Menu

AutoCAD Architecture

Най-доброто AutoCAD – базирано средство за архитектурно проектиране и документация. С AutoCAD Architecture постигате бързина и точност, използвайкти ограмен набор от архитектурни инструменти, обекти и стилове. AutoCAD Architecture е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

По-добър AutoCAD за архитекти

Работете в позната AutoCAD среда със специални инструменти за архитектурно проектиране. Чрез архитектурните обекти в AutoCAD Architecture можете значително да намалите евентуалните грешки в документацията и да проектирате по-бързо и ефективно. Можете да обменяте данни с инженерните специалности чрез водещия DWG формат, а вграден рендър Ви позволява да създавате реалистичен дизайн и да подобрите комуникацията с клиентите.

Детайли и Размери

AutoCAD Architecture съдържа библиотека с детайли, която можете да организирате и обогатявате за бъдещи проекти. Вие можете лесно да оразмерявате обекти и детайли в съответствие с Вашите фирмени стандарти. Котировките са асоциативни и автоматично се обновяват при промяна в проекта като така се спестява много време и усилия.

Автоматични фасади и разрези

От тримерния модел в AutoCAD Architecture можете да създавате директно разрези и фасади с щриховки на обектите, така както са зададени в техните стилове на визуализация. Автоматично се обновява тяхната геометрия, слой, цвет и тип на линиите, когато се направи промяна в обектите и техните стилове.