fbpx
Select Page

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical е AutoCAD базиран, параметричен софтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти за ускоряване на проектирането. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни инструменти за работа в екип и интегрирано управление на данни.

AutoCAD Mechanical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

Вградената библиотека съдържа над 770 000 стандартни и нестандартни покупни машинни елементи

Генератори на компоненти и машинни калкулатори

Поставяне на позиции и автоматично генериране на спецификации

Поставяне на размери с допускови полети. Поставяне на оразмерителни знаци.

Документиране на 3D конструкции от Autodesk Inventor

В AutoCAD Mechanical са включени най-разпространените международни и местни чертожни стандарти.

Какво ново в AutoCAD 2024

Autodesk обявиха новия AutoCAD 2024 с редица нови функции:

  • Activity Insights – Актуална информация за промените в проекта;
  • Smart Blocks – Намиране и заместване на блокове чрез AI вградена функционалност;
  • Подобрение в Markup Import и Markup Assist – Подобрено разпознаване на ръкописен текст от и неговото конвертиране. Автоматично разпознаване на ръкописни команди MOVE, COPY и ERASE;
  • Добавена е LISP функционалност в AutoCAD LT.

Вижте повече …