fbpx
Select Page

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията. AutoCAD Electrical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Автоматични номериране и символни библиотеки

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за надписване и минимизира евентуални грешки. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му. AutoCAD Electrical предоставя библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти (IEC, JIC, АS, GB и JIS)

PDF експорт

Чрез AutoCAD Electrical Вие можете да публикувате схеми в PDF файлове на една или на няколко страници.

Електрически отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки във всяка фаза на изготвянето на проекта. Освен проверка по време на самото проектиране, AutoCAD Electrical следи и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникване на необходимост за актуализация.

Връзка с Autodesk Inventor

AutoCAD Electrical позволява привързване на компонентите от системата с Cable / Wire Connections елементите в Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна, тъй като в среда Autodesk Inventor можете да използвате Electrical Catalog Browser.

Autodesk обявиха версия AutoCAD 2025 с редица нови функции и подобрения:

  • От проведените тестове досега AutoCAD 2025 отваря 2D чертожните файлове два пъти по-бързо от 2024;
  • Добавяне на шриховки по зададена площ или по ос с определена ширина без предварително дефинирани граници от съществуващи елементи;
  • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray;
  • AutoCAD 2025 има AI функционалност за разпознаване на повтарящи се елементи и дава предложение да ги превърнете в блок;
  • Добавен е AI-базиран Autodesk Assistant, който може да отговаря на Вашите въпроси свързани с AutoCAD функционалности;
  • Markup Import Ви позволява да визуализирате и управлявате коментари от облачната платформа Autodesk Docs, а чрез Activity Insight панела можете да разглеждате и сравнявате отделните версии на DWG файла за всяка публикация в облака на Autodesk.