Menu

Курс по Autodesk Inventor Nastran

Курс по Autodesk Inventor Nastran

Първи ден

 1. Подготовка на модела за анализ
 2. Статичен анализ на детайли и сглобени единици (Linear Static)
 3. Анализ на рамкови конструкции (Frame Analysis)
 4. Изкълчване (Linear Buckling)
  Втори ден
 5. Анализ на умора (Fatigue Analysis)
 6. Хармонични анализи (Direct Transient Response)
 7. Честотни анализи (Modal Frequency Response)
 8. Нелинеен анализ (Nonlinear Static)
  Трети ден
 9. Свободно падане на тела (Drop test)
 10. Процеси на топлообмен (Thermal analysis)
 11. Земетръс (Response Spectrum)