Menu

AutoCAD LT 2020

Отлични инструменти за бързо и прецизно създаване на двумерни чертежи на добра цена. Всичко това в познатия и удобен потребителски интерфейс на AutoCAD. Вижте по-долу разликите между AutoCAD и AutoCAD LT:

За създаване на двумерни чертежи и 3D дизайн.

Закупувайки лиценз на AutoCAD 2020, Вие получавате и следните специализирани продукти: AutoCAD ArchitectureAutoCAD MechanicalAutoCAD ElectricalAutoCAD Plant 3DAutoCAD MEPAutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design

За създаване на двумерни чертежи.

AutoCAD LT 2020 няма възможност за редакция на AutoCAD 3D геометрия и добавяне на допълнителни приложения.

Основна функционалност на AutoCAD и AutoCAD LT

 • Създаване и редактиране на 2D геометрия;
 • Създаване и  редактиране на 3D модели със солидни тела, повърхнини и мрежови (mesh) обекти;
 • Надписване на чертежи с текст, котировки, лидери и таблици;
 • Настройки на ribbon меню и палети с инструменти;
 • Добавяне на add-on приложения и интерфейс за разработка (API);
 • Извличане на обекти в таблици;
 • Прикрепване и импорт на данни от PDF файлове;
 • Споделяне и достъп до DGN файлове и данни от Navisworks и Bing Maps;
 • Проверка и прилагане на CAD стандарти;
 • Достъп до специализирани продукти: AutoCAD ArchitectureAutoCAD MechanicalAutoCAD ElectricalAutoCAD Plant 3DAutoCAD MEPAutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design.
 • Създаване и редактиране на 2D геометрия;
 • Надписване на чертежи с текст, котировки, лидери и таблици;
 • Настройки на ribbon меню и палети с инструменти;
 • Прикрепване и импорт на данни от PDF файлове;
 • Споделяне и достъп до DGN файлове и данни от Bing Maps.
Системни Изисквания за AutoCAD 2020 including Specialized Toolsets Системни Изисквания за AutoCAD LT 2020

AutoCAD LT се предлага и за Mac OS

Вижте разликите на AutoCAD LT с AutoCAD LT  for Mac