Menu

Autodesk Navisworks Manage e програмен продукт за координиране на проектните модели от всички дисциплини в един интегриран модел и откриване на евентуални конфликти. В него могат да се дефинират отделните процеси в строителния график и да се предвидят и избегнат евентуални проблеми преди същинското строителство. Autodesk Navisworks Manage Ви помага да направите подробно разписани количествени сметки от тримерните модели, както и от двумерни чертежи.

Обединяване на моделите

Файловата система на Autodesk Navisworks Manage дава възможност за вмъкване и координиране на проектните модели. По този начин, можете да обедините архитектура, конструкция, инсталации в сградата, както и околния терен в един общ модел. Autodesk Navisworks Manage поддържа файловите формати на всички популярни 3D продукти за проектиране, извличайки геометрия и атрибутна информация.

Разходка в модела

Autodesk Navisworks съдържа редица инструменти, за преглед и анализ на обединеният проект. Можете лесно да мерите разстояния, площи, обеми, да правите сечения и добавяте коментари. Има възможност за включване на камера и разходка в модела.

Проверки за пресичания

С функциите за изследване на пресичания на обектите могат да се предвиждат и избягват евентуални проблеми и закъснения в процесът на строителството. Разпечатват се подробни репорти с картинка на пресичането, координатите на мястото, отговорно лице за корекцията и допълнителни коментари.

Строителни графици

Мощен инструмент за времева организация на процесите на строителството, с възможност за вмъкване на данни от MS Project и Primavera. Възможност за визуализация и анимация на процесите в различните им фази на изпълнение, както и анализ на евентуални проблеми в последователноста на процесите.

Количествени сметки

С Autodesk Navisworks можете да създавате бази данни с материали, които да привързвате към 3D обектите в модела или към изчертани от Вас линии и площи върху 2D подложка. Чрез добавяне на формули и коефициенти към дължините, площите и обемите на обектите, можете да разпечатвате таблици с богати на информация количествени сметки.

Navisworks Онлайн Семинар

В този онлайн семинар разглеждаме възможностите за вмъкване и изследване на 3D BIM модели в Autodesk Navisworks:

– Разходка в модела;
– Проверка за пресичания;
– Количествени сметки;
– Строителни графици;
– Анимиране на строителния процес.