Menu

Architecture Engineering & Construction Collection

Пълен набор от BIM инструменти за проектиране на сгради /архитектура, конструкции, сградни инсталации/ и инфраструктура

Architecture, Engineering & Construction Collection съдържа богат набор от софтуер и иновативни технологии, които помагат да се проектират, анализират и изграждат качествени и устойчиви сгради и инфраструктура.