fbpx
Select Page

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Симулация на натоварване от вятър

Симулация на вятърен поток и автоматично генериране на ветрови натоварвания

Robot използва технологията Autodesk Simulation CFD, за да симулира въздушния поток около вашата конструкция.

Тази технология за симулация на вятър действа като вятърен тунел и Ви позволява да визуализирате цветни карти на налягането върху вашия модел, за да разберете ефектите на вятъра дори при сложни конструкции.

Програмата използва резултатите от симулацията на потока, за да задейства автоматично генериране на натоварване в най-добрия момент. Можете обаче да щракнете върху бутона ‘Генериране на товари сега’, за да спрете симулацията и да стартирате незабавно процеса на генериране на товари.

За да позволите на програмата да реши кой е най-добрият момент за генериране на натоварванията, можете да зададете праг на конвергенция за коефициента на отклонение. Когато резултатите от симулацията се сближат и този праг бъде достигнат, товарите се генерират автоматично.

Вече можете да укажете дали да прилагате натиск като средно натоварване за панел или като карта на натоварване със съответната мрежа от крайни елементи. Като не изберете средно натоварване, можете да получите изображение на карти на налягане върху крайни елементи. Това е особено полезно за генериране на натоварване от вятър върху сгради с извита геометрия като силози.

Налични са няколко параметъра на вятъра, като посока на вятъра, скорост на вятъра и налягане на вятъра. Можете също да посочите нивото на земята и елементите, които са изложени на вятър.
Ако изберете повече от една посока на вятъра, ще бъдат създадени случаи на натоварване за всяка от избраните посоки. По подразбиране посоката на вятъра е зададена в глобалната координатна система и в положителната посока X.

PROKON – Цялостно решение за BIM конструктивен анализ

PROKON Structural Analysis and Design е пакет от над четиридесет модула, използващ работен процес чрез обмен на данните за конструктивен анализ, моделиране и оразмеряване. Той поддържа формати за обмен на данни със софтуер на трети страни: DXF и DWG чертежи и CIS/2 CIMsteel тримерни конструктивни модели.

Sumo е водещият инструмент за анализ и тримерно графично моделиране на Prokon като изпълнява анализ на рамки и крайни елементи на конструкции. С него можете да създавате 3D модели, използващи физически конструктивни елементи, като греди, колони и плочи в същото време модулът изгражда динамично обвързан нишков модел.

(more…)

Autodesk Cyber Week до 27 Ноември 2023

От 21 до 27 Ноември 2023 можете да закупите Autodesk едногодишни лицензи с отстъпка до 20%:

, а с отстъпка до 25% можете да закупите едногодишни лицензи:

Не се колебайте да ни потърсите за въпроси:
тел: 02 983 3001, 02 983 2972, 02 983 2362 или e-mail: office@cadpoints.com

КАД Пойнт Семинар (26 Октомври 2023): Autodesk AEC Collection – Надеждни решения за Архитектура, Конструкции и Специалности

КАД Пойнт Ви кани на семинар за колекцията от продукти на Autodesk за архитектурно, конструктивно и инженерно проектиране.

Програма на семинара:

14:00 Autodesk AEC Collection – Решението за сградни и инфраструктурни информационни модели (BIM);
14:20 Екипна работа с Autodesk Docs;
14:40 Създаване на инфраструктурен BIM с Infraworks и Civil 3D (Геодезия, Пътно Проектиране и Външно ВиК);

15:20 Кафе пауза

15:40 Създаване на сграден BIM с Revit (Архитектура, Конструкции и Сградни Инсталации);
16:20 Моделна координация и изследване с Navisworks;
16:40 Въпроси и дискусия.

26 Октомври 2023 / Начало 14:00
София, Новотел (зала Европа 1) – бул Цариградско шосе 115Н

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Сътрудничество между архитекти и инженери в Revit

Типичният работен процес на координиране на усилията между архитектурен екип и инженерен екип, работещи върху една и съща сграда, протича чрез използване на свързани модели (linked models).

 • Архитектът създава модел като:
  • Задава минимум нива и оси. Може също да добави колони, стени, подове и други елементи.
  • Запазва архитектурния проектен файл.
 • Инженерът създава празен инженерен (конструктивен, ВиК, ОВиК или електро) модел:
  • Използва шаблон, където дефинира нужните изгледи и настройки.
  • Запазва празния проектен файл.
 • Инженерът копира съответните архитектурни елементи в инженерния модел:
  • Свързва (Links) архитектурния модел в инженерния.
  • Закрепва свързания модел на място така, че да не може да бъде изместен по невнимание:
   • Избира свързания модел в полето за чертане.
   • Натиска- Modify | RVT Links tabModify panel Pin
  • Копира нивата от архитектурния в инженерния модел.
  • Копира оси и други елементи от архитектурния модел в инженерния.
  • ( По избор) Скрива нивата ( и осите и другите копирани елементи) в свързания архитектурен модел, или го скрива целия.
  • Добавя конструктивни или механични елементи в инженерния модел, които са необходими.
 • Ако някои от копираните елементи са преместени или променени в архитектурния модел, инженерите се уведомяват за промените, когато отворят модела или презаредят архитектурния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).

 • В архитектурния модел, архитектът проследява свързаните конструктивни или механични елементи:
  • Свързва инженерния към архитектурния модел.
  • Закрепва свързания модел на място.
  • Проследява (Monitors), без да ги копира, нива, оси и други елементи в инженерния модел.
  • ( По избор) скрива свързания модел.
  • Добавя архитектурни елементи в архитектурния модел, както е необходимо.
 • Ако проследените елементи са преместени или променени в инженерния модел, архитектите се уведомяват за промените, когато отворят архитектурния модел или презаредят инженерния. Тези предупреждения се виждат също в прегледа на координацията (coordination review).
 • На редовни интервали, архитекти и инженери могат да правят следното:
  • Да извършват преглед на координацията (coordination review), за да видят промени в проследени елементи, да комуникират с екипа и да предприемат подходящите действия.
  • Да извършат проверка на застъпванията (interference check), за да идентифицират невалидни пресичания на елементи между свързания модел и този, в който работят.