fbpx
Select Page

TcpMDT

Софтуерни модули на Aplitop, работещи в CAD платформа (AutoCAD, BricsCAD или ZWCAD), които решават редица геодезически и инфраструктурни задачи. Модулната структура на TcpMDT Ви позволява да изберете точната функционалност, от която имате нужда.

  • TcpMDT Standard – модул за вмъкване на данни от геодезически инструменти, създаване на терен, пресмятане на обеми и профилни линии;
  • TcpMDT Professional – модула съдържа пълна функционалност за добавяне на оси, надлъжни и напречни профили, извличане на информация от пътния модел и визуализация на трасето;
  • TcpMDT Surveying – добавя функции за координатни трансформации и изравнение на геодезически полигони и мрежи;
  • TcpMDT Image – модул за георефериране на растерни изображения и пренареждане на пикселите (Rubber Sheet) спрямо известни координати на точки;
  • TcpMDT PointCloud – модул за обработка на облаци от точки – лесна редакция и визуалицация на милиони точки.