Menu

Autodesk ReCap Pro

Софтуер за обединяване и обработка на облаци от точки, получени от лазерни сканиращи инструменти. Така получените изчистени точкови облаци могат да се вмъкнат в AutoCAD, Infraworks, Revit, Inventor, Navisworks или Civil 3D.

Autodesk ReCap Pro има вградена функционалност да разполага автоматично различните позиции на лазарното сканиране и да ги обединява в един общ облак от точки.

Облакът от точки може да се калибрира в реална координатна система, когато се зададат координатите на точки от геодезическата основа, снимани от отделните станции на лазарното сканиране. 

Ненужната информация от облака от точки може да се изтрие с удобни функции за избиране на точки в кутия или в равнина. Така редактирания облак от точки може да се вмъкне в Revit или Civil 3D.