Menu

Професионален рендър за архитекти

V-Ray for Revit

Работете с V-Ray директно в Autodesk Revit за да създадете впечатляващи фотореалистични визуализации на вашите архитектурни проекти.

Новият V-Ray Next for Revit (Видео)

Бърз интерактивен рендер директно в Revit среда, подобрен интерфейс, хибриден рендер GPU и CPU

Интерактивно представяне

Използвайте интерактивните функции на V-Ray for Revit, за да прецизирате светлините и материалите и да видите резултатите веднага.

Достъпен интерфейс

Бързо балансирайте качеството и скоростта с V-Ray в предварително зададени редове на Revit. Работете в чертожния режим за по-ранни итерации и преминете към висококачествени презентации.

Реална физическа светлина

Настройки на IES и HDR светлинни източници, както и поддръжка на Revit слънце и небе.

Подобрен GPU рендер

По-бърз и мощен GPU рендер, с което да използвате максимално Вашия хардуер. Възможност за хибриден GPU + CPU рендер.

Подобрени материали

Включват се опции за прозрачност, отражение и релеф на архитектурните материали.

V-Ray Swarm

Разпределение на рендър процеса за максимално използване на наличния хардуер.

Адаптивни светлини

Новият алгоритъм драстично ускорява рендерирането в сцени с много светлини.

Библиотека с материали

Над 500 висококачествени архитектурни материали – съвместими с V-Ray за 3ds Max, Rhino и SketchUp.

Рендер на сечения

V-Ray бързо и лесно рендира по Section Box обекта в Revit

Пространствена перспектива

V-Ray for Revit добавя реалистична дълбочина и замъгляване на пространството в перспектива.

Виртуална Реалност

Изход към най-популярните VR устройства като Google Cardboard, Samsung Gear VR, Oculus Rift и HTC Vive.

WORKSTATION

Постоянен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

710 Eu

WORKSTATION

Годишен лиценз

(включва 1 GUI лиценз + 1 V-Ray Render Node)

315 Eu