Menu

AutoCAD Plant 3D

Софтуерен продукт за проектиране на промишлени инсталации в нефтодобивна/нефтопреработваща, химическа, фармацевтична, минна промишленост, енергетика и др. С AutoCAD Plant 3D се проектират промишлени тръбни инсталации, метални конструкции и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици. AutoCAD Plant 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

P&ID Painter и P&ID шаблони 

P&ID Painter е удобно средство за изчертаване на P&ID схеми в среда на AutoCAD Plant 3D. Програмата използва специфични P&ID шаблони за по-бързо създаване на схеми от реалния свят.

Преобразуване на P&ID схеми

Създадените двумерни P&ID схеми могат да бъдат автоматично преобразувани в тримерни AutoCAD Plant 3D обекти със запазване на атрибутната информация от схемите.

Plant 3D елементи

Разполагането на тримерни Plant 3D елементи се осъществява бързо и лесно от Tool палети с възможност за точно ориентиране в модела.

Plant 3D Изометрици

AutoCAD Plant 3D има удобни функции за създаване на изометрици в background режим (без да спирате работа). Можете да използвате готови стилове за тяхното създаване, да добавяте AutoCAD блокове в графиката и да запазвате настройките за бъдещи проекти.

Управление на проекта

То се осъществява чрез удобен Project Manager прозорец, в който можете да търсите проектни файлове по различни критерии. Задаване на Backup на проекта осигурява сигурност и проследяемост на данните. При преминаване към нова версия на програмата, AutoCAD Plant 3D създава репорт за всички свързани файлове в проекта.

Autodesk Vault интеграция

Позволява управление на проектните модели в един цялостен проектен модел чрез допълнителния софтуер Autodesk Vault

BIM 360 работа в екип

Чрез облачните приложения BIM 360 можете да споделяте Plant 3D модела с проектния екип и да следите промените в моделите на целия проектантски екип.

Какво ново в AutoCAD 2021

  • Сравняване на Xref – Можете да сравнявате две версии на външен референтен файл (Xref) и да отразите промените, без да затваряте текущия чертеж.
  • Свързване с облачно пространство – Безплатен достъп до всеки DWG файл съхраняван на водещи доставчици на облачно пространство като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox и сега Google Drive.
  • История на чертежа – Всеки запис на чертеж в OneDrive, Dropbox или Box създава отделна версия на файла. Вие имате възможност да сравнявате с по-стара версия в историята на чертежа и да извличате информация от нея.
  • AutoLISP подобрения – С помощта на ново разширение(extension) можете да използвате Microsoft Visual Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлова за AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи.
  • Подобрени палети с блокове – След като палетите с блокове се наложиха в предишната версия AutoCAD 2020, сега те са допълнително разширени за извличане на информация от Box, Dropbox и Microsoft OneDrive.
  • Quick Measure подобрения – Командата MEASUREGEOM показва изчислените стойности за лица и периметри за обекти в 2D чертеж.
  • Подобрения в графичната производителност – В новата версия AutoCAD 2021 чертежът вече се регенерира автоматично, а командите преместване, мащабиране и завъртане са с подобрено представяне.
  • Изрязване и удължаване – Команди Trim и Extend са с автоматична настройка за граница, могат да се използва в комбинация с freehand и fence показване на обекти и можете да задавате елементи, които да не могат да се коригират.
  • Подобрения на Revcloud – Новата команда REVCLOUDPROPERTIES променя размера на дъгата за избран облак за ревизия.
  • Прекъсване на обекти в единична точка – Новата команда BREAKATPOINT разделя линия, дъга или полилиния на два сегмента в избрана от вас точка.