Menu

AutoCAD 2019 се предлага с нови функционалности, като в него са вградени – AutoCAD Architecture; AutoCAD Electrical; AutoCAD Mechanical;  AutoCAD MEP; AutoCAD Plant; 3DAutoCAD Map 3D и AutoCAD Raster Design.

Запазете преднината си в проектирането с Autodesk® AutoCAD®, един от световните лидери в CAD софтуера. Създавайте впечатляващи 2D и 3D проекти с иновативни инструменти, които са винаги актуални и могат да възпроизведат почти всяка въобразима форма, предлагайки персонално проектно решение. Опростените процедури за изготвяне на документацията помагат да споделяте точно чертежите с лекота. Работете надеждно навсякъде – на десктоп компютър, в облака и на мобилни устройства  благодарение TrustedDWG™ технологията, оригиналният и най-точен начин да съхранявате и споделяте проекти решения. AutoCAD – със замисъл за бъдещето.

Интелигентни осови линии и центрове

Лесно може да поставите осова линия между две линии (не е необходимо да са успоредни), като ги посочвате една след друга и AutoCAD изчертва линията. Аналогично е и за центрове на окръжности. Тези осови елементи са асоциативи – ако промените елементите, за които са изчертани ос или център, те се променят заедно с тях.

Вмъкване на PDF-и

Могат да се вмъкват векторни PDF-и като линии, полилинии, текст и т.н. Слоевете на PDF могат да се преобразуват в слоеве на AutoCAD. Разчитат се и текстовете, които са с TrueType шрифтове. В панела за вмъкване има възможност да се избере страница на вмъкване, ако PDF файлът е от няколко страници.

Координация с Navisworks

Освен, че има възможност за вмъкване на координационни *.nwd файлове от Navisworks, може и да се прихваща по тях за точно моделиране в 3D ( например потребител на Advance Steel моделира по подложка на стоманобетонна конструкция от друг проектант).

Автоматично създаване на чертежи от 3D модел

Много удобен инструмент за създаване на разрези и проекции от 3D модела, с които дори и да не сте работили в 3D ще се справите без проблеми. Необходимо е само да получите триизмерния модел и да извадите от него информацията която ви е необходима.

Удивително добро визулизиране

Stunning Visual Experience
See the details in your designs more clearly with visual enhancements such as Line Fading. Readability is now enhanced with true curves instead of line segments. Minimize the need to undo an operation by using Command Preview, which lets you see the results of a command before you commit to it. Move and copy large selection sets more easily.

Изследвайте детайлите на вашите проекти по-ясно с подобрения на визуализацията като Line Fading. Сега чертежите са по четливи с истински криви вместо сегментирани линии. Минимизира се употребата на Undo с използванто на Command Preview, което позволява да се види резултатът от командата преди нейното завършване.

Поддръжка на 3D принтиране

Приложение, което позволява принтиране на 3D модел с 3D принтер. След прехвърляне на модела в Autodesk Print Studio, там могат да се направят необходимите настройки и да се принтира модела директно на принтер или да се направят 3D принт-файлове за няколко различни формати.

Споделяне на чертежи в облака

Споделяйте вашите 2D и 3D чертежи в облака. Не е необходима регистрация или Login за разглеждащия чертежите, както не е необходим и наличен AutoCAD. В допълнение, вашият DWG файл е защитен от чужд достъп.

Прехвърляне на настройките от стари версии

Приложение, с чиято помощ по-лесно могат да се прехвърлят потребителските настройки от стари версии на AutoCAD. Тук може да се избира по-подробно, кои точно настройки да включва прехвърлянето. Много полезно в нововъведение е възможността да се върнат настройките такива, каквито са били по подразбиране.

Autodesk Desktop App

Приложение, с чиято помощ следите за налични обновления на инсталираните продукти на Autodesk ( не само за AutoCAD ). Освен това тук имате лесен достъп до материали за самообучение – видео и най-новите статии от Autodesk.

License Manager

Полезно за системни администратори – вече не се налага да се избира типа на лиценза (мрежов или единичен) по време на инсталация, а това може да стане при първоначалното стартиране на програмата. Нещо повече – на по-късен етап може да се промени серийният номер или да се смени типа на лиценза (мрежов / единичен).

AutoCAD мобилно приложение

Вземете основните инструменти на AutoCAD при нужда извън офиса:

  • Създавате, редактирате, надписвате и измервате CAD файлове на мобилното си устройство;
  • Разглеждате и работите с последните версии на обекта или при клиенти;
  • Разширено управление на слоевете;
  • Връзка с външни облачни услуги за съхранение като Google Drive или Box;
  • Работа offline и синхронизация на по-късен етап.
Потребителски настройки в Ribbon интерфейса

Настройте и разширете потребителския интерфейс, така че да е според вашите нужди и да отговаря на корпоративните стандартни.