Menu

AutoCAD 2020 е световният CAD лидер за двумерно чертане и 3D моделиране.

Закупувайки лиценз на AutoCAD 2020, Вие получавате и следните специализирани продукти: AutoCAD ArchitectureAutoCAD MechanicalAutoCAD ElectricalAutoCAD Plant 3DAutoCAD MEPAutoCAD Map 3DAutoCAD Raster Design.

Включват се и облачните технологии AutoCAD Mobile App (за мобилни устройства) и AutoCAD Web App (в браузер среда).

AutoCAD Architecture е софтуер за архитектурно проектиране със специални инструменти и параметрична архитектурна библиотека. От създадения тримерен архитектурен модел можете да създавате автоматично фасади, разрези и спецификации.

AutoCAD Mechanical е софтуер за машинно конструиране с вградена библиотека от стандартни и нестандартни машинни елементи и символи. С нея лесно номерирате елементите и създавате чертежи и спецификация.

AutoCAD Electrical е решение за инженерите по електротехника и автоматизация. AutoCAD Electrical съдържа обширни библиотеки със схемни символи, съобразени с международните стандарти.

AutoCAD MEP за проектиране на  ОВК, ВиК и Електро–инсталации на сгради. Включва голяма  параметрична библиотека с обекти и интелигентни инструменти за проектиране и анализ.

AutoCAD Plant 3D  е софтуер за бързо проектиране на  промишлени тръбни инсталации и технологично оборудване (помпи, компресори, резервоари, колони и други). На разположение са средства за създаване на технологични схеми (P&I диаграми), генериране на чертежи, спецификации и изометрици.

AutoCAD Map 3D е софтуер, което позволява широк достъп до CAD и ГИС данни, осигурява инструменти за планиране, анализ и споделяне на данни и подпомага вземането на решения.

AutoCAD Raster Design е софтуер за векторизиране на сканирани изображения.

Нови възможности в AutoCAD 2020

  • DWG Compare служи за откриване на промените между две DWG редакции на един и същи чертеж;
  • Подобрената Purge команда спомага за по-лесно представяне и избиране на елементите за разчистване. AutoCAD може да представи и обектите, които имат ограничения за почистване;
  • AutoCAD web app е CAD приложение, което можете да използвате в браузер среда: web.autocad.com;
  • Новият Block Palette е удобен интерфейс, който позволява по-лесно управляване на блоковете в AutoCAD 2020;
  • Quick Measure показва всички размери до и на най-близките обекти до курсора, което спестява много време.