fbpx
Select Page

Безплатен онлайн курс Civil Site Design – Fundamentals (Metric)

Курсът е на английски език, а лектор е Джонатан Тейлър от Civil Survey Applications.

Можете да се възползвате от безплатния онлайн курс Civil Site Design – Fundamentals (Metric), с който да овладеете основната функционалност на Civil Site Design за всяка една от платформите:

 • за Civil 3D;
 • за AutoCAD;
 • за BricsCAD;
 • Civil Site Design Plus върху AutoCAD OEM.

Вижте повече …

Civil Site Design Plus – Roundabout Design (видео)

Кратко видео за създаване на кръгово кръстовище в Civil Site Design Plus:

 • Създаване на типови напречни профили за двата пътя и кръга;
 • Управление на геометрията на кръстовището с цел добро отводняване;
 • Добавяне на кръговата геометрия и обединяване с TotalModel повърхнината;
 • Редакция и визуализация на кръговото кръстовище.

Civil Site Design Plus – Conditional Templates and Excel Link (видео)

Кратко видео за създаване на условия за канавки дясно и ляво и връзка с MS Excel:

 • Шаблони и условия за прилагане при изкоп и насип;
 • Редакция на списъците от Conditional Templates Overrides;
 • Експорт и редакция на канавки дясно и ляво в MS Excel;
 • Вмъкване на редактираните списъци в Civil Site Design Plus.

Онлайн семинар 31 Юли – Геодезическа функционалност в Civil Site Design Plus

Онлайн семинар 31 Юли 2024 (15:00 – 16:00)

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме геодезическата функционалност в Civil Site Design Plus:

 • Вмъкване на точки и работа с точкови групи;
 • Точкови стилове и настройки на визуализацията;
 • Автоматично връзване на линейни обекти по кодове и редакция;
 • Точкови репорти спрямо оси, повърхнини и други обекти;
 • Извличане на трасировъчни точки от проекта;
 • Визуализация на точките в моделния, вертикалния или напречния редактор;

Регистрация

Civil Site Design Plus – Надвишения и контрол на нивелета на канавка (видео)

CSD Plus пример за надвишения и контрол на нивелета на канавка:

 • Прилагане и редакция на надвишения на настилка и банкет (Apply Superelevation);
 • Типови напречни профили за канавки ляво и дясно (Left & Right with or without Ditch) и прилагане на условия за изкоп при банкета (Conditional Templates);
 • Задаване на String по канавката и промяна на геометрията в надлъжния профил.

Civil Site Design Plus проектиране на улици, кръстовища и уширения (Част 2)

Втора част от Civil Site Design Plus пример за проектиране на улици, кръстовища и уширения:

 • Добавяне на помощни повърхнини с наклон и отстояние от даден код чрез String Code Surface Extend;
 • Създаване на String обекти по помощната повърхнина с Create Draped Profile Strings;
 • Моделиране на отворени и затворени Grading обекти с типов напречен профил и с възможност за промяна на геометрията по нивелетата;
 • Отпечатване на Design Constraints във вертикалния редактор и контролиране на нивелетата;
 • Общ модел на проекта (Model Builder) от автоматичния TotalModel на пътища и кръстовища + допълнителните String и Grading обекти.