fbpx
Select Page

AutoCAD Plant 3D

Софтуерен продукт за проектиране на промишлени инсталации в нефтодобивна/нефтопреработваща, химическа, фармацевтична, минна промишленост, енергетика и др. С AutoCAD Plant 3D се проектират промишлени тръбни инсталации, метални конструкции и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици. AutoCAD Plant 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

P&ID Painter и P&ID шаблони 

P&ID Painter е удобно средство за изчертаване на P&ID схеми в среда на AutoCAD Plant 3D. Програмата използва специфични P&ID шаблони за по-бързо създаване на схеми от реалния свят.

Преобразуване на P&ID схеми

Създадените двумерни P&ID схеми могат да бъдат автоматично преобразувани в тримерни AutoCAD Plant 3D обекти със запазване на атрибутната информация от схемите.

Plant 3D елементи

Разполагането на тримерни Plant 3D елементи се осъществява бързо и лесно от Tool палети с възможност за точно ориентиране в модела.

Plant 3D Изометрици

AutoCAD Plant 3D има удобни функции за създаване на изометрици в background режим (без да спирате работа). Можете да използвате готови стилове за тяхното създаване, да добавяте AutoCAD блокове в графиката и да запазвате настройките за бъдещи проекти.

Управление на проекта

То се осъществява чрез удобен Project Manager прозорец, в който можете да търсите проектни файлове по различни критерии. Задаване на Backup на проекта осигурява сигурност и проследяемост на данните. При преминаване към нова версия на програмата, AutoCAD Plant 3D създава репорт за всички свързани файлове в проекта.

BIM Collaborate Pro работа в екип

Чрез облачните приложения BIM Collaborate Pro можете да споделяте Plant 3D модела с проектния екип и да следите промените в моделите на целия проектантски екип.

Autodesk Vault интеграция

AutoCAD Plant 3D позволява управление на проектните модели чрез допълнителния софтуер за съвместна работа в екип Autodesk Vault Professional

Autodesk обявиха версия AutoCAD 2025 с редица нови функции и подобрения:

  • От проведените тестове досега AutoCAD 2025 отваря 2D чертожните файлове два пъти по-бързо от 2024;
  • Добавяне на шриховки по зададена площ или по ос с определена ширина без предварително дефинирани граници от съществуващи елементи;
  • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray;
  • AutoCAD 2025 има AI функционалност за разпознаване на повтарящи се елементи и дава предложение да ги превърнете в блок;
  • Добавен е AI-базиран Autodesk Assistant, който може да отговаря на Вашите въпроси свързани с AutoCAD функционалности;
  • Markup Import Ви позволява да визуализирате и управлявате коментари от облачната платформа Autodesk Docs, а чрез Activity Insight панела можете да разглеждате и сравнявате отделните версии на DWG файла за всяка публикация в облака на Autodesk.