fbpx
Select Page

AutoCAD Plant 3D

Софтуерен продукт за проектиране на промишлени инсталации в нефтодобивна/нефтопреработваща, химическа, фармацевтична, минна промишленост, енергетика и др. С AutoCAD Plant 3D се проектират промишлени тръбни инсталации, метални конструкции и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици. AutoCAD Plant 3D е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

P&ID Painter и P&ID шаблони 

P&ID Painter е удобно средство за изчертаване на P&ID схеми в среда на AutoCAD Plant 3D. Програмата използва специфични P&ID шаблони за по-бързо създаване на схеми от реалния свят.

Преобразуване на P&ID схеми

Създадените двумерни P&ID схеми могат да бъдат автоматично преобразувани в тримерни AutoCAD Plant 3D обекти със запазване на атрибутната информация от схемите.

Plant 3D елементи

Разполагането на тримерни Plant 3D елементи се осъществява бързо и лесно от Tool палети с възможност за точно ориентиране в модела.

Plant 3D Изометрици

AutoCAD Plant 3D има удобни функции за създаване на изометрици в background режим (без да спирате работа). Можете да използвате готови стилове за тяхното създаване, да добавяте AutoCAD блокове в графиката и да запазвате настройките за бъдещи проекти.

Autodesk Vault интеграция

Позволява управление на проектните модели в един цялостен проектен модел чрез допълнителния софтуер Autodesk Vault

Управление на проекта

То се осъществява чрез удобен Project Manager прозорец, в който можете да търсите проектни файлове по различни критерии. Задаване на Backup на проекта осигурява сигурност и проследяемост на данните. При преминаване към нова версия на програмата, AutoCAD Plant 3D създава репорт за всички свързани файлове в проекта.

BIM 360 работа в екип

Чрез облачните приложения BIM 360 можете да споделяте Plant 3D модела с проектния екип и да следите промените в моделите на целия проектантски екип.

Какво ново в AutoCAD 2022

  • Проследяване в чертежа – новата функция Trace подобрява екипната работа, тъй като мениджъра на екипа може да очертае схематично корекции в AutoCAD Web или AutoCAD mobile, а съответния проектант да проследи Trace елементите и да внесе нужните поправки в чертежа.
  • Подобрено споделяне на DWG файлове – можете да използвате функцията Share дирекно от AutoCAD 2022 и да задавате състояния “view-only” или “edit” на копията, които споделяте с екипа.
  • Преброяване на елементи – с новата функция Count можете бързо да преброите блок референциите или геометрични елементи в чертежа.
  • Публикуване в Autodesk Docs – потребителите на AEC Collection могат да използват Push to Autodesk Docs командата в AutoCAD 2022, за да публикуват PDF файлове в облака на Autodesk.
  • Плаващи прозорци – Floating windows са удобен начин за преоразмеряване на работните прозорци в AutoCAD и тяхното използване на повече от един монитор.
  • Подобрена инсталация и представяне – по-бърза инсталация и подобрено графично представяне при работа в AutoCAD 2022.