fbpx
Select Page

Inventor Tolerance Analysis

Mодул интегриран в Autodesk Inventor за анализ на размерни вериги. Tolerance Analysis генерира размерна верига на база поставените допуски върху детайлите. От създадената размерната верига може да определите нужните допуски на детайлите за сглобяване. Програмата използва съвременни методи за анализ на размени вериги и генерира отчет с резултати.
Inventor Tolerance Analysis се предлага само в Product Design & Manufacturing Collection .

Намаляване на проблемите с допуските на детайлите по време на производството чрез провеждане на анализ на геометричното оразмеряване и допуски (GD&T) в 3D модела.

Анализ на размерни вериги на модели създадени с Autodesk  Inventor, както и модели, създадени от други CAD системи.

Извежда те worst case, RSS и статистически резултати, като Cpk, Sigma, DPMO или Yield.

Генерира отчет на резултатите за съвместна работа с производството и инженерите  по качество