fbpx
Select Page

Курс Civil 3D Вертикално Планиране

Курсът Civil 3D Вертикално Планиране е насочен към създаване и редакция на проектна геометрия за нуждите на вертикалното планиране.

ПРОГРАМА:

 • Вмъкване на точки;
 • Условни знаци по кодове от замера;
 • Свързване на точки в характерни линии;
 • Създаване на строителни площадки;
 • Пресмятане и балансиране на обема на площадките;
 • Моделиране на път в открит рудник;
 • Създаване на нова кариера от съществуващ терен;
 • Вертикално планиране на парцел;
 • Използване на коридорни обекти;
 • Извличане на трасировъчни данни;
 • Картограма на земните работи;
 • Оформяне на чертежи;

Курсът може да бъде проведен в две форми:
Присъствено: КАД Пойнт ЕООД – 1750 София, кв. Полигона, бл.43, офис 7;
Онлайн: Необходима е инсталация на последна 2024 версия на закупен, обучителен или 30-дневен лиценз. Препоръчително да имате втори монитор;

Продължителността на курса е 4 дни – общо 24 учебни часа;
Цена: 510 лв с ДДС;