fbpx
Select Page

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията. AutoCAD Electrical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Автоматични номериране и символни библиотеки

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за надписване и минимизира евентуални грешки. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му. AutoCAD Electrical предоставя библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти (IEC, JIC, АS, GB и JIS)

PDF експорт

Чрез AutoCAD Electrical Вие можете да публикувате схеми в PDF файлове на една или на няколко страници.

Електрически отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки във всяка фаза на изготвянето на проекта. Освен проверка по време на самото проектиране, AutoCAD Electrical следи и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникване на необходимост за актуализация.

Връзка с Autodesk Inventor

AutoCAD Electrical позволява привързване на компонентите от системата с Cable / Wire Connections елементите в Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна, тъй като в среда Autodesk Inventor можете да използвате Electrical Catalog Browser.

Какво ново в AutoCAD 2022

  • Проследяване в чертежа – новата функция Trace подобрява екипната работа, тъй като мениджъра на екипа може да очертае схематично корекции в AutoCAD Web или AutoCAD mobile, а съответния проектант да проследи Trace елементите и да внесе нужните поправки в чертежа.
  • Подобрено споделяне на DWG файлове – можете да използвате функцията Share дирекно от AutoCAD 2022 и да задавате състояния “view-only” или “edit” на копията, които споделяте с екипа.
  • Преброяване на елементи – с новата функция Count можете бързо да преброите блок референциите или геометрични елементи в чертежа.
  • Публикуване в Autodesk Docs – потребителите на AEC Collection могат да използват Push to Autodesk Docs командата в AutoCAD 2022, за да публикуват PDF файлове в облака на Autodesk.
  • Плаващи прозорци – Floating windows са удобен начин за преоразмеряване на работните прозорци в AutoCAD и тяхното използване на повече от един монитор.
  • Подобрена инсталация и представяне – по-бърза инсталация и подобрено графично представяне при работа в AutoCAD 2022.