Menu

Въведение в AutoCAD – Част 1 (Видео)

Онлайн курсът „Въведение в AutoCAD“ е безплатен начален курс в помощ на студентите, които искат да усвоят основната функционалност на AutoCAD за организация на работата, изчертаване, надписване и плотиране.

Програма на част 1:
• AutoCAD основни файлови формати;
• Интерфейс – менюта, бутони, ленти;
• Основни настройки на програмата;
• Създаване на линейни и текстови обекти;
• Организация на обектите в слоеве;
• Промяна на обекти – отместване, копиране, масив от елементи.

Revit Design Options (Видео)

Създаване на проектни варианти (Design Options) в Revit, прехвърляне на обекти и одобрение на даден вариант:


Свободно ползванe на лицензи от преподаватели, студенти, ученици и учебни заведения

Студентският портал на  Autodesk  съдържа голям брой продукти, които могат да се свалят свободно и инсталират с учебна цел от преподаватели, студенти и ученици.  Продуктите могат да се инсталират безплатно на личните компютри от студенти и ученици, а в учебните заведения от IT Administrator или преподавател. Студентския портал съдържа и много учебни материали. Получавате едногодишно право да използвате желаните продукти, след изтичане на тази година трябва да си потвърдите вашия образователен статут за да може да продължите да използвате продуктите.

Студентски портал на  Autodesk: http://www.autodesk.com/education/home

Регистрация за безплатно използване на Autodesk продукти с учебна цел:

(more…)

Rhino функции за анализ (Видео)

Проверка на закривяване на линейни обекти и повърхнини, дължина на крива, точка от UV координати и проверка на ръбове на солидни тела в Rhino 6: