fbpx
Select Page

Autodesk Fusion

Предлага се само като абонамент (временен лиценз), което само по себе си е предимство, че не изисква висока първоначална инвестиция, но ще се изненадате от достъпната цена на годишния абонамент. А възможностите са сравними и в много отношение превъзхождат тези на CAD/CAM с дългогодишна история и десетки пъти по-висока цена. Продуктът по уникален начин обединява двата подхода в тримерното моделиране – параматрично (базирано на фичъри) и директно изграждане и редактиране.С Fusion можете да направите почти всичко – проектирате сложни детайли, сглобени единици, движение на механизми, якостен и деформационен анализ, подготовка за производството (на машини с ЦПУ или 3D принтери). Допълнително получавате и  HSMWorks – интегриран CAM за SolidWorks
Fusion 3D feature based and direct modelling
Моделиране
 Мощно, интегрирано, директно и исторически-базирано 3D моделиране.
Assemblies

Сглобени единици
Лесно сглобяване на компоненти и демонстрация на съвместната им работа.

Работна документация
Създаване на изгледи, поставяне на размери, позиции и спецификация.

2.5 – осно фрезоване

В Fusion разполагате с богат набор от стратегии за 2,5 осеви обработки и стандартни цикли за обработка на отвори. С тези стратегии можете да се освободите по най-рационален начин от излишното количество материал, а също така да бъдат използвани за получиста и окончателна обработка.

3 – осно фрезоване

Многообразието от 3D стратегии за обработка позволява да се избере най-подходящата траектория на инструмента за постигане на максимално качество на обработваните повърхнини за най-кратко време. Иновативната стратегия Adaptive Clearing е стратегия за грубо и ефективно изчистване на големи количества материал. Тя е уникална с това, че гарантира оптимално натоварване на инструмента на всички етапи от цикъла на обработка, използвайки максималните режими за рязане.

Multi - Axis Machining

Струговане

Fuion предлага едно завършено решение, което е достатъчно леко за работа и едновременно с това достатъчно мощно, за да се справи и със сложните профили за струговане. В комбинация с 2,5D и 3D фрезови стратегии могат да се използват за стругово-фрезови обработки.

Визуализация
Визуализиране на конструкциите чрез разнообразни инструменти за рендване, работна среда, ефекти и визуални стилове.

Fusion Simulation Extension е допълнителен модул за Fusion, който дава възможност за различни типове анализи, като линейни и нелинейни якостни анализи, честотни, изкълчване, свободно падане на тела и топлообмен. Симулирате както запълването в шприц формата, така и охлаждането на самия детайл. Проектирате оптимални и иновативни детайли с технологията “Генеративен дизайн”. Включва следните допълнителни възможности за Fusion:

1. Static Stress              7. Injection Molding Simulation
2. Generative Design    8. Structural Buckling

3. Thermal Stress          9. Nonlinear Static Stress  
4. Modal Frequencies  10. Quasistatic Event Simulation
5. Electronics Cooling   11. Dynamic Event Simulation
6. Thermal                     12. Shape Optimization

Multi - Axis Machining

Fusion Manufacturing Extension е допълнителен модул за Fusion, който дава възможност за експертна многоосева обработка и се закупува отделно. Включва следните допълнителни възможности за Fusion:

– Автоматизирана 3-осева обработка;
– Автоматизирана 3+2-осева обработка;
– Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки;
– Модификация на генерираните траектории за обработка;
– Макро-базирани измервания;
– Измерване на повърхнини.

Изследване на движение
Създаване на кинематични връзки, симулация на движение и проверка на съответствието и функционалността на конструкцията.

Sheet Metal 

Sheet Metal ви позволява да проектирате и произвеждате детайли, като създавате геометрия, която може да се огъне в 3D детайли.

Моделиране на свободни форми

Създаване на структурни форми чрез Т-сплайни, с издърпване и натискане.

Integrated in your Design

 Генеративен дизайн 

Генеративен дизайн е технология за изследване на дизайна, налична във Fusion. Едновременно генерирате множество CAD решения, базирани на ограничения от реалността и изискванията към функционалността на продукта. Избирате оптималните решения, спрямо различни критерии (маса, материал и възможност за производство). Съдържа се в Fusion Simulation Extension.

3D принтиране

Настройка на конструкциите за 3D принтиране директно във Fusion.

Симулации
Якостни тестове за анализ на функционалността на моделите преди производство.