fbpx
Select Page

TcpTunnel

Приложение, което се инсталира на стандартна или моторизирана тотална станция, и добавя редица възможности за създаване и извличане на теоритична и действителна тунелна геометрия:

  • Хоризонтална и вертикална ос;
  • Типов напречен профил по пикетаж;
  • Надвишения;
  • Замерени и контролни точки;
  • Позициониране.

TcpTunnel Системни Изисквания

Мобилни устройства с ARM процесор и Microsoft Windows CE / Мобилна операционна система версия 4 или по-нова

Поддържани Тотални станции:
Geodimeter: 400, 412, 600, Constructor
Geomax: Zoom 80(*)
Leica: T1000, TC303, TC707, TC800, TC1000, TC1100, TM30(*), TPS1200(*), TS11(*), TS15(*), TS30(*), MS50(*)
Nikon: DTM
Pentax: PTSII, R300, R400, V300
Spectra: Focus 10
Sokkia: 1130R, 3000, 3100, 3110, 3130R, 3230RM, Set3B2, SRX, SX, DX, FX
Topcon: 200, 600, 750, 800, 3000, 7500, 8000, 9000, DS, IS, MS, OS, PS, QS, GT
Trimble: 3300, 5000

(*) Необходим е GeoCOM лиценз