fbpx
Select Page

madCAM – модул за Rhino

madCAM (Mould and Die CAM) е 3D CAM софтуер за създаване на управляващи програми на машини с ЦПУ, който се използва при производство на шприцформи и щанци от метал. Успешно може да се прилага, както при обработка на дърворезби, така и в ювелирното производство.
madCAM Ви дава възможност да генерирате от 2,5 до 5-осеви траектории на инструментите в среда на 3D моделера Rhino. Двете програми работят отлично заедно като CAD/CAM система, дори и когато 3D моделът е създаден в други CAD системи, защото Rhino много добре импортира файлове от други 3D CAD софтуери.
madCAM е създадена през 1987 г. е като самостоятелна CAM-система, която се използва в малкия семеен бизнес за производство на шприцформи. След пускането на madCAM като модул за Rhino през пролетта на 2003 г, програмата се фокусира върху нови стратегии за по-усъвършенствано управление на машините с ЦПУ.

madCAM 3X

От 2,5-осеви до 3-осеви стратегии. Съдържа това, което е необходимо за 3-осево фрезоване, включително груба и окончателна обработка на хоризонтални повърхнини,  обработка с тънък инструмент по път, гравиране и др.

madCAM 3Xtra

Включва всичко в madCAM 3X плюс автоматично коригиране на траекторията в зоните с остатъчен материал след обработка. Тази версия е предназначена за потребителя, който се нуждае от допълнителни функции за усъвършенствани 3-осеви обработки.

madCAM 4X

Включва всичко в madCAM 3X и добавя 4-осеви обработки. Когато е включена функция “ос на въртене”, можете да използвате всяка функция за 3-осевите стратегии и за 4-осеви обработки. Поддържа регионални криви за обработка в или между една или повече по-малки области.

madCAM 4Xtra

Включва всичко в madCAM 4X плюс автоматични 3-осеви и 4-осеви стратегии, необходими за автоматично и ефективно обработване на дефиниран от потребителя 3D модел като заготовка. Автоматично се обработват зоните, в които инструментът не е достигнал в предходни обработки (поради своя размер), за достигане на окончателната форма.

madCAM 5X

Включва 2.5-осеви, 3-осеви, едновременни 4-осеви и индексирани 5-осеви стратегии. Има допълнителни опции за функцията „ос на въртене“, където потребителят може да избере посоката на оста на вретеното (шпиндела). Това прави възможно създаването на едновременни инструментални траектории за 4 + 1 оси.

madCAM 5Xtra

Включва всичко в madCAM 5X плюс едновременни 5-осеви стратегии като  Swarf по профил, перпендикулярно  на повърхнина по профил, частично изрязване  по криви и вектори, 3D контрол на инструмента, воден от обработваемата повърхнина и др. Тази версия е предназначена за потребителя, който се нуждае от допълнителни функции за усъвършенствано едновременно 5-осно фрезоване.