fbpx
Select Page

Autodesk ReCap Pro

Софтуер за обединяване и обработка на облаци от точки, получени от лазерни сканиращи инструменти. Така получените изчистени точкови облаци могат да се вмъкнат в AutoCAD, Infraworks, Revit, Inventor, Navisworks или Civil 3D.

Какво ново в ReCap 2024

Излезе новият ReCap 2024, с който можете да извличате линейна геометрия директно в ReCap Cloud Viewer. Имате възможност да избирате характерни точкови кодове в напречния редактор, които описват линейни обекти при преместване на равнината на сечение. В Civil 3D 2024 те могат да се вмъкнат като Feature Lines със съответните кодове от ReCap.

Подобрено е също Classification управлението на различните типове сканиране за разпознаване на точки от терена.

Вижте повече …

Обединен облак от точки

Autodesk ReCap Pro има вградена функционалност да разполага автоматично различните позиции на лазарното сканиране и да ги обединява в един общ облак от точки.

Координиране на облака

Облакът от точки може да се калибрира в реална координатна система, когато се зададат координатите на точки от геодезическата основа, снимани от отделните станции на лазарното сканиране.

ReCap Pro редакция

Ненужната информация от облака от точки може да се изтрие с удобни функции за избиране на точки в кутия или в равнина. Така редактирания облак от точки може да се вмъкне в Revit или Civil 3D.