fbpx
Select Page

Курс по Autodesk Inventor Professional основен

1. Потребителски интерфейс

 • Browser,Panel bar,Ribbon panel,Настройки
 • Материали и цветове
 • Управление на погледи

2. Създаване на 2D параметрични скици

 • Настройки при скициране
 • Координатна система, координатно начало оси и равнини
 • Инструменти за създаване на графични обекти
 • Геометрични ограничения
 • Визуализиране на геометрични ограничени изтриване на геометрични ограничения
 • Напълно и непълно определени скици
 • Инструменти за редактиране на графични обекти
 • Инструменти за размножаване на графични обекти

3. Създаване на детайли(Part)

 • Команди за създаване на геометрия (фичъри)
 • Изтегляне и изрязване на геометрия Екструзия (Extrude)
 • Проектиране на ръбове
 • Ротация(Revolve)
 • Плъзгане по траектория(Sweep)
 • Свързване на сечения (Loft)
 • Отвори(Hole)
 • Ребра (Rib)
 • Правоъгълно размножаване на геометрия (фичъри)
 • Кръгово размножаване на геометрия(фичъри
 • Създаване на пружина и спираловидно солидно тяло (Coil)
 • Резби(Thread)
 • Преместване на лица(Move Face)
 • Наклон на лица (Face Draft)
 • Черупки (Shell)
 • Разделяне на тела (Split)
 • Огъване (Bend)
 • Команди за повърхнини(Surface)
 • Таблични детайли (iPart)
 • Свободни форми (Freeform)
 • Директно редактиране(Direct edit)

4. Листов материал (Sheet Metal)

 • Стилове за ламарина
 • Създаване на лист (Face)
 • Огъване по контур (Contour Flange)
 • Изтегляне на ръбове (Flange)
 • Контурни огъвки (Contour Roll)
 • Преходни форми (Lofted Flange)
 • Преход между лица (Bend)
 • Подгъв (Hem)
 • Сгъване на листов материал (Fold)
 • Изрязване (Cut)
 • Съединяване на ъгли (Corner Seam)
 • Шанцови участъци ( Punch tool)
 • Срязване по дължина (Rip)
 • Разгъване на моделa( Unfold)
 • Сгъване на модела (Refold)
 • Закръгляване и скосяване на ръбове
 • Разгъвка
 • Експорт на разгъвката в DWG/DXF формат

5. Сглобена единица (Assembly)

 • Вмъкване на детайли
 • Поставяне на ограничения(Constrain)
 • Създаване на детайли в сглобената единица
 • Проверка на колизии и пресичане
 • Създаване на детайли в сглобената единица
 • Размножаване на детайли
 • Адаптивност(adaptivity)
 • Добавяне на бибилиотечни елемнти
 • Обработка в сглобената единица
 • Извличане на компоненти (Derived component)
 • Копиране , Огледално копиране
 • Списък на материалите (Bill of Materials)
 • Създаване на положения ( Representation , Flexible)
 • Нива на подробност и опростяване (Level of Detail)

6. Рамков генератор

 • Вмъкване на профили (Insert)
 • Подрязване на профили (Mitter Corners)
 • Скосяване на профил до лице (Trim – Extend To Face)
 • Скосяване на профил до профил (Trim to Frame Member)
 • Изрязване (Notch)
 • Заварки

7. Създаване чертеж на детайл

 • Генериране на изгледи (Base View)
 • Създаване на допълнителни проекции (Projected View)
 • Поставяне на размери
 • Създаване на разрези (Section View)
 • Детайлен изглед (Detail View)
 • Срязване на изгледи (Break)
 • Създаване на частични разрези (Break Out)
 • Изрязване на изгледи (Crop)
 • Създаване на рамка и таблица

8. Създаване чертеж на сглобена единица

 • Изгледи, Разрези,Положения
 • Поставяне на размери и допуски
 • Нанасяне на позиции и спецификация
 • Разглобен изглед на сглобена единица

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна 2023 версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
от 9:00 до 14:00 часа или 12:30 до 17:30 часа;
Група от 3 – 6 курсиста;

Цена: 550 лева без ДДС
– за клиенти 20 % oтстъпка (цената е 440 без ДДС)
– за студенти 25% oтстъпка (цената е 410 без ДДС)