fbpx
Select Page

Autodesk Revit LT

Ценово ефективен BIM софтуер, предназначен за създаване на архитектурни модели и документация. Продуктът се предлага и в пакет Autodesk Revit LT Suite заедно с AutoCAD LT. Създаденият архитектурен модел или фамилии от елементи с Autodesk Revit LT са напълно съвместими с Autodesk Revit – софтуера за пълна BIM функционалност. Autodesk Revit LT също безпроблемно отваря всички елементи в Revit модела, но не може да редактира или добавя сложна повърхнинна геометрия, конструктивни ферми и ОВК-, ВиК- и електро-елементи.

Изграждане на BIM

Чрез Autodesk Revit LT се изгражда бързо архитектурен BIM модел, който Ви дава възможност да извличате разпределения, сечения, фасади, 3D изгледи и количествени сметки. Всяка промяна в модела се отразява автоматично в геометрията и надписите по всички чертежи, изгледи и таблици.

Качество и Точност

Качествените работни чертежи са директно получени от строителния информационен модел и намаляват разходите при промени и “ръчно” съгласуване. По този начин документацията е актуална и влагате повечето време в реално проектиране и по-малко за оформяне на чертежи.

Проектиране и визуализация

Проектирането е интуитивно в 3D средата на Autodesk Revit LT. Във всяка фаза на проекта могат да бъдат визуализирани изометрични или перспективни изгледи и да се създават виртуални анимирани разходки по предварително зададен път, което подпомага осмислянето на сградата и пространствата и по-лесното представяне на Вашите идеи.

Основните разлики между софтуерните продукти:

Revit LT

Revit

AEC Collection

Архитектурно моделиране

Стени,  нива, покриви, софити и колони+++
Компонентни фамилии: врати, прозорци и др.+++
Варианти (Design options)+++
Помещения и площи+++
Терен и ситуация+++
Стълби и рампи+++
Парапети+++
Solidi (Massing studies)++

Конструктивно моделиране

Конструктивни стени и плочи+++
Фундаменти+++
Колони и греди+++
Наклонени колони++
Ферми++
Конектори за стоманени конструкции++
Армировка++

MEP моделиране

Въздуховодни системи++
ВиК системи++
Фабрикирани части++
Електрически системи++

Префабрикиране

Съставни части (Parts)++
Асембли елементи++

Сложно моделиране

Групи от повтарящи се елементи+++
Редактор на фамилии+++
Revit към FormIt Pro++
In-place моделиране++
Манипулатори на плочи и покриви++
Глобални параметри++
Консептуални маси и адаптивни компоненти++

Работа в екип

Revit Cloud Models+++
Екипна работа (Worksharing)++
Проверка за пресичания, копиране и монитор от Revit подложка++
Споделени координати++
Revit Server++
Споделени изгледи++

Симулации и Анализ

Площен анализ++
Най-кратък път++
MEP анализ++
Енергийна оптимизация++
Анализ на осветлението++
Соларен анализ и светлосенки++
Структурен аналитичен модел++
Изследване на структурни анализи++

Визуализация

Sketchy линии+++
Светлосенки+++
Архитектурна дълбочина на изгледа+++
Визуално разместване на елементи+++
Реалистични стилове+++
Аксонометрия, перспектива и разходки в модела+++
Облачен рендер+++
Фотореалистични материали+++
Вътрешен рендер++
Залепване на картинки върху обекти++

Документация

Детайлни линии и компоненти+++
Ревизии+++
Котировки и надписи+++
Фази+++
Спецификации и материали+++
Армировъчни схеми++
Вградени таблици++
Спецификации ел.панели++
Репорти за загуба на налягане++
Изгледни филтри++

Взаимовръзка

DWG и DXF формати+++
Картинки (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF)+++
IFC формат+++
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx+++
Разходки в модела, FBX и NWC формати+++
Спецификация площи и помощения+++
Вмъкване на Rhino 3DM и FormIt AXM формати++
PDF импорт и експорт++
DGN, SketchUp и DWF маркиране++
Облаци от точки++
SAT, ADSK, gbXML, ODBC и фамилни типове++

Управление на данните

Отваряне и редактиране на всички Revit файлове+++
Link Revit формат+++
Етикиране и специфициране на елементи от вмъкнати модели+++
Copy/paste на елементи от вмъкнати модели+++
Визуализация на елементи от вмъкнати модели++

API и автоматизация

Revit Generative Design++
Достъп до Autodesk App Store++
Software developer kit (SDK)++
3rd party API add-ins++
Macros++
Dynamo for Revit++