fbpx
Select Page

Autodesk Navisworks Manage

Програмен продукт за координиране на проектните модели от всички дисциплини в един интегриран модел и откриване на евентуални конфликти. В него могат да се дефинират отделните процеси в строителния график и да се предвидят и избегнат евентуални проблеми преди същинското строителство. Autodesk Navisworks Manage Ви помага да направите подробно разписани количествени сметки от тримерните модели и двумерни чертежи.

Проверка за пресичания

Navisworks Manage дава възможност за вмъкване и координиране на проектните модели  – архитектура, конструкция, инсталации и вертикалната планировка. Поддържат се всички популярни 3D файлови формати и се извлича геометрия и атрибутна информация. С функциите за изследване на пресичания могат да се предвиждат и избягват евентуални проблеми и закъснения в процесът на строителството. Разпечатват се подробни репорти с пресичащите се елементи, координати, отговорно лице за корекцията и допълнителни коментари.

Navisworks Онлайн Семинар 

Разходка в модела

Navisworks Manage съдържа редица инструменти, за преглед и анализ. Можете лесно да измервате разстояния, площи, обеми, да правите сечения и добавяте коментари.

Строителни графици

Мощен инструмент за времева организация на процесите на строителството, с възможност за вмъкване на данни от MS Project и Primavera. Възможност за визуализация и анимация на процесите в различните им фази на изпълнение, както и анализ на евентуални проблеми в последователноста на процесите.

Количествени сметки

С Autodesk Navisworks можете да създавате бази данни с материали, които да привързвате към 3D обектите в модела или към изчертани от Вас линии и площи върху 2D подложка. Чрез добавяне на формули и коефициенти към дължините, площите и обемите на обектите, можете да разпечатвате таблици с богати на информация количествени сметки.