fbpx
Select Page

Architecture Engineering & Construction Industry Collection

Пълен набор от BIM инструменти за проектиране на архитектура, конструкции, сградни инсталации и инфраструктура, състоящ се от над 20 софтуерни продукта и иновативни технологии.

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Колекция от продукти за машинно и производствено проектиране!
Autodesk Inventor, Fusion 360, Navisworks Manage, Nastran In-CAD …

Media & Entertainment

Всички необходими творчески инструменти за създаване на съдържание в развлекателната индустрия

One AutoCAD

Със специализирани инструменти за проектиране!
AutoCAD Map 3D, AutoCAD Architecture, AutoCAD Plant 3D …

Нова версия Rhino 8

Rhino 8 добавя редица нови и подобрени команди за моделиране, детайлност, потребителски интерфейс, рендер функционалност и Grasshopper допълнения.

Hardware

3D Мишки
3D Принтери
3D Скенер

Autodesk Revit LT

Autodesk Revit

Проектиране на сгради и съоръжения с технологията на BIM

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor

3D машинно конструиране, симулации и производствена документация

Fusion 360

AutoCAD Civil 3D

Решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране

3ds Max

Autodesk 3ds Max

3D моделиране, архитектурни визуализации, компютърна анимация, специални ефекти …

3D контролер

Altium Designer

Професионална интегрирана система за проектиране и подготовка за производството на печатни платки

Rhino 3D

Rhino 8

Изключителен моделер, използван в редица области – Архитектура, машинно проектиране, бижута …

AutoCAD

AutoCAD

Най-разпространения CAD софтуер със специализирани продукти в различни области

AutoCAD

Autodesk InfraWorks

Концептуален инфраструктурен дизайн, предназначен за урбанисти и пътни проектанти

Autodesk Revit LT

Civil Site Design

Най-бързия пътно-проектантски софтуер в среда на AutoCAD Civil 3D, AutoCAD или BricsCAD

V-Ray

V-Ray 6

Бързо и лесно създаване на първокласни фотореалистични изображения

Autodesk Inventor

Autodesk Docs

Autodesk облачен продукт за обмен на AEC данни между проектните екипи

3D контролер

3D Space Navigator

Необходими и много полезни устройства за всеки профeсионалист, работещ в 3D

Architecture, Engineering & Construction Collection

Използва се за сградно и инфраструктурно проектиране във всички фази – идейна, техническа и координация. Включва продукти като Revit, Civil 3D, Navisworks Manage, Advance Steel 

Product Design Collection

Product Design & Manufacturing Collection

Използва се за машинно проектиране, анализ и производство на компоненти и сглобени единици. Включва продукти като InventorFusion 360Inventor NastranAutoCAD …

Autodesk Media & Entertainment Collection

Използва се за моделиране, визуализация и специални ефекти във филмовата индустрия. Включва продукти като Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Arnold