Select Page

Product Design & Manufacturing Collection

Product Design & Manufacturing Collection –

Професионална колекция за напълно дигитален работен процес: идея, инженеринг, прототип, тестване и производство.

Product Design & Manufacturing Collection, включваща Inventor Professional, е предназначена за създаване на съвременни изделия с високо качесво. В един общ, ценово ефективен пакет са събрани световно признати, високотехнологични приложения за проектиране, визуализация, симулация и производство.

Колекцията включва

В Product Design & Manufacturing Collection са включени всички AutoCAD продукти:

AutoCAD Mechanical е софтуер за машинно конструиране с вградена библиотека от стандартни и нестандартни машинни елементи и символи. С нея лесно номерирате елементите и създавате чертежи и спецификация.

AutoCAD Electrical е решение за инженерите по електротехника и автоматизация. AutoCAD Electrical съдържа обширни библиотеки със схемни символи, съобразени с международните стандарти.

AutoCAD Plant 3D  е софтуер за бързо проектиране на  промишлени тръбни инсталации и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.

AutoCAD Map 3D е софтуер, което позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения.

AutoCAD Raster Design  е софтуер за векторизиране на сканирани изображения.

AutoCAD Architecture е софтуер за архитектурно проектиране със специални инструменти и параметрична архитектурна библиотека. От създадения тримерен архитектурен модел можете да създавате автоматично фасади, разрези и спецификации.

AutoCAD MEP за проектиране на  ОВК, ВиК и Електро–инсталации на сгради. Включва голяма  параметрична библиотека с обекти и интелигентни инструменти за проектиране и анализ.

AutoCAD Mobile App – AutoCAD за мобилни устройства.

Още продукти в колекцията:

ReCap Pro

Autodesk Rendering

Autodesk Drive