Menu

AutoCAD Map 3D

Софтуерен продукт, който позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения. Чрез технологията Feature Data Object (FDO) програмата осигурява непосредствен достъп до най–често използваните ГИС формати. Начинът на работа с AutoCAD Map 3D е много удобен, тъй като имате достъп до разширена информация в добре-познатата AutoCAD среда. AutoCAD Map 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Връзка с ГИС

Чрез AutoCAD Map 3D можете да вмъквате данни от Leica GSI, CPlan RO, ASCII point и LandXML или чрез Feature Data Object (FDO) технологията (формати DWG, SDF, ESRI SHP файлове, ESRI® ArcSDE®, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite и MySQL бази данни), облаци от точки и данни от Web Map Service (WMS) или Web Feature Source (WFS).

Map 3D Индустриални модели

AutoCAD Map 3D използва специализирани електро, ВиК и газопреносни функционалност и стандарти, което помага за по-лесното решаване на специфични задачи от съответната индустрия. Интегриран мрежови анализ позволява лесното създаване на стилизирани схеми и подчертаване на зони, сервизни площи, тръбни и кабелни трасета и др.

Геопространствен Анализ

С цел по-бързо и по-лесно вземане на важни решения, е възможно комбинирането и сравняването на геоданни от различни източници. Можете да създавате и анализирате топологии с цел намиране на най-кратък път, генериране на оптимален маршрут, създаване на буфери, изчисляване на близост и др.

Какво ново в AutoCAD 2021

  • Сравняване на Xref – Можете да сравнявате две версии на външен референтен файл (Xref) и да отразите промените, без да затваряте текущия чертеж.
  • Свързване с облачно пространство – Безплатен достъп до всеки DWG файл съхраняван на водещи доставчици на облачно пространство като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox и сега Google Drive.
  • История на чертежа – Всеки запис на чертеж в OneDrive, Dropbox или Box създава отделна версия на файла. Вие имате възможност да сравнявате с по-стара версия в историята на чертежа и да извличате информация от нея.
  • AutoLISP подобрения – С помощта на ново разширение(extension) можете да използвате Microsoft Visual Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлова за AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи.
  • Подобрени палети с блокове – След като палетите с блокове се наложиха в предишната версия AutoCAD 2020, сега те са допълнително разширени за извличане на информация от Box, Dropbox и Microsoft OneDrive.
  • Quick Measure подобрения – Командата MEASUREGEOM показва изчислените стойности за лица и периметри за обекти в 2D чертеж.
  • Подобрения в графичната производителност – В новата версия AutoCAD 2021 чертежът вече се регенерира автоматично, а командите преместване, мащабиране и завъртане са с подобрено представяне.
  • Изрязване и удължаване – Команди Trim и Extend са с автоматична настройка за граница, могат да се използва в комбинация с freehand и fence показване на обекти и можете да задавате елементи, които да не могат да се коригират.
  • Подобрения на Revcloud – Новата команда REVCLOUDPROPERTIES променя размера на дъгата за избран облак за ревизия.
  • Прекъсване на обекти в единична точка – Новата команда BREAKATPOINT разделя линия, дъга или полилиния на два сегмента в избрана от вас точка.