Menu

Civil Site Design в среда BricsCAD (Видео)

Онлайн представяне на софтуера за инфраструктурно проектиране Civil Site Design в среда BricsCAD. Разглеждаме възможността за моделиране на дълги пътни обекти, кръстовища, визуализиране и документиране на модела.