Menu

Запис на онлайн семинар за Autodesk Nastran In-CAD от 19.12.2018г.


Nastran In-CAD се интегрира напълно в Autodesk Inventor и включва различни типове анализ, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, умора, изкълчване, свободно падане на тела, земетръс и топлообмен.
(more…)