Menu

Курс Revit за Архитектура

Програма за обучение по Revit Architecture

Базовият курс по Revit част Архитектура помага на проектантите за:
Бързо изграждане на архитектурния модел, създаване на собствени елементи,, визуализация и анализ в проектна среда, създаване на проектната документация. Обучението е с продължителност 25 учебни часа.

ПРОГРАМА:

Ден 1:

 • Запознаване с интерфейса на програмата;
 • Управление на изгледите в project browser //проектен навигатор;
 • Създаване на нови floor plans, elevations, sections //планове, фасадни и разрезни линии;
 • Контрол над object visibility //видимост на обектите;
 • Създаване и контрол над grids и levels //координатна мрежа и нива;
 • Създаване и редактиране на architectural walls //архитектурни стени;
 • Създаване и редактиране на architectural floors //архитектурни подове;
 • Добавяне на doors и windows //врати и прозорци;
 • Добавяне на roof //покривна конструкция.

Ден 2:

 • Дефиниране и работа с phases //фази;
 • Работа с design options //дизайнерски опции;
 • Проектиране на curtain walls //окачена фасада;
 • Добавяне на suspended ceilings //окачен таван;
 • Създаване и редактиране на stairs, ramps, railings //стълбища, рампи и парапети.

Ден 3:

 • Намиране на ресурси и съдържание чрез BIMobject
 • Работа с families //фамилии (включено допълнително упражнение – подреждане на санитарно помещение с реални фамилии на Ideal Standard, свалени чрез BIMobject)
 • Работа с family editor;
 • Създаване на rooms, areas, schedules //стаи, площи, списъчни спецификации;
 • Работа с material browser и material takeoffs //материали и количествени сметки;
 • Работа с duplicate views //дублирани изгледи;
 • Добавяне на annotations //котиране;
 • Създаване и моделиране на терен.

Ден 4:

 • Работа с drawing sheets //чертожни листове;
 • Промяна на title blocks //чертожни шаблони;
 • Създаване на project templates //проектни шаблони;
 • Настройка на project location и true north //местоположение на проекта и истински север;
 • Настройка на изгледи за sun study //слънчев анализ;
 • Rendering и walkthrough //фотореалистични изображения и др. екстериорно и интериорно с реални фамилии на Ideal Standard и др., свалени чрез BIMobject.