fbpx
Select Page

AutoCAD Map 3D

Софтуерен продукт, който позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения. Чрез технологията Feature Data Object (FDO) програмата осигурява непосредствен достъп до най–често използваните ГИС формати. Начинът на работа с AutoCAD Map 3D е много удобен, тъй като имате достъп до разширена информация в добре-познатата AutoCAD среда. AutoCAD Map 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Връзка с ГИС

Чрез AutoCAD Map 3D можете да вмъквате данни от Leica GSI, CPlan RO, ASCII point и LandXML или чрез Feature Data Object (FDO) технологията (формати DWG, SDF, ESRI SHP файлове, ESRI® ArcSDE®, Oracle, Microsoft SQL Server, PostGIS, PostgreSQL, SQLite и MySQL бази данни), облаци от точки и данни от Web Map Service (WMS) или Web Feature Source (WFS).

Map 3D Индустриални модели

AutoCAD Map 3D използва специализирани електро, ВиК и газопреносни функционалност и стандарти, което помага за по-лесното решаване на специфични задачи от съответната индустрия. Интегриран мрежови анализ позволява лесното създаване на стилизирани схеми и подчертаване на зони, сервизни площи, тръбни и кабелни трасета и др.

Геопространствен Анализ

С цел по-бързо и по-лесно вземане на важни решения, е възможно комбинирането и сравняването на геоданни от различни източници. Можете да създавате и анализирате топологии с цел намиране на най-кратък път, генериране на оптимален маршрут, създаване на буфери, изчисляване на близост и др.

Autodesk обявиха версия AutoCAD 2025 с редица нови функции и подобрения:

  • От проведените тестове досега AutoCAD 2025 отваря 2D чертожните файлове два пъти по-бързо от 2024;
  • Добавяне на шриховки по зададена площ или по ос с определена ширина без предварително дефинирани граници от съществуващи елементи;
  • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray;
  • AutoCAD 2025 има AI функционалност за разпознаване на повтарящи се елементи и дава предложение да ги превърнете в блок;
  • Добавен е AI-базиран Autodesk Assistant, който може да отговаря на Вашите въпроси свързани с AutoCAD функционалности;
  • Markup Import Ви позволява да визуализирате и управлявате коментари от облачната платформа Autodesk Docs, а чрез Activity Insight панела можете да разглеждате и сравнявате отделните версии на DWG файла за всяка публикация в облака на Autodesk.