Menu

AutoCAD 2020 е световният CAD лидер за двумерно чертане и 3D моделиране.

Закупувайки лиценз на AutoCAD 2020, Вие получавате и следните специализирани продукти: AutoCAD ArchitectureAutoCAD MechanicalAutoCAD ElectricalAutoCAD Plant 3DAutoCAD MEPAutoCAD Map 3DAutoCAD Raster Design.

Включват се и облачните технологии AutoCAD Mobile App (за мобилни устройства) и AutoCAD Web App (в браузер среда).

AutoCAD Architecture е софтуер за архитектурно проектиране със специални инструменти и параметрична архитектурна библиотека. От създадения тримерен архитектурен модел можете да създавате автоматично фасади, разрези и спецификации.

AutoCAD Raster Design  е софтуер за векторизиране на сканирани изображения.

AutoCAD Mechanical е софтуер за машинно конструиране с вградена библиотека от стандартни и нестандартни машинни елементи и символи. С нея лесно номерирате елементите и създавате чертежи и спецификация.

AutoCAD Electrical е решение за инженерите по електротехника и автоматизация. AutoCAD Electrical съдържа обширни библиотеки със схемни символи, съобразени с международните стандарти.

AutoCAD Map 3D е софтуер, което позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения.

AutoCAD MEP за проектиране на  ОВК, ВиК и Електро–инсталации на сгради. Включва голяма  параметрична библиотека с обекти и интелигентни инструменти за проектиране и анализ.

AutoCAD Plant 3D  е софтуер за бързо проектиране на  промишлени тръбни инсталации и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.

Нови възможности в AutoCAD 2020

  • DWG Compare е нов инструмент за сравняване на DWG чертежи, който позволява откриване на разлики между две ревизии на чертежа;
  • Shared Views е команда за създаване на интернет изглед на чертежа с URL адрес, който може да го споделяте с клиенти и колеги;
  • AutoCAD web app е CAD приложение, което можете да използвате в браузер среда: web.autocad.com;
  • Запис и Отваряне на DWG в интернет облака на Autodesk;
  • PDF Импорт на геометрия и текст в чертежа.