fbpx
Select Page

Курс Revit за ВиК

Базовият курс по Revit за ВиК помага на проектантите за:

 • Бързо изграждане на тримерния модел;
 • Привързване на архитектурен и конструктивен модел;
 • Анализ на модела;
 • Създаване на собствени елементи;
 • Извличане на проектна документация;

Курсът е с продължителност 24 учебни часа:

 • Запознаване с технологията Строителен Информационен Модел;
 • Revit интерфейс – Ленти с инструменти и палети;
 • Управление на изгледите в Проектния Навигатор;
 • Създаване и редакция на проектни шаблони;
 • Вмъкване на Revit модели Архитектура и Конструкции;
 • Създаване на нови нива и сечения;
 • Добавяне на ВиК елементи;
 • Ориентиране на елементите в пространството;
 • Свързване на елементите в обща система;
 • Контрол на изображението на обектите;
 • Привързване на тръбни обекти;
 • Оразмеряване и надписване на елементи;
 • Създаване на елементи във Family Editor;
 • Редактиране на геометрията;
 • Работа с параметри и типове;
 • Аксонометрични изгледи;
 • Създаване на спецификации;
 • Чертожна документация;
 • Анализ на сградата;
 • Проверка за пресичания;
 • Импорт и Експорт на данни;

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 510 лв с ДДС;