Menu

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical е AutoCAD базиран, параметричен софтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти за ускоряване на проектирането. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни инструменти за работа в екип и интегрирано управление на данни.

AutoCAD Mechanical е част от AutoCAD including Specialized Toolsets

AutoCAD 2021 – какво е новото

Вградената библиотека съдържа над 770 000 стандартни и нестандартни покупни машинни елементи
Генератори на компоненти и машинни калкулатори
Поставяне на позиции и автоматично генериране на спецификации
Поставяне на размери с допускови полети. Поставяне на оразмерителни знаци.
Документиране на 3D конструкции от Autodesk Inventor
В AutoCAD Mechanical са включени най-разпространените международни и местни чертожни стандарти.