fbpx
Select Page

V-Ray 6 for Rhino

Отлични фотореалистични изображения директно в Rhino с новите интуитивни и бързи настройки за рендиране. С пълния набор инструменти на V-Ray 6 за Rhino можете да облечете в цвят всичко – от бързи концепции до най-подробните 3D модели.

Светлинни материали

V-Ray 6 for Rhino предоставя фина настройка на светлинни материали във V-Ray Frame Buffer.

V-Ray Decal ефекти

Добавяне и настройка на 3D ефекти върху повърхнини – етикети, пропуквания в стени и камъни, корозия по метали и др.

Цилиндрична проекция

Лесно добавяне на 3D обекти върху бутилки, чаши, консерви и други цилиндрични повърхности.

Подобрено небе с облаци

Потребителски настройки на цвят, гъстота и форма на облаците в небето за постигане на фотореализъм.

Обширна библиотека с материали

Можете да избирате над 500 материали, които да прилагате към отделни обекти или слоеве

Креативност с V-Ray за Grasshopper

Много нови компоненти за околна среда като градиенти, смесване на материали, контури и др.