fbpx
Select Page

V-Ray 5 for Maya

V-Ray 5 for Maya предлага професионално рендериране с пълен набор от инструменти за създаване на професионални фотореалистични изображения и анимации.

Какво ново в V-Ray 5 for Maya

Composite renders, вградени Light Path Expressions и интерактивни сцени с новия V-Ray Frame Buffer (VFB). V-Ray 5 for Maya спестява време с новия V-Ray Proxy и е едновременно подобрен за CPU и за GPU.

Смесване на светлини

В новата V-Ray 5 for Maya можете да настроите светлинните опции интерактивно с използване на LightMix рендер елемента. Можете да използвате както естествено, така и изкуствено осветление.

Премахване на шум

Чрез Denoising технологията във V-Ray 5 for Maya се спестяват почти 50% от времето за рендер при пост-продукцията. Наличен е също и NVIDIA AI denoiser, който създава бързи и изчистени крайни изображения.

Адаптивни светлини

Бърз алгоритъм за осветление, който подобрява рендирането в сцени с много източници, както и възможност за избор на различни светлинни типове, форми и контроли.

Разпределяне на процесите

V-Ray 5 for Maya успешно разпределя работата на множество компютри и използва Memory Tracking репорти за проследяване на процесите.

Ефекти на камерата

V-Ray 5 for Maya предоставя различни фото-ефекти от реалния свят на фотографията. Рендер изображенията могат да се представят с необходимата дълбочина и замъгляване.