fbpx
Select Page

Forest Pack 8

Приложение на iToo Software за Autodesk 3ds Max, предназначено за размножаване на елементи на големи площи. Броят на създаваните елементи е практически неограничен, а скоростта на създаване е изключителна. Интерфейсът на Forest Pack 8 е лесен за употреба и позволява удобен контрол на всеки детайл. Обширни библиотеки от елементи с оптимизиран рендер процес в 3ds Max или V-Ray помагат за бързата работа с програмата.

iToo Software обявиха новия Forest Pack 8 – най-добрия инструмент за разпределение на обекти в Autodesk 3ds Max.

  • Forest Sets – нова колекция от разнообразни обекти, които включват геометрия, повърхнини, референции и площи. Съдържанието на даден слой може да бъде динамично привързано към Forest Set;
  • Привързване на площи към Forest Pack обекти, което оптимизира контрола на родителски обекти отнесени към техните деца, разположени в различни площи;
  • Подобрен Surface UV mode за размножаване на сплайн, обекти и площи по дадена ос от UV повърхнината;
  • Есенни листа – готова библиотека със сканирани есенни листа за рендер;
  • Подобрения в ефектите – възможност за редакция на част от разпръснатите обекти независимо от площта за разпространение. Предварително готови ефекти за завъртане и накланяне на обекти по сплайн, премащабиране в зависимост от близост до сплайн и много други;
  • Филтриране на ефекти в зависимост от свойствата на групите от обекти;
  • Йерархии на разпръснатите обекти – това е разновидност на групите за по-лесно управление на родителските обекти и техните обекти-деца;
  • Случайна позиция – рандомизиране на положението на обектите по сплайн за по-реално представяне на сцената;
  • Подобрена идентификация на грешките – разпознаване на трите вида грешки чрез различни цветове за по-лесно ориентиране.