fbpx
Select Page

Количествени сметки в Revit (Revit Schedule)

Проектите в Revit включват обширна информация, като квадратурата на всяка стая, видовете прозорци или врати, площите на стените и материалите и други. Тази информация може да бъде представена чрез функцията Revit Schedule.

Revit Schedules позволява показването на елементите на модела в табличен формат. Понеже повечето свойства на елементите могат да бъдат извлечени, можете да персонализирате графиците, за да отговарят на вашите специфични нужди. Графиците могат да показват свойствата на моделираните типове или да ги групират въз основа на критерии.

Графиците в Revit са динамични и можете да ги създавате по всяко време на процеса на проектиране. Всички промени в модела автоматично актуализират графиците. Можете да използвате графиците като изходен формат за лист или да ги експортирате в програма за електронни таблици като Excel.

Курс Rhino 8 за Моделиране (12-15 Март 2024)

КАД Пойнт организира четиридневен присъствен / онлайн курс по Rhino 8 за Моделиране: 12 Март (вторник) – до 15 Март (петък) всеки ден от 09:00 до 14:00.

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 600 лв с ДДС (за студенти – 450 лв с ДДС)

Програма на курса

Присъственият курс се извършва в учебната зала в София, кв. Полигона бл.43, ет.2, офис 7

Онлайн курсът се извършва през платформа MS Teams и е необходимо да имате:

  • Инсталиран Rhino 8 – закупен комерсиален или обучителен лиценз или 90-дневна пробна версия
  • Втори монитор, на който се следи лекцията, а на основния монитор се решават примерните задачи.
Rhino 8

Онлайн Семинар – Какво ново в Rhino 8 (Видео)

В този едночасов онлайн семинар разглеждаме новата фунционалност в Rhino 8:

ShrinkWrap капсулираща Mesh повърхнина – настройки и създаване;

Push&pull бързо моделиране чрез изместване на равнини;

Задаване и настройки на ръб (Crease) на SubD обект;

Автоматична конструктивна повърхнина, подобрени сечения, представяне на обектите и др.

Autodesk Robot Structural Analysis Professional: Симулация на натоварване от вятър

Симулация на вятърен поток и автоматично генериране на ветрови натоварвания

Robot използва технологията Autodesk Simulation CFD, за да симулира въздушния поток около вашата конструкция.

Тази технология за симулация на вятър действа като вятърен тунел и Ви позволява да визуализирате цветни карти на налягането върху вашия модел, за да разберете ефектите на вятъра дори при сложни конструкции.

Програмата използва резултатите от симулацията на потока, за да задейства автоматично генериране на натоварване в най-добрия момент. Можете обаче да щракнете върху бутона ‘Генериране на товари сега’, за да спрете симулацията и да стартирате незабавно процеса на генериране на товари.

За да позволите на програмата да реши кой е най-добрият момент за генериране на натоварванията, можете да зададете праг на конвергенция за коефициента на отклонение. Когато резултатите от симулацията се сближат и този праг бъде достигнат, товарите се генерират автоматично.

Вече можете да укажете дали да прилагате натиск като средно натоварване за панел или като карта на натоварване със съответната мрежа от крайни елементи. Като не изберете средно натоварване, можете да получите изображение на карти на налягане върху крайни елементи. Това е особено полезно за генериране на натоварване от вятър върху сгради с извита геометрия като силози.

Налични са няколко параметъра на вятъра, като посока на вятъра, скорост на вятъра и налягане на вятъра. Можете също да посочите нивото на земята и елементите, които са изложени на вятър.
Ако изберете повече от една посока на вятъра, ще бъдат създадени случаи на натоварване за всяка от избраните посоки. По подразбиране посоката на вятъра е зададена в глобалната координатна система и в положителната посока X.

Онлайн семинар – Изграждане на архитектурен модел: Взаимни процеси с Revit, Autodesk Forma и Twinmotion

КАД Пойнт Ви кани на едночасов онлайн семинар, посветен на; Взаимните Процеси с Revit, Autodesk Forma и Twinmotion на 29 Февруари 2024 от 15:00 – 16:00:

  • Видове стени и създаване на такива;
  • Изграждане на Revit модел;
  • Добавяне на врати и прозорци;
  • Моделиране на плоча и покрив;
  • Вкарване на модела в Autodesk Forma за анализ;
  • Взаимен работен процес на Revit с Twinmotion за качествена визуализация;

Онлайн семинарът е безплатен.
Изисква се регистация

Revit: Филтриране на спецификации спрямо чертежа

Какво е филтриране на спецификации спрямо чертеж (Filter by Sheet)?

В предходните версии спецификациите можеха да се филтрират по параметрите, използвани в тях. Например може да искате да филтрирате спецификация на врати спрямо нивото, на което се намират и след това да я сложите на чертеж с етажен план на същото ниво.

В Revit 2023 беше добавена нова функция, която Ви позволява да филтрирате елементи в спецификацията въз основа на изгледи на същия чертеж. Така че сега не е нужно да следите за филтрите в спецификацията, вместо това задайте да се филтрира спрямо чертежа (Filter by Sheet). Това позволява да показва само елементи, които участват в изледите на същия чертеж.

Вижте повече