fbpx
Select Page

Autodesk Vault Professional

Autodesk® Vault Professional е решение на  Autodesk, което помага на конструкторския екип лесно да създава и споделя цифрова информация, да проследява и управлява  данните от едно централно място. Проектантският  екип може да контролира достъпа, което допринася за подобряване на дисциплината и  бързо намиране и следене кога, защо и кой  работи или внася промени в проекта. Позволява контрол на ревизията и контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение, което може да доведе до намаляване на времето за проектиране и ефективно  управление на инженерните данни. Позволява комуникация и  управление на големи работни групи. И работа от различни локации. Позволява пускане на заповеди за изменение. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с  което  ускорява обменна на информация между  проектантите и доставчиците. Има възможност за  връзка със система за управление на производството(ERP).

Ключови предимства от внедряването на Autodesk Vault Professional

1. Съвместна работа в екип :
– няколко потребителя могат да работят по едно изделие;
– потребителите имат винаги актуална версия;
– получавате информация за работата по изделието;
– копиране на файлове с цел многократно използване

2. Лесна администрация и конфигурация на потребители, задаване на нива на достъп, разделянe на потребителите на работни групи и нива на отговорности.

3. Бързо търсене на файлове от сървъра по различни критерии. Визуализиране и преглеждане на файлове в DWF формат. Автоматично плотиране на документацията. Генериране на отчети и репорти

4. Контрол на ревизите и версиите при съзадавне на модели и конструктивната документация.

5. Контрол на процесите по изделието директно в проектното приложение. Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа). Контрол на нивата на достъп по одобрение на документите.

6. Позволява създаване и проследяване на заповеди за изменение.

7. Поддържа спецификация на материалите (BOM), с което ускорява обмена на информация между проектантите и доставчиците.

8. Има възможност за връзка със системи за управление на производството (ERP).

9. Позволява комуникация и управление на големи работни групи и работа от различни локации.

10. Достъп за разглеждане на информация от сървъра през web приложение

11. Най – добра CAD интеграция с продуктите на Autodesk. Подържа интеграция с AutoCAD, Inventor Professional, Revit и Microsoft office.

Най – добра CAD интеграция с продукти на  Autodesk

Копиране на файловете с цел многократно използване

Бързо търсене на файлове по различни критерии

Позволява пускане на заповеди за изменение

Жизнения цикъл на документа и генериране  на ревизии

Поддържа спецификация на детайлите(BOM) и връзка със система за управление на производството(ERP)

Сравнение между Vault Basic, Vault Workgroup и Vault Professional

DATA MANAGEMENT Основни възможностиVault BasicVault WorkgroupVault Professional
Най-добра CAD интеграция с продуктите на AutodeskXXX
Бързо търсене на файловеXXX
Данните се съхраняват централизирано на SQL сървърXXX
Едновременна работа в екипXXX
Преименуване и местене на файлове със
запазване на връзките между тях
XXX
Копиране на файловете с цел многократно използванеXXX
Създаване на шаблони с атрибути, които се попълват автоматизираноXXX
Лесно администриране и конфигуриранеXXX
Microsoft Office интеграция(Word, Excel и PowerPoint)XXX
DATA MANAGEMENT разширени възможности
Разделяне на файлове по категорииXX
Създаване на схема за автоматично номериране на файловетеXX
Генериране на ревизииXX
Генериране на доклади и репортиXX
Microsoft Outlook интеграцияXX
Създаване на схема за одобрение на документите (жизнения цикъл на документа)XX
Автоматизирано изпълнение на задачите (Job Server)XX
Контрол на достъпа и правата до папкитеXX
Microsoft SharePoint интеграцияX
Създаване на спецификации (BOM)X
Интеграция със система за управление на производството ERPX
Пускане на заповеди за изменениеX
Създаване на задачиX
Работа от различни локацииX
Визуализация през Web браузърX