fbpx
Select Page

V-Ray 6 for Maya

V-Ray 6 for Maya предлага професионално рендериране с пълен набор от инструменти за създаване на професионални фотореалистични изображения и анимации.

Новият Chaos Scatter

Разполагане на милиони обекти с няколко клика – растителност, скали, тълпа и др. Разхвърлянето на обектите се извършва по криви, повърхнини или в зададен обем.

Корекция на светлини

В новата V-Ray 6 for Maya можете да задавате корекция на светлина на база разстояние чрез функцията Custom Light Decay.

Подобрено небе с облаци

Потребителски настройки на цвят, гъстота и форма на облаците в небето за постигане на фотореализъм.

Ускорен рендер

Подобрено представяне при много сложни сцени благодарение на геометрична оптимизация.

USD workflow

V-Ray 6 поддържа последните официални версии 0.22.0 и 0.23.0 на MayaUSD технологията.

Светлинни материали

V-Ray 6 for Maya предоставя фина настройка на светлинни материали във V-Ray Frame Buffer.