Menu

AutoCAD® Mechanical е AutoCAD® базиран, параметричен софтуерен продукт за машинно конструиране. Той съдържа пълната функционалност на AutoCAD плюс голям брой допълнителни инструменти за ускоряване на проектирането. AutoCAD Mechanical включва интелигентни инженерни инструменти за работа в екип и интегрирано управление на данни.

Библиотечен център

Вградената библиотека съдържа над 770 000 стандартни и нестандартни покупни машинни елементи на повече от 100 производители в машиностроенето. От online библиотечния център на Autodesk може да изтегляте и добавяте нови компоненти в реално време. Включени са средства за публикуване на собствени детайли и фамилии от детайли в Библиотечния център.

Генератори на компоненти и машинни калкулатори

Генератори на компоненти
Генераторите на компоненти автоматично създават  щифтове; резбови съединения; валове, главини и лагери; шпонкови съединения; ексцентрици; двигателни винтове; ремъчни, верижни и зъбни предавки; пружини; О-пръстени и др.

Машинни калкулатори
Машинните калкулатори пресмятат допуски и сглобки; заварки; слепвания; плочи; лагери; спирачки. Освен това изчисляват инерционни моменти, провисвания и опорни реакции на греди и валове, и извършват якостни проверки по метода на крайните елементи.

 

Асоциативни позиции и спецификации

Поставяне на позиции и автоматично генериране на спецификации

Машинни размери

Поставяне на размери с допускови полети. Поставяне на оразмерителни знаци.

3D конструкции от Autodesk Inventor®.

Като част от производствените решения на Autodesk®, AutoCAD Mechanical позволява бързо и прецизно документиране на 3D конструкции от Autodesk Inventor®.

Стандарти

В AutoCAD Mechanical са включени най-разпространените международни и местни чертожни стандарти.