Menu

Курс Civil 3D за Пътно Проектиране

Курсът по Civil 3D има за цел да запознае проектантите с основните функции на програмата за:

 • Създаване и редактиране на повърхнини;
 • Пресмятане на обеми;
 • Проектиране на линейни обекти в план, профил и сечение;

Курсът е с продължителност 24 учебни часа:

ПРОГРАМА:

 • Вмъкване на точки, точкови групи, стилове;
 • Създаване и редактиране на повърхнини от точкови и линейни обекти;
 • Анализиране на повърхнини;
 • Промяна на повърхнинни стилове;
 • Изчисляване на обеми;
 • Създаване на оси, редакция и управление на стиловете;
 • Прокарване на профили;
 • Дефиниране на типови профили;
 • Създаване и редакция на пътен коридор;
 • Изчертаване на напречни сечения;
 • Пресмятане на обемите на пътните настилки и изкопите и насипите;
 • Импорт и Експорт на Civil 3D данни;