Menu

Професионален рендър за архитекти и интериорни дизайнери

Професионален рендър за дизайн и реклама

V-Ray Next for 3ds Max

V-Ray Next for 3ds Max е комплексно решение за настройка на сцени, осветление, цветове, материали и скоростен рендер, което безпроблемно се интегрира в работния процес на 3D артисти и дизайнери. Софтуерът се е наложил като стандарт за скорост, надеждност, удобство за работа и качество на рендъра. Широко използван е в архитектурната визуализация, автомобилния и продуктовия дизайн, индустриалния дизайн, създаването на игри, филми и визуални ефекти, както и във виртуалната реалност.

V-Ray Next for 3ds Max Update 1

Включва се нов Viewport IPR за бърз интерактивен рендър процес, подобрени ефекти на обектива, както и GPU подобрения.

GPU V-Ray Подобрения

Значителни подобрения на скоростта и нови важни функции, включително “Mip-mapping” при поискване.

Адаптивни светлини

Новият алгоритъм драстично ускорява рендерирането в сцени с много светлини.

Powerful Scene Intelligence

V-Ray Next for 3ds Max автоматично анализира сцената за оптимизиране и за да получите най-доброто качество за по-малко време.

Adaptive Dome Light

V-Ray Next for 3ds Max автоматично добавя сферични светлинни обекти към геометрията на сцената, което дефинира много по-бързо, по-чисто и по-точно околната среда и подобрява качеството на крайното изображение.

Подобрения в камерата

Автоматичното нагласяване на експозицията и баланс на белия цвят оптимизират крайния резултат, като имате възможност за изместване на фокуса и да добавяте замъгляващи ефекти за по-артристични ефекти.

Интерактивна смяна на материал

Приложете няколко материала към един и същ обект и изберете този, който искате в рамките на времето за изпълнение.

Бързи настройки на коса и козина

Във V-Ray Next for 3ds Max е разработен нов обект за коса и козина, с който да се постига по-реалистичен изглед за по-кратко време.

Анализ на осветлението

Нов инструмент за точно измерване на осветлението на сцената в V-Ray Next for 3ds Max

WORKSTATION

Постоянен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

850 Eu

WORKSTATION

Upgrade

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

425 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

340 Eu