Menu

Altium Designer

Altium Designer е професионална система за проектиране в електрониката с обединена, високопродуктивна и удобна за потребителя среда за разработка и Native 3D™ PCB редактор.

Проектиране на електроника не е само ваша професия, то е ваша страст. И все пак по-голямата част от времето ви често се разпилява в решаване на досадни и повтаряеми задачи, които задушават творчеството ви и ви отделят от реалното проектиране. Altium Designer ви предоставя иновативни технологии, за да ви помогне да се съсредоточите върху дизайна. С повече време концентрация върху творческите аспекти в ежедневния ви работен процес, можете да създадете повече и по-добри проекти и преоткриете страстта си към изкуството на инженеринга.

Altium Designer DIsplay

Altium Designer е софтуерен продукт за проектиране печатни платки, FPGA и софтуер за вградени системи, обвързан със съответстващите библиотеки и документи на всяка стъпка от проектирането.
С Altium Designer имате всичко необходимо, за да създадете принципната схема и изминете целия процес на проектиране, тестване, програмиране и подготовка за производство и монтаж на електронното изделие.
Altium Designer осигурява обединена среда за изграждане на електронни продукти, събирайки всички етапи от проектирането в една система, включваща:
– Въвеждане на принципна схема
– Проектиране на физически модел на печатна платка
– FPGA хардуерно проектиране
– Вграждане на FPGA системи и програмирането им (с помощта на експериментална платка, като Altium NanoBoard)
– Създаване на вграден софтуер
– Едновременна симулация на аналогови и цифрови сигнали
– Анализ на параметрите на всеки сигнал поотделно
– Непрекъсната взаимовръзка между отделните модули на Altium чрез т.н. обединен информационен модел
– Подготовка на печатната платка за производство

 Модулът за принципни схеми осигурява бърз и лесен начин на въвеждане чрез:

– Подбиране на подходящи библиотеки
– Схемен редактор (поставяне на елементи, въвеждане на връзките между тях и проверка)
– Връзка с елементната база на дистрибуторите и достъп до каталозите на производителите на съответните елементи, както и възможност за сравнение направо в самата среда на модула
– SPICE симулатор на аналогови и цифрови сигнали
– Анализ на параметрите на сигналите, на ниво принципна схема
– Експортиране на таблица на връзките
– Създаване на многозадачна, йерархична схема и възможност за запаметяване и маркиране на най-използваните блокове от дизайна

Модулът за печатни платки на Altium Designer позволява:
– Управление на библиотеките за отпечатъци
– Поставяне на елементите
– Ръчно и автоматично опроводяване
– 3Д изобразяване на печатната платка
– Анализ на параметрите на сигналите
– Подготовка за производство чрез създаване на Gerber и ODB++ файлове

FPGA (Field-progammable Gate Array) модулът, интегриран в Altium предоставя следните възможности:
– Синхронизация между FPGA, PCB и симулациите на проекта
– VHDL симулация и тестване
– FPGA програмна среда за най-разпространените микроконтролери и процесори

 Altium Designer ви превежда през всички фази на FPGA-дизайна, от принципната схема, където за всеки елемент се използват интегрираните библиотеки на средата, до тестване на продукта, като може да се проследи всеки сигнал от устройството и да се визуализират регистрите на процесора. 

Системни Изисквания

Препоръчителни:

 • Windows 7, Windows 8 or Windows 10 (32-bit or 64-bit)
 • Intel® Core™ i5 processor or equivalent
 • 8 GByte RAM
 • 10 GByte hard disk space (Install + User Files)
 • NVIDIA® GeForce® GT 640 series or AMD® Radeon® HD 7770, 1024MB (or more) graphics card or better, supporting DirectX 9.0c and Shader model 3 (or later)
 • Dual monitors with at least 1680x1050 (widescreen) or 1600x1200 (4:3) screen resolution
 • USB2.0 port if connecting to 3D Mouse, a NanoBoard-NB2 or a NanoBoard-3000
 • 3D mouse for 3D PCB design, such as the Space Navigator
 • DVD-Drive
 • Adobe® Reader® (8 or later)
 • Internet Connection
 • Up to date Web browser
 • Microsoft Excel (required for Bill of Materials templates)

 Минимални:

 • Windows 7 32-bit
 • Intel® Core™ i3 processor or equivalent
 • 4 GByte RAM
 • 3.5 GByte hard disk space (Install + User Files)
 • Intel integrated graphics HD4000 or equivalent, supporting DirectX 9.0c and Shader model 3 (or later)
 • Main monitor 1280x1024 screen resolution at no greater than 100% DPI scaling
 • Strongly recommended: second monitor with minimum 1280x1024 resolution at 100% DPI scaling
 • USB2.0 port (if connecting to a Nanoboard-NB2 or NanoBoard-3000)
 • DVD-Drive
 • Adobe® Reader® (8 or later)
 • Internet Connection
 • Up to date Web browser
 • Microsoft Excel (required for Bill of Materials templates)