Menu

AutoCAD Architecture

AutoCAD-базиран продукт за архитектурно проектиране и документация. С AutoCAD Architecture постигате бързина и точност, използвайкти голям набор от архитектурни инструменти, обекти и стилове. AutoCAD Architecture е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

AutoCAD за архитекти

Проектирате в позната AutoCAD среда със специални инструменти за архитектурно проектиране. С AutoCAD Architecture можете значително да намалите евентуалните грешки в документацията и да проектирате по-бързо и ефективно. Можете да обменяте данни с инженерните специалности чрез водещия DWG формат, а вграден рендър Ви позволява да създавате реалистичен дизайн и да подобрите комуникацията с клиентите.

Архитектурни Детайли и Размери

AutoCAD Architecture съдържа библиотека с детайли, която можете да организирате и обогатявате Вашите проекти. Вие можете лесно да оразмерявате обекти и детайли в съответствие с Вашите фирмени стандарти. Котировките са асоциативни и автоматично се обновяват при промяна в проекта като така се спестява много време и усилия.

Автоматични фасади и разрези

От тримерния модел в AutoCAD Architecture можете да създавате директно разрези и фасади с щриховки на обектите, така както са зададени в техните стилове на визуализация. Автоматично се обновява тяхната геометрия, слой, цвет и тип на линиите, когато се направи промяна в обектите и техните стилове.

Какво ново в AutoCAD 2021

  • Сравняване на Xref – Можете да сравнявате две версии на външен референтен файл (Xref) и да отразите промените, без да затваряте текущия чертеж.
  • Свързване с облачно пространство – Безплатен достъп до всеки DWG файл съхраняван на водещи доставчици на облачно пространство като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox и сега Google Drive.
  • История на чертежа – Всеки запис на чертеж в OneDrive, Dropbox или Box създава отделна версия на файла. Вие имате възможност да сравнявате с по-стара версия в историята на чертежа и да извличате информация от нея.
  • AutoLISP подобрения – С помощта на ново разширение(extension) можете да използвате Microsoft Visual Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлова за AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи.
  • Подобрени палети с блокове – След като палетите с блокове се наложиха в предишната версия AutoCAD 2020, сега те са допълнително разширени за извличане на информация от Box, Dropbox и Microsoft OneDrive.
  • Quick Measure подобрения – Командата MEASUREGEOM показва изчислените стойности за лица и периметри за обекти в 2D чертеж.
  • Подобрения в графичната производителност – В новата версия AutoCAD 2021 чертежът вече се регенерира автоматично, а командите преместване, мащабиране и завъртане са с подобрено представяне.
  • Изрязване и удължаване – Команди Trim и Extend са с автоматична настройка за граница, могат да се използва в комбинация с freehand и fence показване на обекти и можете да задавате елементи, които да не могат да се коригират.
  • Подобрения на Revcloud – Новата команда REVCLOUDPROPERTIES променя размера на дъгата за избран облак за ревизия.
  • Прекъсване на обекти в единична точка – Новата команда BREAKATPOINT разделя линия, дъга или полилиния на два сегмента в избрана от вас точка.