fbpx
Select Page

AutoCAD Map 3D

Софтуерен продукт, който позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения. Чрез технологията Feature Data Object (FDO) програмата осигурява непосредствен достъп до най–често използваните ГИС формати. Начинът на работа с AutoCAD Map 3D е много удобен, тъй като имате достъп до разширена информация в добре-познатата AutoCAD среда. AutoCAD Map 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Връзка с ГИС

Чрез AutoCAD Map 3D можете да вмъквате данни от Leica GSI, CPlan RO, ASCII point и LandXML или чрез Feature Data Object (FDO) технологията (формати DWG, SDF, ESRI SHP файлове, ESRI® ArcSDE®, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite и MySQL бази данни), облаци от точки и данни от Web Map Service (WMS) или Web Feature Source (WFS).

Map 3D Индустриални модели

AutoCAD Map 3D използва специализирани електро, ВиК и газопреносни функционалност и стандарти, което помага за по-лесното решаване на специфични задачи от съответната индустрия. Интегриран мрежови анализ позволява лесното създаване на стилизирани схеми и подчертаване на зони, сервизни площи, тръбни и кабелни трасета и др.

Геопространствен Анализ

С цел по-бързо и по-лесно вземане на важни решения, е възможно комбинирането и сравняването на геоданни от различни източници. Можете да създавате и анализирате топологии с цел намиране на най-кратък път, генериране на оптимален маршрут, създаване на буфери, изчисляване на близост и др.

Какво ново в AutoCAD 2022

  • Проследяване в чертежа – новата функция Trace подобрява екипната работа, тъй като мениджъра на екипа може да очертае схематично корекции в AutoCAD Web или AutoCAD mobile, а съответния проектант да проследи Trace елементите и да внесе нужните поправки в чертежа.
  • Подобрено споделяне на DWG файлове – можете да използвате функцията Share дирекно от AutoCAD 2022 и да задавате състояния “view-only” или “edit” на копията, които споделяте с екипа.
  • Преброяване на елементи – с новата функция Count можете бързо да преброите блок референциите или геометрични елементи в чертежа.
  • Публикуване в Autodesk Docs – потребителите на AEC Collection могат да използват Push to Autodesk Docs командата в AutoCAD 2022, за да публикуват PDF файлове в облака на Autodesk.
  • Плаващи прозорци – Floating windows са удобен начин за преоразмеряване на работните прозорци в AutoCAD и тяхното използване на повече от един монитор.
  • Подобрена инсталация и представяне – по-бърза инсталация и подобрено графично представяне при работа в AutoCAD 2022.