fbpx
Select Page

Курс Revit за Архитектура

Базовият курс по Revit за Архитектура помага на проектантите за:

 • Бързо изграждане на тримерния модел;
 • Създаване на собствени елементи;
 • Извличане на проектна документация;
 • Анализ и визуализация на модела;

Курсът е с продължителност 24 учебни часа:

 • Запознаване с технологията Строителен Информационен Модел;
 • Revit интерфейс – ленти с инструменти и палети;
 • Управление на изгледите в Проектния Навигатор;
 • Създаване и редакция на проектни шаблони;
 • Създаване на нови нива, планове и сечения;
 • Работа със стени и слоеве на стените;
 • Оразмеряване и надписване на елементи;
 • Добавяне на отвори и редакция на врати и прозорци;
 • Създаване на плочи, управление на контура и слоевете;
 • Добавяне на покрив и отвори;
 • Работа с материали;
 • Визуализация в Revit;
 • Анализ на осветеността;
 • Създаване на елементи във Revit Family Editor;
 • Редактиране на геометрията;
 • Работа с параметри и типове;
 • Аксонометрични и перспективни изгледи;
 • Създаване на спецификации;
 • Чертожна документация;
 • Импорт и Експорт на данни.

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 510 лв с ДДС;