fbpx
Select Page

Autodesk Fusion 360

Предлага се само като абонамент (временен лиценз), което само по себе си е предимство, че не изисква висока първоначална инвестиция, но ще се изненадате от достъпната цена на годишния абонамент. А възможностите са сравними и в много отношение превъзхождат тези на CAD/CAM с дългогодишна история и десетки пъти по-висока цена. Продуктът по уникален начин обединява двата подхода в тримерното моделиране – параматрично (базирано на фичъри) и директно изграждане и редактиране.С Fusion 360 можете да направите почти всичко – проектирате сложни детайли, сглобени единици, движение на механизми, якостен и деформационен анализ, подготовка за производството (на машини с ЦПУ или 3D принтери). Допълнително получавате и  HSMWorks – интегриран CAM за SolidWorks
Fusion 3D feature based and direct modelling
Моделиране
 Мощно, интегрирано, директно и исторически-базирано 3D моделиране.
Assemblies

Сглобени единици
Лесно сглобяване на компоненти и демонстрация на съвместната им работа.

Работна документация
Създаване на изгледи, поставяне на размери, позиции и спецификация.

2.5 – осно фрезоване

В Fusion 360 разполагате с богат набор от стратегии за 2,5 осеви обработки и стандартни цикли за обработка на отвори. С тези стратегии можете да се освободите по най-рационален начин от излишното количество материал, а също така да бъдат използвани за получиста и окончателна обработка.

3 – осно фрезоване

Многообразието от 3D стратегии за обработка позволява да се избере най-подходящата траектория на инструмента за постигане на максимално качество на обработваните повърхнини за най-кратко време. Иновативната стратегия Adaptive Clearing е стратегия за грубо и ефективно изчистване на големи количества материал. Тя е уникална с това, че гарантира оптимално натоварване на инструмента на всички етапи от цикъла на обработка, използвайки максималните режими за рязане.

Multi - Axis Machining

Струговане

Fuion 360 предлага едно завършено решение, което е достатъчно леко за работа и едновременно с това достатъчно мощно, за да се справи и със сложните профили за струговане. В комбинация с 2,5D и 3D фрезови стратегии могат да се използват за стругово-фрезови обработки.

Визуализация
Визуализиране на конструкциите чрез разнообразни инструменти за рендване, работна среда, ефекти и визуални стилове.

Симулации
Якостни тестове за анализ на функционалността на моделите преди производство.
Multi - Axis Machining

Fusion 360 Machining extension е допълнителен модул за Fusion 360, който дава възможност за експертна многоосева обработка и се закупува отделно. Включва следните допълнителни възможности за Fusion 360:

– Автоматизирана 3-осева обработка;
– Автоматизирана 3+2-осева обработка;
– Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки;
– Модификация на генерираните траектории за обработка;
– Макро-базирани измервания;
– Измерване на повърхнини.

Изследване на движение
Създаване на кинематични връзки, симулация на движение и проверка на съответствието и функционалността на конструкцията.

Sheet Metal 
Sheet Metal ви позволява да проектирате и произвеждате детайли, като създавате геометрия, която може да се огъне в 3D детайли.

Моделиране на свободни форми
Създаване на структурни форми чрез Т-сплайни, с издърпване и натискане.

Integrated in your Design
 Генеративен дизайн 

Генеративен дизайн е технология за изследване на дизайна, налична във Fusion 360. Едновременно генерирате множество CAD решения, базирани на ограничения от реалността и изискванията към функционалността на продукта. Избирате оптималните решения, спрямо различни критерии (маса, материал и възможност за производство).

3D принтиране
Настройка на конструкциите за 3D принтиране директно във Fusion 360.

Collaboration