fbpx
Select Page

Autodesk Revit LT

Ценово ефективен BIM софтуер, предназначен за създаване на архитектурни модели и документация. Продуктът се предлага и в пакет Autodesk Revit LT Suite заедно с AutoCAD LT. Създаденият архитектурен модел или фамилии от елементи с Autodesk Revit LT са напълно съвместими с Autodesk Revit – софтуера за пълна BIM функционалност. Autodesk Revit LT също безпроблемно отваря всички елементи в Revit модела, но не може да редактира или добавя сложна повърхнинна геометрия, конструктивни ферми и ОВК-, ВиК- и електро-елементи.

Изграждане на BIM

Чрез Autodesk Revit LT се изгражда бързо архитектурен BIM модел, който Ви дава възможност да извличате разпределения, сечения, фасади, 3D изгледи и количествени сметки. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в геометрията и надписите по всички чертежи, изгледи и таблици.

Качество и Точност

Качествените работни чертежи са директно получени от строителния информационен модел и намаляват разходите при промени и “ръчно” съгласуване. По този начин документацията е актуална и влагате повечето време в реално проектиране и по-малко за оформяне на чертежи.

Проектиране и визуализация

Проектирането е интуитивно в 3D средата на Autodesk Revit LT. Във всяка фаза на проекта могат да бъдат визуализирани изометрични или перспективни изгледи и да се създават виртуални анимирани разходки по предварително зададен път, което подпомага осмислянето на сградата и пространствата и по-лесното представяне на Вашите идеи.

Сравнение на Revit LT и Revit

Revit LT

Revit

Архитектурно моделиране в 3D

Архитектурни стени, фасадни стени, етажни нива, покриви, софити и колони (Architectural Wall, Curtain Wall, Floor, Roof, Ceiling, and Column)       ..
Настройки на проекта (Design Options)..
Зареждане на компоненти (Loadable Component)..
Помещения и площи (Room and Area)..
Ситуации (Site Design)..
Стълби по компоненти, рампи и парапети (Stair by Component, Ramp, and Railing)..
Сглобяване на марки и позиции (Construction Modeling—Parts and Assemblies).
Стълби по схема (Stair by Sketch).

Конструктивно моделиране

Конструктивни стени, плочи и фундаменти (Structural Walls, Floor Slab, and Foundation)..
Конструктивни колони, греди и връзки (Structural Columns, Beams, and Braces)..
Ферми и Армировки (Trusses and Reinforcements).

Разширено 3D моделиране

Създаване на групи за повтаряеми обекти (Create Groups for Repeating Elements)..
Редактор за фамилии (Family Editor Environment)..
Маси и адаптивни елементи (Conceptual Massing, Adaptive Components).
In-Place Modeling.

Визуализация

Изометрии и перспективни и згледи, разходка в модела (Orthographic and Perspective Views, Walk-throughs)..
Фотореалистични рендери в Облака* (Photorealistic Architectural Rendering in the Cloud* (Autodesk 360 Rendering) )..
Фотореалистични материали (Photorealistic Architectural Rendering Materials)..
Фотореалистични рендери в продукта (Photorealistic Architectural Rendering Within the Product).
Проекция на светлини, реалистични визуални стилове (Ray Trace (In-Canvas Rendering), Realistic View Styles).

Оформяне на чертежи

2D линии и компоненти (2D Detail Lines, 2D Detail Components)..
Преглед на промени (Revision Tracking)..
Дименсии и автоматични надписи (Dimensioning, Tagging, and Annotation)..
Фази на строителство (Phasing)..
Таблици, количествени сметки (Schedules, Material Takeoff)..

Съвместна работа

Проверка за пресичания (Interference Check, Copy/Monitor)

.

Съвместна работа върху един модел (Worksharing (Multiuser Environment)

.

Линкове към други Revit файлове

Линкове към други Revit продукти (Link Files from Other Revit Products)..
Надписване и таблици от линкнати файлове (Tag and Schedule Elements in Link Files)..
Копиране на елементи от линкнати файлове (Copy/Paste Elements from Links).
Настройка на изгледа на вмъкнати файлове (Customize the Visibility of Linked Models).

Връзки, импорт

DWG, DXF файлови формати..
DGN, SketchUp, DWF подложки, Растерни изображения..
Вмъкване на точкови масиви (Point Cloud, Decal).

Експорт

DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx..
Растерни изображения и анимации (Images and Animations, FBX, NWC)..
Таблици за помещения/площи (Room/Area Reports, Schedules)..
Слъчеви сенки във времето (Solar Studies)..
SAT, ADSK, gbXML, IFC, ODBC, Типове фамилии.

Анализ

Autodesk 360 Energy Analysis for Autodesk Revit*.

Външни програми (add-ins)

Външни програми (Third-Party API (Application Programming Interface) ).