Menu

Какво ново в AutoCAD 2019 (видео)

В това видео показваме най-новите функции на AutoCAD 2019:

  • Възможност за работа през уеб-навигатор и през мобилен интерфейс;
  • Сравняване на DWG файлове;
  • Споделяне на изгледи;
  • Вмъкване на записани изгледи в хартиеното пространство.

AutoCAD® Mechanical предимства

AutoCAD® Mechanical е AutoCAD® базиран, параметричен софтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти за ускоряване на проектирането. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни инструменти за работа в екип и интегрирано управление на данни.
Autodesk AutoCAD Mechanical опростява сложното механично конструиране и помага за по-бързо създаване и редактиране на чертежи.

(more…)