fbpx
Select Page

V-Ray Render Node

Чрез V-Ray Render Node можете да увеличите скороста на производство на изображенията, съчетавайки изчислителната мощност на няколко компютъра.

Ценова ефективност

V-Ray Render Node е ценово ефективно решение, което поддържа дистрибутивно мрежово рендиране за V-Ray for 3ds Max, Maya, Revit, Rhino, SketchUp и др. Прилага се лесна настройка на компютрите в мрежата за постигане на бързи рендер резултати.

V-Ray Render Node поддържа и технологията V-Ray Swarm за следните приложения V-Ray for Revit, Rhino и SketchUp.