fbpx
Select Page

Factory Design Utilities

Factory Design Utilities увеличава ползите от създаване на дигитални прототипи на индустриални обекти, заводи, фабрики и складове.
Factory Design Utilities добавя специфичните функционалности на AutoCAD, Autodesk Inventor и Autodesk Navisworks за промишлени предприятия.

Factory Design Utilities е част от Product Design & Manufacturing Collection.

Създаване на фабрики:

– анализ и оптимизиране на материалните потоци
– богата библиотека от 2D и 3D компоненти за предприятия
– автоматично превръщане 2D чертежи в 3D модели – връзка между Inventor и AutoCADи графици

Разполагане на оборудването

– обединяване на файлове от различни CAD формати
– интерактивна 3D разходка

Създаване на чертежи и проверка на пресичания 

– Вмъкване на файлове от различни CAD формати
– Вмъкване на 3D сканирани обекти
– Проверка за пресичане с 3D сканирани данни и данни от различни CAD формати
– 4D Симулиране – построяване на фабрика и времеви графици