Menu

Autodesk Inventor Professional предоставя на инженерите пълен и гъвкав комплект модули за 3D машинно конструиране, симулации, инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD® и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт.
Тясно интегрирани в един пакет параметрично  (базирано на фичъри) проектиране и директно моделиране  ви позволяват бързо създаване на изделия и лесното им  редактиране. Автоматично генериране на конструктивната документация от 3D моделите спестява време и отстранява допускане на грешки .

Какво е новото в Inventor 2020

Inventor 2020 Рамков генератор

Inventor 2020 Sweep

Inventor 2020 какво е новото:

–  Мулти-мониторна поддръжка
–  Издълбаване с тяло по зададен път(Solid Sweep)
–  Разгъване на детайли след пластична деформация
–  Лесно селектиране на затворени участъци от скица
–  Нови възможности за създаване на рамкови конструкции

Inventor 2019
Inventor 2019.1
Inventor 2019.2
Inventor 2019  какво е новото:
  • Нова фукционалност Shared Views – генерирате web изгледа на чертежа с URL адрес, който може да го споделяте с клиенти и колеги
  • Нов итерфейс и подобрения в командата за създаване на отвори
  • Подобрени команди  за сглобяване
  • Нови възможности за Sheet metal
  • Подобрени символи в модела:
  • Подобрена производителност за работа с големи сглобени единици:
Mоделиране
Включва параметрично проектиране и директно моделиране.
Сглобена единица
Включва инструменти за поставяне, ориентиране и сглобяване на отделните детайли.
Производствена документация
Автоматизирано създаване и оформяне на производствена документация
Листов материал
Автоматизирано създаването на детайли от листов материал и разгъвки
Генератори на машинни елементи
След въвеждане на реални сили, скорости и въртящи моменти, генераторите на компоненти автоматично създават тримерни модели на избраните машинни елементи и възли.
Презенатция
Създаване на изгледи и анимации на  разглобени изделия или сглобяване.
Моделиране на свободни форми
Моделите се създават с инструменти за директно моделиране, с хващане и дърпане, може да конвертират тяло или повърхнина в свободна форма и после да е редактирате.
Рамков генератор
С него бързо и лесно избирате, поставяте и подрязвате необходимите профили.
AnyCAD технология
Новата AnyCAD технология дава възможност за директен импорт и работа с файлове от всякакви CAD системи без транслатори.
Якостни анализи на детайли и сглобени единици
Включени са статичен и модален анализ за изследване на деформации или минимални и максимални напрежения.
Динамични симулации и анализи на механизми
Модулът за динамични симулации извършва пресмятане на задвижванията, позициите, скоростите и ускоренията на всеки един от компонентите.
Генеративен дизайн
На база зададените натоварвания оптимизирате масата на изделието
Окабеляване и опроводяване
Автоматично се опроводяват и окабеляват електрически трасета. Възможен е диpектен обмен на данни с AutoCAD® Electrical.
Създаване на тръби и тръбни системи
За създаването на тръбни системи с твърди и меки връзки е необходимо само да се зададат точки за определяне на трасето.
Aнимации и рендване на изображения
С вградения Autodesk Inventor Studio правите висококачествени изображения и анимации директно в конструктивната среда.