fbpx
Select Page

Autodesk AEC Collection

Architecture, Engineering & Construction Collection

Пълен набор от BIM инструменти за проектиране на архитектура, конструкции, сградни инсталации и инфраструктура, състоящ се от над 20 софтуерни продукта и иновативни технологии, които помагат да се проектират, анализират и визуализират качествени и устойчиви сгради и инфраструктура. В колекцията са включени BIM-базираните Revit и AutoCAD Civil 3D, всички AutoCAD продукти, Infraworks за идейно проектиране, Autodesk 3ds Max за визуализация, Navisworks за строителство и много други продукти.

Revit 2025

Civil 3D 2025

AutoCAD 2025

Infraworks 2025

3ds Max 2025

Navisworks Manage 2025

Advance Steel 2025

Robot Structural Analysis Pro 2025

AutoCAD Architecture е софтуер за архитектурно проектиране със специални инструменти и параметрична архитектурна библиотека. От създадения тримерен архитектурен модел можете да създавате автоматично фасади, разрези и спецификации.

AutoCAD MEP за проектиране на  ОВК, ВиК и Електро–инсталации на сгради. Включва голяма  параметрична библиотека с обекти и интелигентни инструменти за проектиране и анализ.

AutoCAD Raster Design  е софтуер за векторизиране на сканирани изображения.

AutoCAD Map 3D е софтуер, което позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения.

AutoCAD Plant 3D  е софтуер за бързо проектиране на  промишлени тръбни инсталации и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.

AutoCAD Mechanical е софтуер за машинно конструиране с вградена библиотека от стандартни и нестандартни машинни елементи и символи. С нея лесно номерирате елементите и създавате чертежи и спецификация.

AutoCAD Electrical е решение за инженерите по електротехника и автоматизация. AutoCAD Electrical съдържа обширни библиотеки със схемни символи, съобразени с международните стандарти.

AutoCAD Mobile App – AutoCAD за мобилни устройства.

Autodesk Docs за екипна работа в облака.

ReCap Pro за обработка на облаци от точки.

Fabrication CADMEP е средство за проектиране на ОВК инсталации в AutoCAD среда.

Autodesk Insight за топлотехническа симулация на сградата.

Structural Bridge Design за изграждане и анализ на мостови конструкции.

Vehicle Tracking за изследване на криви на завъртане на извънгабаритни превозни средства, проектиране на паркоместа и кръгови кръстовища.

Dynamo Studio среда за графични алгоритми.

FormIt Pro е облачен продукт за бързо моделиране и изследване на архитектурната идея.

Autodesk Rendering – бърз облачен рендер с висока резолюция.

Autodesk Drive пространство в облака за качване на Вашите модели.