fbpx
Select Page

Prokon Steel Design

Проектиране на стоманени конструкции по интернационални стандарти с интеграция с аналитичния софтуер на Prokon.

STRUT

Strut се използва за оптимизиране и проектиране на стоманени елементи, подложени на осово напрежение. Модулът действа предимно за оразмеряване на елементи, моделирани в Sumo и Frame, но има и режим за бързи проверки на единичен елемент, без да е извършен анализ.

Какво прави този модул специален?

 • Оразмеряване с данни от анализ;
 • Оптимизиране на елементите;
 • Интерактивен режим на въвеждане;
 • Подробни изчисления.

COMBINE

Модул за моделиране и оптимизиране на стоманени елементи, подложени на комбинация от осови, срязващи натоварвания и такива от огъване като греди и колони в рамки.

Резултатите от анализа се обработват в Sumo и Frame или чрез интерактивен режим за бързо проектиране и проверка на отделни елементи, без необходимост от изпълнение на анализ.

Какво прави този модул специален?

 • Разглежда комбинация от напрежения;
 • Взаимодействие със Sumo и Frame;
 • Три различни оразмерителни подхода.

COLUMN SPLICE

Този модул се използва за проектиране на болтови снаждащи връзки на покриващата плоча за I- и H- колони. Натоварванията на натиск се предават между елементите в опорите, докато натоварванията на опън изискват плочи, закрепени с болтове към фланговете на елементите. С добавянето на съединителна плоча, елементи с различни размери могат да бъдат свързани.

Какво прави този модул специален?

 • Генериране на сложни връзки;
 • Оценявайте дефинираните от потребителя връзки;
 • Прилагане на осови и огъващи натоварвания;
 • Поддържа опънни товари.