fbpx
Select Page

Altium Designer Cyber Month – до 15.12.23

Вземете постоянен лиценз за Altium Designer с 25% отстъпка

До 15.12.23 за Вас имаме специално предложение – 25% отстъпка от цената на всеки постоянен лиценз за Altium Designer.

Кампания има и за временните лицензи за програмата – 10% отстъпка за двугодишен лиценз и 20% отстъпка за тригодишен. Те Ви предоставят редица предимства:

 • По-ниска първоначална инвестиция
 • Предвидими разходиВинаги актуална версия на софтуера
 • Гъвкавост и възможност за лесно разширяване
 • По-лесен за поддръжка
 • Намаляване на риска, ако софтуерът не отговаря на очакванията Ви
 • Без дългосрочни ангажименти
 • И много други

Ако очаквате нов колега в близките месеци, лицензите Ви не са достатъчни или пък в момента навлизате в дизайна и производство на печатни платки и искате да използвате един от най-добрите софтуери в областта – свържете с нас!


НАШАТА ОФЕРТА:

При закупуване на допълнителен или нов лиценз, ние Ви предлагаме:

 • Нашата отстъпка:
  • 25% намаление от цената на постоянния лиценз за Altium Designer: от 11,610 на 9,220 евро без ДДС
  • 10% намаление от цената на двугодишния лиценз за Altium Designer 23: от 8850 на 7,965 евро без ДДС
  • 20% намаление от цената на тригодишния лиценз за Altium Designer 23: от 13275 на 10,620 евро без ДДС
  • Ако решите, че искате да се възползвате от Pro абонамента за Altium Designerдо 15.12.23 той също е с 25% отстъпка от цената – важи както за постоянни, така и за временни лицензи
 • Безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 и всички нейни функционалности, включително история на проекта и сравняване на файлове
 • Поддръжка на български език и английски език
 • Безплатно обучение за работата с облачната платформа Altium 365 на живо или онлайн
 • Възможност за разсрочено плащане

Oчакваме Ви!

Повече за Altium Designer:

Altium Designer е водещ софтуер за дизайн на печатни платки (PCB). Съчетавайки силна функционалност с интуитивен потребителски интерфейс, Altium Designer предоставя надеждно и ефективно решение за инженери и дизайнери.

С Altium Designer можете да създавате сложни електронни схеми на няколко нива, да създавате, опроводявате и оптимизирате печатни платки и да симулирате работата на вашите дизайни. С различните си типове библиотеки, многобройните компоненти, готови за директна употреба, както и възможността за колаборация в реално време, Altium Designer улеснява сътрудничеството между екипите и ускорява процеса на разработка.

Независимо дали сте професионален инженер, студент или Вашето хоби е електрониката, Altium Designer ви предоставя мощни инструменти, за да създадете иновативни и надеждни продукти. Свободата за изразяване на вашата креативност, заедно с богатата функционалност, правят Altium Designer предпочитания избор в индустрията на електронното проектиране.

Открийте възможностите, които предлага Altium Designer, и превърнете вашия идеи в реалност.

Допълнителна информация за Altium Designer и Altium 365 можете да намерите на следните линкове:

Пролетна Altium Designer кампния – 10% отстъпка

Офертата е валидна до края на месец март 2023.

Уважаеми приятели и клиенти,

Искаме да използваме оставащото време до края на месеца, за Ви предложим 10% отстъпка от актуалната цена на постоянния и временния лиценз за Altium Designer.

Ако очаквате нов колега в близките месеци, лицензите Ви не са достатъчни или пък в момента навлизате в дизайна и производство на печатни платки и искате да използвате един от най-добрите софтуери в областта – свържете с нас! 

НАШАТА ОФЕРТА:
При закупуване на допълнителен или нов лиценз, ние Ви предлагаме:
– Нашата отстъпка: 10% намаление от цената на постоянния лиценз за Altium Designer 23: от 11 610 на 10 654 евро без ДДС
– Имаме и 10% отстъпка на временния лиценз: от 4425 на 3982.5 eu без ДДС
– Безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 и всички нейни функционалности, включително история на проекта и сравняване на файлове
– Поддръжка на български език и английски език
– Безплатно обучение за работата с облачната платформа Altium 365 на живо или онлайн
– Възможност за разсрочено плащане
– Кампанията важи и за Pro версията на програмата

Oчакваме Ви!

20 000 лв безвъзмездно финансиране за Altium 365 Pro

1. Какво включва облачната платформа Altium 365 Pro?

Платформата включва 1 брой постоянен On Demand лиценз за Altium Designer + абонамент за Pro функционалностите за 12 месеца, с които можете да изградите в компанията си цялостна data management система:

 • Управление на цикъла на компоненти във Вашата фирма – от prototype през production до obsolete
 • Добавяне на роли на потребителите, както и управление на възможностите на работа, които има всяка роля – да качва информация в облачната платформа, да променя, до какви проекти има достъп и т.н.
 • Възможност за използване на темплейти, по които да добавяте бързо и с точна информация новите си компоненти или пък да въведете стандарт в проектите, който да се следва
 • Можете да следите историята на проектите си – кой кога какво е променял, да връщате стари версии на проектите, да сравнявате проектни и гербер файлове
 • Следене на компонентите от страна на производителя – актуална информация за наличност, цена, цикъл на живот (дали някой компонент няма да бъде спрян от производство скоро например) за над 500 000  компонента
 • Още много други полезни за процеса на дизайн на печатни платки функционалности – задаване на задачи към екипа, възможност за поискване на даден компонент към библиотекаря от даден член на екипа, богат набор от актуална информация за цена, даташийт, наличност на компоненти и т.н.

