fbpx
Select Page

Какво ново в Autodesk Infraworks 2023.1

Autodesk обявиха новата версия Infraworks 2023.1 с няколко нови функции, които да улеснят работните процеси в инфраструктурния проект:

  • Срязваща равнина – Динамично променяща се равнина на срязване, перпендикулярна на направлението на изследвания инфраструктурен модел, което позволява по-лесното му изследване и взимане на решения;
  • Потребителски Revit параметрични фамилии – В новата версия Infraworks 2023.1 можете да използвате Revit фамилии като параметрични елементи на мостовата конструкция, а когато експортирате Infraworks моста в Revit модел, тези компоненти се разпознават като параметрични Revit фамилии;
  • Подобрен контрол на геометрията – Позволява създаване на потребителски колони, греди и устои на мостове със сложна геометрия в Inventor с възможност за прецизна настройка на позицията на елементите в Infraworks 2023.1

Какво ново в Civil 3D 2023.2


Autodesk обявиха новата Civil 3D 2023.2 с някои много полезни нови функции, които да оптимизират работния процес:

  • Преходи в коридорните обекти – Имате възможност безпроблемно да преизползвате различни видове коридорни преходи и чрез удобни манипулатори или табличен редактор да ги вмъквате в коридорния обект;
  • Тръби под налягане – Можете да свързвате тръби под налягане с гравитачни структури и да надписвате свойствата и на двата вида мрежи;
  • Subassembly Composer – Добавено е управление на версията на създавания компонент и е подобрена кодификацията на точкови, линейни и площни кодове чрез избор от библиотека;
  • Подобрения в представянето – В нoвата версия Civil 3D 2023.2 е оптимизирано времето за намиране и промяна на повече на брой елементи и е подобрено регенерирането на обектни надписи в следствие на Pan и Zoom;
  • Geotechnical Modeler Extension – Добавен е импорт на потребителски CSV файлове и е подобрено разпознаването на полетата;
  • В новата версия Civil 3D 2023.2 вече се поддържа Property Set и Catchment свойства в Project Explorer (допълнение за потребителите на AEC Collection).