Menu

Софтуерът 3ds Max е предназначен за качествени, професионални 3D анимации, рендери и модели. Ефективният комплект инструменти помага за създаване на по-добра 3D и виртуална реалност (VR) за по-кратко време.

3ds Max флуиди

Създавате реалистично поведение на флуиди директно в 3ds Max. Чрез използване на Fliuds, може да симулирате физическите свойства на вода, течно масло, мед и лава, както и да прилагате ефекта на гравитацията, взаимодействието с тела и движещи се обекти, за постигане на желания резултат.

Траектории на движение

Може да манипулирате анимациите направо в прозореца за визуализация и да получите директна обратна връзка, когато правите настройки в сцената.

Arnold за 3ds Max

MAXtoA plug-in е интрегриран в 3ds Max, което ви дава достъп до най-новите функции на Arnold

3ds Max Interactive

Използвате интегрирани инструменти за създаване на VR визуализации без да напускате работната среда на 3ds Max

Анимация на герои и инструменти за екипиране

Създавате анимации и екипировка на герои чрез CAT (Character Animation Toolkit), Biped и Crowd инструменти

Основни инструменти за анимация

Използвате keyframe и процедурни инструменти за анимация.Преглеждате и редактирате траекториите на анимацията директно в екрана. 3ds Max предлага разнообразни начини за създаване на анимация и множество инструменти за управление и редактиране на анимация.

Библиотека с модели

Имате достъп до 3D съдържание от локален компютър и мрежа в общ прозорец, което улеснява търсенето.

Физическа камера

Може да симулирате настройки на реалистична камера като скорост на затвора, бленда, дълбочина на фокуса, експонация и др

Подобрено ActiveShade рендване

Бързи итерации чрез интерактивно рендване