fbpx
Select Page

Курс Civil 3D за Пътно Проектиране
18 – 21 Октомври (09:00 – 14:00)

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 390 лв с ДДС;

Курсът по Civil 3D има за цел да запознае проектантите с основните функции на програмата за:

 • Създаване и редактиране на повърхнини;
 • Пресмятане на обеми;
 • Проектиране на линейни обекти в план, профил и сечение;

Програма:

 • Вмъкване на точки, точкови групи, стилове;
 • Създаване и редактиране на повърхнини от точкови и линейни обекти;
 • Анализиране на повърхнини;
 • Промяна на повърхнинни стилове;
 • Изчисляване на обеми;
 • Създаване на оси, редакция и управление на стиловете;
 • Прокарване на профили;
 • Дефиниране на типови профили;
 • Създаване и редакция на пътен коридор;
 • Изчертаване на напречни сечения;
 • Пресмятане на обемите на пътните настилки и изкопите и насипите;
 • Импорт и Експорт на Civil 3D данни;