fbpx
Select Page

V-Ray 5 for Rhino

Сега по-бързо от всякога създавате отлични фотореалистични изображения директно в Rhino. С нови интуитивни и бързи настройки за рендиране можете да се фокусирате върху дизайна. С пълния набор инструменти на V-Ray 5 за Rhino можете да облечете в цвят всичко – от бързи концепции до най-подробните 3D модели.

Какво ново в V-Ray Next for Rhino (Видео)

Новата версия V-Ray Next for Rhino има редица подобрения по отношение на графичния интерфейс, GPU рендер, адаптивни светлини и много други.

Глобално осветление

Направете реалистични интериори с мощно и бързо глобално осветление на V-Ray for Rhino.

Слънце и околна среда

Добавяне на слънце на база час и локация и осветяване с висок динамичен обхват (HDRI) на средата.

Подобрен GPU рендер

По-бърз и мощен GPU рендер, с което да използвате максимално Вашия хардуер. Възможност за хибриден GPU + CPU рендер.

Обширна библиотека с материали

Можете да избирате над 500 материали, които да прилагате към отделни обекти или слоеве

V-Ray Swarm

Разпределение на рендър процеса за максимално използване на наличния хардуер.

V-Ray Denoiser

Автоматично отстраняване на шумове и съкращаване на времето за рендиране с до 50%.

Виртуална реалност

Рендване на VR съдържание за най-популярните устройства/очила за виртуална реалност.

V-Ray разрези

Бърз рендър на разрези с V-Ray Clipper