fbpx
Select Page

Revit за Конструкции

Базовият курс по Revit за Конструкции помага на проектантите за:

 • Бързо изграждане на триизмерен конструктивен модел в BIM среда;
 • Настройка на темплейти за работа;
 • Генериране на кофражни и армировъчни планове;
 • Извличане на проектна документация;

Програма на курса:

 1. Интерфейс и първоначални настройки в Revit
 2. Менюта (табове) и тяхното предназначение
 3. Работна среда. Properties palette. Project Browser
 4. Изгледи на полето за чертане
 5. Бързи клавишни команди в Revit
 6. Оси, нива и коти (Survey Point/Project Base Point)
 7. Моделиране на 3D конструктивни елементи:
 • Колони
 • Греди
 • Стени
 • Плочи
 • Фундаменти
 • Стълби
 1. Създаване на нови типове конструктивни елементи
 2. Промяна на елементите:
 • Копиране на елементи между нива и оси
 • Селектиране на елементи, скриване и изолиране на елементи в даден изглед, ограничаване на елементи
 1. Филтри
 2. Modify tools – Align, offset, mirror, array, copy, rotate и др.
 3. Изрязване на отвори в плочи и стени
 4. Импортиране на DWG файлове от AutoCAD
 5. Направа на разрези на конструктивни елементи
 6. Кофражни планове – настройки и прилагане на шаблони
 7. Армировки и армировъчни планове:
 • Дефиниране на материали и бетонни покрития
 • Създаване на нови диаметри пръти
 • Армиране на колони, греди, фундаменти и др.
 • Разкопирване на армировката с Propagate
 • Корекци по армировъчните пръти – Edit constraint
 • Прилагане на готови темплейти за армировъчни планове
 1. Автоматично армиране на елементи с помищта на Extensions
 2. Extensions – Frame generator, Reinforcement concrete elements
 3. Дименсии, тагове на конструктивни елементи и надписи
 4. Генериране на планове и сечения
 5. Зареждане на подходящи темплейти за армировъчни и кофражни планове
 6. Оформяне на чертежи в чертожното пространство
 7. Генериране и настройки на количествени сметки и спецификации
 8. Подготовка за принтиране на чертежи. Генериране на PDF файлове

  Курсът може да бъде проведен в две форми:
  Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
  Онлайн: Необходима е инсталация на последна версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

  Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
  Цена: 510 лв с ДДС;