Menu

One AutoCAD

Сега в AutoCAD са включени редица специализирани инструменти за проектиране
Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Колекция от продукти за машинно и

производствено проектиране

 

Architecture Engineering & Construction Collection

Подбрани продукти за базово, сградно и

инфраструктурно проектиране

Altium Designer 19

Вече е достъпен!
Висока производителност с лекота.

Autodesk Revit LT

Autodesk Revit

Проектиране на сгради и съоръжения с технологията на BIM

Fusion 360

AutoCAD Civil 3D

Решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor

3D машинно конструиране, симулации и производствена документация

AutoCAD

AutoCAD

Чертане и 3D проектиране за професионалисти в различни области
V-Ray

V-Ray на ChaosGroup

Бързо и лесно създаване на първокласни фотореалистични изображения

3D контролер

3D контролер

Необходими и много полезни устройства за всеки профeсионалист, работещ в 3D

3ds Max

Autodesk 3ds Max

3D моделиране, архитектурни визуализации, компютърна анимация, специални ефекти …

Rhino 3D

Rhino 6

Изключителен моделер, използван в редица области – Архитектура, машинно проектиране, бижута …

Autodesk Revit LT

Civil Site Design

Най-бързия пътно-проектантски софтуер в среда на AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD

3D контролер

Altium Designer

Професионална, интегрирана система за проектиране и подготовка на производството в електрониката

Autodesk Inventor

BIM 360 Docs

Проектна документация в облака на Autodesk за по-лесна екипна работа

AutoCAD

Autodesk InfraWorks 360

Продукт за концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за урбанисти и пътни проектанти