fbpx
Select Page

Autodesk Inventor Professional

CAD програма предоставяща на инженерите пълен и гъвкав комплект модули за 3D машинно конструиране, симулации, инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD® и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт.
Тясно интегрирани в един пакет параметрично  (базирано на фичъри) проектиране и директно моделиране  ви позволяват бързо създаване на изделия и лесното им  редактиране. Автоматично генериране на конструктивната документация от 3D моделите спестява време и отстранява допускане на грешки .

Споделен web изглед

Нова функционалност Shared Views – генерирате web изгледа на чертежа с URL адрес, който може да го споделяте с клиенти и колеги

Оразмеряване

Поставяне на знаци за оразмеряване в детайла и сглобената единица

See how your design will go together and perform at the assembly level

Mоделиране

Включва параметрично проектиране и директно моделиране.
See how your design will go together and perform at the assembly level

Сглобена единица

Включва инструменти за поставяне, ориентиране и сглобяване на отделните детайли.

Производствена документация

Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация
Design and prepare complex sheet metal products for manufacturing

Листов материал

Автоматизирано създаването на детайли от листов материал и разгъвки

Генератори на машинни елементи

След въвеждане на реални сили, скорости и въртящи моменти, генераторите на компоненти автоматично създават тримерни модели на избраните машинни елементи и възли.

Презенатция

Създаване на изгледи и анимации на  разглобени изделия или сглобяване.
Freely sculpt the shape of your design by moving points, edges, and faces

Моделиране на свободни форми

Моделите се създават с инструменти за директно моделиране, с хващане и дърпане, може да конвертират тяло или повърхнина в свободна форма и после да е редактирате.
Quickly design and test structural frames

Рамков генератор

С него бързо и лесно избирате, поставяте и подрязвате необходимите профили.

AnyCAD технология

Новата AnyCAD технология дава възможност за директен импорт и работа с файлове от всякакви CAD системи без транслатори.

Якостни анализи на детайли и сглобени единици

Включени са статичен и модален анализ за изследване на деформации или минимални и максимални напрежения.

Динамични симулации и анализи на механизми

Модулът за динамични симулации извършва пресмятане на задвижванията, позициите, скоростите и ускоренията на всеки един от компонентите.

Генеративен дизайн

На база зададените натоварвания оптимизирате масата на изделието

Окабеляване и опроводяване

Автоматично се опроводяват и окабеляват електрически трасета. Възможен е диpектен обмен на данни с AutoCAD® Electrical

.

Създаване на тръби и тръбни системи

За създаването на тръбни системи с твърди и меки връзки е необходимо само да се зададат точки за определяне на трасето.

Aнимации и рендване на изображения

С вградения Autodesk Inventor Studio правите висококачествени изображения и анимации директно в конструктивната среда.