Menu
Autodesk Fusion 360 е първият облачен CAD/CAM /CAE продукт. Предлага се само като абонамент (временен лиценз), което само по себе си е предимство, че не изисква висока първоначална инвестиция, но ще се изненадате от достъпната цена на годишния абонамент. А възможностите са сравними и в много отношение превъзхождат тези на CAD/CAM с дългогодишна история и десетки пъти по-висока цена. Продуктът по уникален начин обединява двата подхода в тримерното моделиране – параматрично (базирано на фичъри) и директно изграждане и редактиране.С Fusion 360 можете да направите почти всичко – проектирате сложни детайли, сглобени единици, движение на механизми, якостен и деформационен анализ, подготовка за производството (на машини с ЦПУ или 3D принтери).
Моделиране
 Мощно, интегрирано, директно и исторически-базирано 3D моделиране.
Сглобени единици
Лесно сглобяване на компоненти и демонстрация на съвместната им работа.
Работна документация
Създаване на изгледи, поставяне на размери, позиции и спецификация.
Моделиране на свободни форми
Създаване на структурни форми чрез Т-сплайни, с издърпване и натискане.
Симулации
Якостни тестове за анализ на функционалността на моделите преди производство.
2.5 до 5-осна машинна обработка
CNC програмиране, симулации и генериране на 3D инструментални траектории.
Изследване на движение
Създаване на кинематични връзки, симулация на движение и проверка на съответствието и функционалността на конструкцията.

Sheet Metal 
Sheet Metal ви позволява да проектирате и произвеждате детайли, като създавате геометрия, която може да се огъне в 3D детайли.

Визуализация
Визуализиране на конструкциите чрез разнообразни инструменти за рендване, работна среда, ефекти и визуални стилове с обикновени drag-and-drop команди.
 Генеративен дизайн 

Разширете способността си да предлагате иновативни дизайнерски и инженерни решения.

3D принтиране
Настройка на конструкциите за 3D принтиране директно във Fusion 360.