Menu

Курс Civil 3D Вертикално Планиране

Курсът е насочен към работа с повърхнинни обекти за нуждите на вертикалното планиране и обемни пресмятания. 

Продължителността на курса е 24 учебни часа:

ПРОГРАМА:

 • Вмъкване на условни знаци по кодове от замера;
 • Свързване на точки в характерни линии;
 • Създаване на строителни площадки;
 • Пресмятане и балансиране на обема на площадките;
 • Моделиране на път в открит рудник;
 • Създаване на нова кариера от съществуващ терен;
 • Вертикално планиране на парцел;
 • Използване на коридорни обекти;
 • Извличане на трасировъчни данни;
 • Картограма на земните работи;
 • Оформяне на чертежи;