fbpx
Select Page

V-Ray 5 for 3ds Max

V-Ray 5 for 3ds Max е доказано решение за рендер, приложимо за всички сфери на 3D индустрията, съвместим с основните 3ds Max допълнения — Substance, Forest Pack, Railclone, Ornatrix, Tyflow, Phoenix и др.

V-Ray 5 for 3ds Max Update 1

V-Ray 5 Update 1 добавя още повече оптимизация за спестяване на време и подобрени фотореалистични ефекти. Поддържат се маски във VFB и се добавя още реализъм чрез Progressive Caustics.

Рендер технология с награди

Фотореалистичен рендер с максимално качество и оптимизация за скорост и големина на сцената. С V-Ray 5 можете да извлечете най-доброто от Вашия CPU и GPU хардуер и да изчистите максимално качеството на изображение.

Осветяване на сцената

V-Ray 5 използва редица нови оптимизирани методи за симулиране на естествена или изкуствена светлина, адаптивно спрямо средата. Поддържат се и различни методи за светлинен анализ по отношение на изследвания 3D модел.

Качествени материали

Лесно присвояване и преглед в сцената на над 500 различни материали за метал, дърво, стъкло и др. V-Ray 5 визуализира изключително качествено коса и козина, с вградени параметри за промяна на цвят, отблясък, структура и др.

Фотореалистични камери

Автоматичното нагласяване на експозицията и баланс на белия цвят оптимизират крайния резултат, като имате възможност за изместване на фокуса и да добавяте замъгляващи ефекти за по-артристични ефекти.

Визуални ефекти

V-Ray 5 for 3ds Max има вградени редица атмосферни ефекти за мъгла и дим и тяхното взаимодействие със светлината. Също така можете да представите дълбочината на перспективата за постигане на максимален ефект.