fbpx
Select Page

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията. AutoCAD Electrical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Автоматични номериране и символни библиотеки

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за надписване и минимизира евентуални грешки. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му. AutoCAD Electrical предоставя библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти (IEC, JIC, АS, GB и JIS)

PDF експорт

Чрез AutoCAD Electrical Вие можете да публикувате схеми в PDF файлове на една или на няколко страници.

Електрически отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки във всяка фаза на изготвянето на проекта. Освен проверка по време на самото проектиране, AutoCAD Electrical следи и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникване на необходимост за актуализация.

Връзка с Autodesk Inventor

AutoCAD Electrical позволява привързване на компонентите от системата с Cable / Wire Connections елементите в Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна, тъй като в среда Autodesk Inventor можете да използвате Electrical Catalog Browser.

Какво ново в AutoCAD 2024

Autodesk обявиха новия AutoCAD 2024 с редица нови функции:

  • Activity Insights – Актуална информация за промените в проекта;
  • Smart Blocks – Намиране и заместване на блокове чрез AI вградена функционалност;
  • Подобрение в Markup Import и Markup Assist – Подобрено разпознаване на ръкописен текст от и неговото конвертиране. Автоматично разпознаване на ръкописни команди MOVE, COPY и ERASE;
  • Добавена е LISP функционалност в AutoCAD LT.

Вижте повече …