fbpx
Select Page

Работни процеси с точкови облаци в Autodesk AEC Collection (Видео)

Онлайн семинар (16 Януари 2024) Видео

 • Създаване и редакция на точкови облаци в ReCap Pro;
 • Вмъкване и работа в Revit (Сградно проектиране);
 • Вмъкване и работа в Civil 3D (Инфраструктурно проектиране);
 • Извличане на Feature Lines в среда на Autodesk Docs.

Какво ново в ReCap 2024

Излезе новият ReCap 2024, с който можете да извличате линейна геометрия директно в ReCap Cloud Viewer. Имате възможност да избирате характерни точкови кодове в напречния редактор, които описват линейни обекти при преместване на равнината на сечение. В Civil 3D 2024 те могат да се вмъкнат като Feature Lines със съответните кодове от ReCap.

Подобрено е също Classification управлението на различните типове сканиране за разпознаване на точки от терена.

Вижте повече …

Autodesk Онлайн Семинар – Kакво ново в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023

Autodesk обяви специален онлайн семинар (на английски език) на 20 Април 2022 (Начало 17:00 часа), в който техническите експерти на компанията за инфраструктурно проектиране ще представят новостите в Civil 3D, InfraWorks и ReCap Pro 2023:

 • Подобрения в Grading Optimization и Project Explorer функционалността в Civil 3D;
 • Коридорно моделиране, мрежи под налягане и жп проектиране в Civil 3D;
 • Двупосочна връзка между InfraWorks и Structural Bridge Design;
 • Подобрени параметрични детайли в InfraWorks;
 • Нов Autodesk Docs възуализатор за ReCap Pro облаци от точки.

Autodesk Онлайн Семинар (Английски език)
20 Април 2022 (Начало 17:00 часа)
Изисква се регистрация

Връзката между ГИС и BIM технологиите

Тази статия има за цел да представи някои от многобройните продукти в портфолиото на Autodesk и как се използват по отношение на двете технологии ГИС и BIM. Ако попитаме Wikipedia какво са ГИС и BIM, ще излязат следните определения, които рисуват доста добра картина за това какво представляват двата вида технологии:

 • Географска информационна система (ГИС) е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни (на английски: Geographic data and information).
 • Строително информационен модел идва от английското Building Information Modeling (BIM). Чрез BIM се създава и управлява документацията за един проект през целия му живот. т.е. от архитекта, през инженерните специалности, през строителите и след това поддръжката на сградата.

Следователно може да се каже, че ГИС се отнася към територията (градска и извънградска), информация за собственост и каква инфраструктура е налична, докато BIM поставя ударението на строителния модел (сборния модел на архитектурно-инженерни специалности). По този начин двата вида технологии се допълват една с друга. ГИС дава базовата информация, необходима за съставянето на концептуалния модел, както по-късно и на техническия BIM модел.

(more…)