2. Условия за кандидатстване:

За участие в процедурата могат да участват всички кандидати, които: 

 • Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. 
 • Са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. – да имат минимум три приключени финансови години: 2019, 2020, 2021
 • Са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – съответно 0-9, 10-49 и 50 – 249 души персонал
 • Са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева
 • Имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице.
 • Са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.

В процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездно финансиране и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните раздели от сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ съгласно КИД-2008 (Приложение 8):

– раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

– раздел 63 „Информационни услуги“.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно Списък на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ:

 • Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Общ бюджет на процедурата: 30 600 000 лева

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19 декември 2022 г.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

Altium Designer с 50% съфинансиране

Свържете се с нас по телефона:

0876 21 00 20 – маг. инж. Ясен Йорданов

Продуктите на Altium, които можете да закупите от нас по програмата:

 • Altium Designer + Altium 365 Standard – стандартен лиценз за Altium Designer + абонамент за 12 месеца, включващ безплатен достъп до облачната платформа Altium 365 Standard. Можете да изберете един от следните типове лицензи:

  • On Demand – лицензът се държи на сървърите на Altium. Когато се впишете в акаунта си, автоматично получавате лиценза и можете да използвате програмата. Това позволява работа от различни устройства – например можете да работите както от офиса, така и от вкъщи. Поддържа се и възможност за offline работа – лицензът може да се заключи на избран от Вас компютър

  • Private Server  – Ако предпочитате да работите изцяло оffline, но от различни компютри в офиса – тази опция е за Вас. На един компютър се инсталира Altium Infrastructure Server, който дава лиценза на останалите компютри в мрежата.

  • Standalone – Лиценз, с който се работи offline и се използва само на един определен компютър

 • Altium Designer + Altium 365 Pro – стандартен лиценз за Altium Designer + абонамент за 12 месеца и достъп до Pro версията на облачната платформа Altium 365, даваща възможност за изграждане на цялостна data management система, интегрирана в Altium Designer:

  • Управление на цикъла на компоненти във Вашата фирма – от prototype през production до obsolete

  • Добавяне на роли на потребителите, както и управление на възможностите на работа, които има всяка роля – да качва информация в облачната платформа, да променя, до какви проекти има достъп и т.н.

  • Възможност за използване на темплейти, по които да добавяте бързо и с точна информация новите си компоненти или пък да въведете стандарт в проектите, който да се следва

  • Можете да следите историята на проектите си – кой кога какво е променял, да връщате стари версии на проектите, да сравнявате проектни и гербер файлове

  • Следене на компонентите от страна на производителя – актуална информация за наличност, цена, цикъл на живот (дали някой компонент няма да бъде спрян от производство скоро например) за над 500 000  компонента

  • Още много други полезни за процеса на дизайн на печатни платки функционалности – задаване на задачи към екипа, възможност за поискване на даден компонент към библиотекаря от даден член на екипа, богат набор от актуална информация за цена, даташийт, наличност на компоненти и т.н.

 • Altium Concord Pro – Data Management система с функционалностите на облачната Altium 365 Pro, само че работеща изцяло offline. Инсталира се отново Altium Infrastructure Server.

Условията:

 • Краен срок за подаване на документи – 21.09.2022, изцяло електронно през системата ИСУН 2020

 • Съфинансиране – от 35 000 лв. до:

  • Микро предприятие – 180 000 лв.

  • Малко предприятие – 350 000 лв.

  • Средно предприятие – 700 000 лв.

 • Съфинансиране – до 50%

 • Икономически сектори:

  • C (преработваща промишленост)

  • Е (доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване)

  • J (създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения)

  • M ( професионални дейности и научни изследвания)

 • Срок на одобрение – до края на 2022

 • Изпълнение на проектите – през 2023 с кратък срок на изпълнение – между 9 и 12 месеца

 • Едно от задължителните условия е фирмите да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г., както и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия

 • Всички възникнали въпроси кандидатите могат да изпращат чрез сайта на Министерството на иновациите и растежа и да очакват отговор в рамките на един работен ден.

Работим и с консултантска фирма, към която можем да Ви насочим за изготвянето на проектната документация!

За повече информация, въпроси, отговори и документация – кликнете тук, за да посетете сайта на мярката

Altium Designer – предстоящо увеличение на цените

Уважаеми приятели и клиенти,

Считано от 01.07.2021г., цените на всички Altium продукти – Altium Designer (включително едногодишни лицензи), Altium 365 Pro, Altium Concord Pro, Altium Rejoin, ще бъдат увеличени с 10%.

Затова ако искате/колебаете се дали да закупите някой от гореспоменатите продукти, сега е точният момент за това!


Очакваме Ви!

Правила на играта “Спечели място в курса Altium Designer Basic!”

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА FACEBOOK ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ МЯСТО В КУРСА ALTIUM DESIGNER BASIC!’’

І. Общи условия:

1. Настоящите Общи Условия за участие (“Правилата”) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’.

2. Организатор на “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’ и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на играта е фирма “CAD Point LTD”.

3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата.

II. Територия и период на провеждане на ИГРАТА

1. Играта се провежда от 15.00 часа на 09.11.2020 г. до 15.00 часа на 19.11.2020 г. („Период на провеждане”).

2. “Спечели място в курса Altium Designer Basic!’’ се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

3. Информация за печелившите участници ще се публикува на страницата не по-късно от 18:00 часа на 19.11.2020 г.

(more…)