Menu

Отличен и мощен рендър за филмопроизводство

Лица, хора, животни

V-Ray Next for Maya

V-Ray Next for Maya предлага професионално рендериране с пълен набор от инструменти за създаване на професионални фотореалистични изображения и анимации.

Какво ново в V-Ray Next for Maya

Около 25% по-бърз рендер, интелигентност на сцените, подобрен IPR (интерактивен рендер)

Adaptive Dome Light

По-бърза и изчистена осветеност на средата, базирано на интелигентност на сцената.

Бърз интерактивен рендер

V-Ray Next for Maya използва нов, по-бърз IPR (интерактивен рендер)

Адаптивни светлини

Бърз алгоритъм за ново осветление, който ускорява рендирането в сцени с много светлина

Реалистична коса

V-Ray Next for Maya използва динамични манипулатори за промяна на цвят и отблясък на реалистична коса

Поставяне на последователност

Спрете рендер процеса във всеки един момент и продължете, където сте престанали.

Хибриден Рендер

V-Ray GPU CUDA използва едновременно и CPU и GPU рендер, за да се възползват напълно от наличния хардуер.

Светлинни елементи

Отделете отделни светлини или групи светлини като отделни елементи за постигане на по-добър ефект.

V-Ray Frame Buffer

Проследява историята на рендер процеса за сравняване и управление на цветовете.

NVIDIA NVLink

Поддържа споделена графична памет в NVLink съвместими графични карти.

MDL Материали

V-Ray Next for Maya позволява на дизайнерите да прилагат MDL материали

Viewport 2.0 подобрения

Вече могат да осветяват обекти в Viewport 2.0, което прави настройването на светлината много по-лесно.

WORKSTATION

Постоянен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

850 Eu

WORKSTATION

Upgrade

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

425 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

340 Eu