fbpx
Select Page

WaterNET-CAD

Цялостно решение за проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи. Фокусът на WaterNet-CAD е базиран единствено върху необходимостта от създаването на правилните инструменти за работа съобразена според специфичните изисквания на ВиК инженерите въвлечени  в инфраструктурното проектиране.

CAD Среда

WaterNet-CAD е изцяло автономен софтуер базиран на гъвкава и богата CAD среда. Това означава, че отпада нуждата да комбинирате WaterNET-CAD с друг проектантски софтуер за да функционира нормално. Също така, чертожните команди са добре познати, организирани, както във всеки друг CAD софтуер, което позволява изключително бърза и безпроблемна миграция на специалисти използващи други CAD софтуери с общо предназначение, към оптимизирания специално за тях WaterNet-CAD.

Възможности

В WaterNet-CAD хидравличните изчисления се извършват на база библиотеките на EPANET за напорни тръбопроводи и чрез Storm Water Management Model (SWMM) библиотеки за останалите тръбопроводни мрежи. Двете библиотеки са световно признати и масово използвани, в различни софтуери, специализирани в хидротехнически изчисления. Използването им за ядро на хидравличните изчисления в WaterNET-CAD, осигурява сигурността на вече изпитаните и доказали се алгоритми, както и безупречната съвместимост с други, например GIS ориентирани софтуери. Комбинацията от автономна CAD среда, софтуер тясно специализиран и оптимизиран за конкретни задачи и  перфектно интегрирани библиотеки за хидравлични сметки, дава възможност за лека и гъвкава работа с изгключително големи, сложни и мащабни мрежи. Това също прави WaterNet-CAD идеалният софтуер за моделиране и работа с комбинация от съществуващи и новопроектиращи се ВиК мрежи и съоръжения.

Надлъжни профили

WaterNet-CAD обработва котировките на база на денивелацията, съобразена с дигитален теренен модел. Надлъжните профили се актуализира своевременно при промяна на теренният модел или редакция на тръбопровода. В надлъжните профили може свободно да се модифиират възли, както и да се създават нови, дори да се задават условия за отстояния спрямо нивото на терена, по които да се подравняват съответните клони.

Различни мрежи – един продукт

WaterNet-CAD третира индивидуално различните видове водопроводни и канализационни мрежи, независимо дали са напорни или безнапорни, канализационни или водоснабдителни. Тази организация позволява подобрена продуктивност, консистентност и увеличени възможности за управление, намалявайки до минимум възможностите за грешка, тъй като всички мрежи се намират в един и същи проект. Тази особеност, в комбинация с лекотата, с която WaterNet-CAD обработва сложни ВиК мрежи, позволява дори да изследвате и управлявате комплексни, комбинирани мрежи от няколко агломерации. Тази функционалност е уникална и драматично опростява проектирането на всякакви инфраструктурни проекти. В добавка на гореизброените функционалности, софтуерът може да разделя ВиК мрежите в три категории. Те могат да са съществуващи, в процес на изграждане и проектни, като WaterNet-CAD позволява и да си взаимодействат по между си.

Водосборни области

WaterNet-CAD автоматично генерира водосборни области базирани на полигони от кадастралната карта, независимо от тяхната сложност. Разбира се, възможно е и ръчно да се дефинират и редактират, както водосборните области, така и кадастралните граници на имота.  В допълнение, проектантите могат да дефинират различен параметри за отделните водосборни области.

Ситуационни изгледи

WaterNet-CAD позволява проектиране на водопроводните и канализационните мрежи без никакви ограничения. Софтуерът е снабден и с богат набор от  инструменти за автоматизирана работа с възли, позволяващи и последваща ръчна манипулация на параметрите им. На лице са и инструменти за подравняване, разделяне и други, както за тръбопроводи, така и за възли. При работата си с планови изгледи имате възможност да работите и с различни съоръжения, например помпи, спирателни кранове, клапи, резервоари и други.

Цялостна проектна документация

Чрез WaterNet-CAD, освен да се генерират необходимите ситуации и надлъжни профили, могат да се въвеждат и допълнителните детайли за завършване на цялостната проектна документация за ВиК инфраструктурни проекти. Проектантът разполага с чертеж на напречен профил, във всяка една точка на мрежата и може да контролира специфични елементи от конфигурацията, като например ширина на изкопа, странични откоси, пясъчни легла и други. Софтуерът предоставя и напълно автоматизирани хидравлични изчисления, като подредбата и начинът на визуализирането им е гъвкав и подлежи на редакция във всеки един момент. WaterNet-CAD предоставя и детайлни количествени сметки, които включват всички необходими компоненти: тръбопроводи, шахти, земни работи, количества и профили на пясъчни легла, обратни насипи и други. Софтуерът има функционалност да имплементира автоматично ELOT стандарт, според който автоматично се генерират правилните ширини на траншеята, спрямо диаметрите на тръбите, дълбочината на изкопа и други фактори.

Поддръжка

Със закупуването на софтуера получавате поддръжка, която обхваща не само функциите на софтуера, но и помощ за справяне с възникнали специфични технически проблеми. Поддръжката е осигурена от ВиК инженери, които са в състояние незабавно да предоставят решение за всеки възникнал казус.

Поддръжката се осъществява по телефона, чрез електронна поща или чрез формата за консултации на сайта на прозиводителя.

Уеб сайтът www.diolkos3d.com предоставя за потребителите винаги актуални :

  • софтуерни надстройки и възможности
  • ръководства за потребителя и други помощни материали
  • нови примери и работни процеси за използване на софтуера заедно с разнообразни образователни видеоклипове и др.