fbpx
Select Page

Prokon Geotechnical Design

Анализ на устойчивостта на наклона, изчисление на носещата способност и механика на скалите.

Bishop Slope

Модулът се използва за оценка на стабилността на почвените склонове по метода на “Bishop” за анализ и оценка на устойчивостта на обобщени откоси. Той използва сътношението на мобилизиращия и съпротивителен момент на отделни срезове, за да определи фактора на безопасност.
Bishop Slope има възможност за търсене на критичния минимален фактор на безопасност или вмъкване на дефиниран от потребителя кръг.

Какви са основните предимства на този модул:

  • Детерминистичен и вероятностен анализ;
  • Резултатите от анализа се подреждат, като записка в Calcsheet.

Non-Circular Slip

Non-Circular Slip може да се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Предвижда факторът на безопасност на повърхности с обща форма, използвайки метода Sarm на невертикален срез. Поради невертикалните граници, модула също така ви позволява да включите конструктивни характеристики, като грешки или равнинни прекъсвания. За да бъде анализа възможно най-общ, водните налягания, външните натоварвания и армировката са включени.

Какви са основните предимства на този модул:

  • Детерминистичен и вероятностен анализ;
  • Резултатите от анализа се подреждат, като записка в Calcsheet.

Wedge Analysis

Wedge Analysis се използва за оценка на стабилността на почвените склонове. Изчислява F.O.S за тетраедричен клин, който може да се образува в скала.

Тетраедричен клин може да се образува в скален склон чрез пресичането на две равнини прекъсвания, с или без пукнатинни напрежения в горния склон. Режимът на детерминистичния анализ се допълва от вероятностен режим, за да се оцени влиянието, което обхватът на входните стойности оказва върху фактора на безопасност (FOS).

Какви са основните предимства на този модул:

  • Детерминистичен и вероятностен анализ;
  • Резултатите от анализа са подредени, като записка в Calcsheet.