
  • Подобрения при трасета – изтриване на елементи и автоматично подновяване на трасето. Всички фитинг и кранове закачени на изтрития елемент също ще бъдат премахнати;
 4. Подобрения в Grading Optimization (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са подпорни стени към функциите за оптимизация на терена;
 5. Подобрения в Project Explorer (в Civil 3D като част от AEC Collection) – Добавени са редица инструменти за създаване, редакция и репорт на жп елементи;
 6. Подобрения в представянето на Civil 3D 2022.1 при отваряне, запис, регенериране, Data shortcuts, създаване на напречни сечения, подновяване на коридори и др;

Повече информация за новостите в Civil 3D 2022.1 можете да видите тук …


Новото в Civil Site Design V22.10

Излезе новата версия Civil Site Design V22.10 за AutoCAD 2016-2022 / Civil 3D 2016-2022 / BricsCAD v21 (и по-нов), както и Civil Site Design Plus (върху AutoCAD OEM). Ето и някои от основните подобрения в новата версия:

 • Представяне на хоризонтална / вертикална решетка и на курсорен кръст във Вертикалния редактор (Vertical Grading Editor) и в Редактора на сечения (Cross Section Editor), както и настройка на цветовете и големината на новите елементи;
 • Multi String Edit нов диалогов прозорец, в който можете да извършите промени наведнъж за повече на брой оси – смяна на честотата на сеченията, базовата повърхнина или шаблона на пътя;
 • Нова команда String from Code, с която лесно можете да създавате оси и профили от код в даден отрязък на пътя и да ги добавяте към избран проектен модел. Към създадения String могат да се добавят шаблони и различни вариации за изтриване след код и задаване на откос;
 • Значителни подобрения при оси като редактиране чрез манипулатори, едновременен преглед и редакция за всички чупки в оста, проверка за минимален радиус, експорт в таблици и много други;
 • Представяне на дължината на Grading обекта и задаване на сложни откосни шаблони;
 • Добавен експорт на точки и редица подобрения в точковите групи – преномериране, разместване по Z , отпечатване върху повърхнина, смяна на кода и много други;
 • С новата Batch Print команда можете да отпечатате по-бързо Вашия проект;

Пълен списък с цялата нова функционалност можете да видите тук …