fbpx
Select Page
Fusion Manufacturing Extension е допълнителен модул за Fusion, който дава възможност за експертна многоосева обработка и се закупува отделно. Включва следните допълнителни възможности за Fusion:
– Автоматизирана 3-осева обработка
– Автоматизирана 3+2-осева обработка
– Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки
– Модификация на генерираните траектории за обработка
– Макро-базирани измервания
– Измерване на повърхнини
– Additive Build – 3D принтиране на детайли от метал
– Nesting & Fabrication – oптимално разполагане на детайли от листов материал
Fusion 3D feature based and direct modelling
3-axis Hole Recognition
Aвтоматизирано разпознаване и обработка на отвори
Assemblies

3-axis Steep and Shallow
Eдновременна обработка на стръмни и плитки участъци от детайла

3+2 Hole Recognition
Aвтоматично откриване и 3+2 (позиционна) обработка на отвори
Additive Build
3D принтиране на детайли от метал
Nesting & Fabrication
Оптимално разполагане на детайли от листов материал

Едновременни 4-осеви и 5-осеви обработки

Swarf toolpath
Mногоосева стратегия за обработка със страната на инструмента

Multi-Axis Contour
Многоосева стратегия за обработка по 3D криви

Multi - Axis Machining

Rotary toolpath
Стратегия за обработка за ротационни детайли със сложна форма

Multi - Axis Machining

5-axis machining and Collision Avoidance
5-осева обработка с автоматично избягване на колизии

Multi - Axis Machining

Multi-Axis machining for 3D Contour or Flow
Mногоосева стратегия за обработка по 3D контур или изокриви

—Corner Strategy

Сега в рамките на разширението за обработване Machining Extension ще можете да използвате стратегия Corner Finishing, взаимствана от PowerMill, която ще ви помогне да обработите зони като ъгли, вътрешни радиуси и малки джобове, които са били недостижими от инструменти, използвани в предишни операции. Новата стратегия за довършване на ъглите може да реже надлъжно за по-плитки региони и напречно за по-стръмни региони, за да избегне повреда на детайла и инструмента.

—Rotary Pocket (also known as 4-axis roughing)

Rotary Pocket е идеална стратегия за тези, които искат да използват едновременна 4-осева обработка за ефективно отстраняване на големи количества материал от детайла. Тя е подходяща за обработка на цилиндрични или конични форми, но не се ограничава до тях, което означава, че може да се използва и при геометрия със свободна форма. Стратегията поддържа различни типове режещи инструменти, като челно-цилиндрични, радиусни и сферични.

Multi - Axis Machining

—Rotary Contour (also known as 4-axis finishing)

Rotary Contour допълва Rotary Pocket чрез ефективна обработка на страничните стени на елементите на джоба, като използва също и едновременна 4-осева обработка. Стратегията е най-подходяща за детайли, които имат джобове или вложени елементи със странични стени, които са построени, спрямо централната ос на детайла.

Multi - Axis Machining

Deburr (supporting 3-, 4- and 5-axis machining)

Mожете да използвате тази интелигентна траектория на инструмента, за да премахнете малките неравности, които често остават по ръбовете на детайлите след CNC обработка. Използва се в области, където имате ъгъл между вертикално и хоризонтално лице. Траекторията на инструмента движи инструмента по ръба точно толкова, че да се премахнат острите грапавини, намалявайки необходимостта от ръчна обработка. Deburr работи за 3, 4 и 5-осево фрезоване.