Menu

AutoCAD Electrical

AutoCAD Electrical е специализиран софтуер за създаване и поддържане на проекти с електрически схеми и схеми за управление. Той включва пълен набор от средства за бързо и качествено проектиране в електротехниката и автоматизацията. AutoCAD Electrical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Автоматични номериране и символни библиотеки

AutoCAD Electrical автоматично генерира номера и етикети на елементите, с което намалява времето за надписване и минимизира евентуални грешки. Софтуерът следи дали даден номер на проводник може да припокрие част геометрията на чертежа, след което автоматично намира свободно място за разполагането му. AutoCAD Electrical предоставя библиотеки, съдържащи повече от 2000 схемни символа, съобразени с международните стандарти (IEC, JIC, АS, GB и JIS)

PDF експорт

Чрез AutoCAD Electrical Вие можете да публикувате схеми в PDF файлове на една или на няколко страници.

Електрически отчети

AutoCAD Electrical значително намалява времето за ръчно създаване и актуализация на таблични отчети, като спецификация на материали, връзки, клемореди, куплунзи, неелектрически компоненти и кабелни спецификации и др. Генерирането на отчети е напълно автоматизирано, като актуалната таблична информация може да се получи само с една команда във всеки от етапите на проектиране.

Проверка за грешки

AutoCAD Electrical предотвратява скъпо струващи грешки във всяка фаза на изготвянето на проекта. Освен проверка по време на самото проектиране, AutoCAD Electrical следи и за измененията в документацията на проекта, предложени от подизпълнителите или възложителите и предупреждава конструктивния екип при възникване на необходимост за актуализация.

Връзка с Autodesk Inventor

AutoCAD Electrical позволява привързване на компонентите от системата с Cable / Wire Connections елементите в Autodesk Inventor. Връзката е двупосочна, тъй като в среда Autodesk Inventor можете да използвате Electrical Catalog Browser.

 

Какво ново в AutoCAD 2021

  • Сравняване на Xref – Можете да сравнявате две версии на външен референтен файл (Xref) и да отразите промените, без да затваряте текущия чертеж.
  • Свързване с облачно пространство – Безплатен достъп до всеки DWG файл съхраняван на водещи доставчици на облачно пространство като Microsoft OneDrive, Box, Dropbox и сега Google Drive.
  • История на чертежа – Всеки запис на чертеж в OneDrive, Dropbox или Box създава отделна версия на файла. Вие имате възможност да сравнявате с по-стара версия в историята на чертежа и да извличате информация от нея.
  • AutoLISP подобрения – С помощта на ново разширение(extension) можете да използвате Microsoft Visual Studio Code за създаване и редактиране на AutoLISP файлова за AutoCAD. AutoLISP вече напълно поддържа Unicode символи.
  • Подобрени палети с блокове – След като палетите с блокове се наложиха в предишната версия AutoCAD 2020, сега те са допълнително разширени за извличане на информация от Box, Dropbox и Microsoft OneDrive.
  • Quick Measure подобрения – Командата MEASUREGEOM показва изчислените стойности за лица и периметри за обекти в 2D чертеж.
  • Подобрения в графичната производителност – В новата версия AutoCAD 2021 чертежът вече се регенерира автоматично, а командите преместване, мащабиране и завъртане са с подобрено представяне.
  • Изрязване и удължаване – Команди Trim и Extend са с автоматична настройка за граница, могат да се използва в комбинация с freehand и fence показване на обекти и можете да задавате елементи, които да не могат да се коригират.
  • Подобрения на Revcloud – Новата команда REVCLOUDPROPERTIES променя размера на дъгата за избран облак за ревизия.
  • Прекъсване на обекти в единична точка – Новата команда BREAKATPOINT разделя линия, дъга или полилиния на два сегмента в избрана от вас точка.