fbpx
Select Page

Какво ново в Autodesk InfraWorks 2025

Основните нови и подобрени функции в Autodesk InfraWorks са свързани с добавянето на тунели и мостове:

 • Параметрични входове (портали) на тунелни обекти;
 • Сегментиране на елементите на тунелните сечения;
 • Подобрено използване на Revit фамилии за тунелни рингове;
 • Улеснено отстраняване на теренните слоеве при добавяне на тунелен обект;
 • Подобрено моделиране и анализ на натегнати гредови мостове;
 • Улеснено публикуване на параметричните компоненти и модели в Autodesk Construction Cloud средата.

Вижте повече …

IFC 4.3 вече е официално ISO стандарт

Организацията създател на формата Industry Foundation Classes (IFC) BuildingSMART International обяви, че IFC 4.3 е вече официално ISO стандарт, одобрен от международната организация за стандартизация. Тази акредитация затвърждава IFC 4.3 като успешна среда за обмен на строителна информация съгласно нормативата ISO 16739.

Вижте повече …

Какво ново в Civil 3D 2025

Излезе новият Autodesk Civil 3D 2025 с редица подобрения, които ще улеснят начина на работа на инфраструктурните проектанти:

 • Възможността за настройка на ниско или високо ниво на детайлност (Reduced / High Surface LOD) на повърхнинните обекти позволява ускорено представяне на модела;
 • При големи повърхнинни обекти се създава MMS проектен файл и във версия Civil 3D 2025 той се презаписва само при промяна на повърхнината, което намалява значително допълнителното време и използваните ресурси;
 • При задаване на координатна система е добавена и NAVD 88 вертикална компонента, която подобрява работния процес при вмъкване на DEM файлове;
 • Подобренията при създаване на коридорни обекти Ви помагат да избирате с курсора много наброй оси и лесно да задавате техните нивелети и типови напречни профили в диалоговия прозорец Create Corridor;
 • Удобна функция за филтриране по име, тип или сайт позволява да позкавате много на брой Feature Line обекти, които да влязат в дефиницията на Вашия коридорен обект;
 • Значително подобрено е и представянето на Civil 3D коридорния обект при създаване или обновяване на промени;
 • Новият Dymano 3.0.3 за Civil 3D е с подобрен Package Manager за управление на библиотеки, улеснено търсене по категории, нови Gate и Remember възли за по-удобно тестване на части от кода и подобрен Watch възел за визуализация;
 • Към API програмния интерфейс е добавен последния .NET 8.0 framework, както и нови обекти за нивата на детайлност (LOD) на повърхнините;
 • Възможност да представяте картни подложки от фамилията ESRI ArcGIS Basemaps – Imagery, OpenStreetMap, Streets, Light Gray и Dark Gray (Тази функция е добавена и в AutoCAD 2025);

Вижте повече …

Какво ново в Revit 2025

Autodesk обявиха версия Revit 2025 с редица нови функции за архитектура, конструкции, специалности и обмен на данни:

 • Sheet Collection – Удобен начин на групиране на документацията с добавени нови параметри към изгледите за по-лесно филтриране, групиране и сортиране;
 • Масивите от елементи (Arrays) вече позволяват нулева стойност, което подобрява значително създаването на фамилии от повтарящи се елементи;
 • Background Export to PDF позволява да продължите работа в модела, докато Revit публикува PDF документация;
 • В новата 2025 версия продължават подобренията за моделиране на терен чрез функцията изкопаване (Excavate) на Toposolid обем от пресичаща плоча, покрив или друг Toposolid обект.
 • Към Boolean операциите е добавено и вертикално изрязване с Shaft, както и функция за прилепване на линейни или единични елементи към променената повърхнина.
 • Можете да използвате манупулатори за промяна на котата на горната повърхнина;
 • Бързо създаване на Toposolid от лице на Mass обект;
 • Подобрено управление на хоризонталите на терена;
(more…)

Autodesk известяване за едновременно използване

Когато закупите Autodesk лиценз, можете да го инсталирате на максимум три устройства (например офисен и домашен компютър + мобилен телефон или таблет). Не трябва обаче да използвате лицензът по едно и също време на тези машини.

Autodesk подобриха начина на използване на лицензите с диалогов прозорец, в който са показани работещите едновременно компютри и датата на отваряне на продукта. Имате възможност да спрете лиценза на отдалеченото устройство и да продължите работа на компютъра пред Вас.

Вижте повече …